Život a cestovanie
Posledná kontrola: 08/09/2022

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Na čo slúži?

V rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu si môžete uplatniť nárok voči:

Toto konanie sa vzťahuje na nároky do výšky 5 000 EUR (okrem výdavkov) v ktorejkoľvek krajine EÚ s výnimkou Dánska.

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je alternatívou k vnútroštátnym konaniam. Rozsudok v tomto konaní sa uznáva a je vykonateľný v inej krajine EÚ a voči jeho uznaniu nemožno namietať (iba v prípade existencie nezrovnalosti v súvislosti s platným rozsudkom týkajúcim sa tých istých účastníkov sporu).

Výhody:

Koľko to stojí?

Spravidla treba uhradiť súdny poplatokOtvoriť ako externý odkaz , ktorý sa vám preplatí, ak sa spor vyrieši vo váš prospech.

V prípade cezhraničného sporu je možné, že budete musieť zaplatiť za preklad formulárov. Tieto náklady Vám budú vrátené, ak sa spor vyrieši vo váš prospech.

Ako funguje konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu?

Svoj nárok si môžete uplatniť tak, že predložíte príslušné formuláre týkajúce sa vecí s nízkou hodnotou sporuOtvoriť ako externý odkaz .

  1. Vyplňte formulár A a zašlite ho súdu s právomocou nad daným predmetom sporu. Mohlo by ísť o súd v krajine, v ktorej sídli váš podnik, alebo v inej dotknutej krajine EÚ.
  2. Po doručení vašej žiadosti musí súd vyplniť svoju časť formulára na odpoveď.
  3. Ak sa súd domnieva, že by ste mali doplniť viac informácií, môže vás požiadať o vyplnenie formulára B.
  4. Do 14 dní od prijatia žiadosti musí súd doručiť jej kópiu spolu s formulárom na odpoveď odporcovi.
  5. Do 30 dní musí odporca vyplniť svoju časť formulára na odpoveď.
  6. Súd vám musí do 14 dní zaslať kópiu každej odpovede.
  7. Po doručení odpovede odporcu (ak je k dispozícii) má súd k dispozícii 30 dní na to, aby:

Výsledok sporu a presadenie práva

Orgány presadzovania práva vydajú rozhodnutie podľa vnútroštátnych predpisov.

Súd môže zamietnuť výkon rozhodnutia len vtedy, ak je rozsudok nezlučiteľný s predchádzajúcim rozsudkom v tej istej veci medzi vaším podnikom a odporcom.

Tento rozsudok bude platiť pre všetky krajiny EÚ s výnimkou Dánska.

Viac informácií o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Viac informácií o tom, ako si možno uplatniť nárok, sa uvádza v komplexnej používateľskej príručke en .

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Urovnanie sporov s dodávateľmi alebo klientmi z inej krajiny EÚ – pohľadávky do 2 000 EUR.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: