Podnikanie
Posledná kontrola: 26/03/2019

Pomoc v tiesni dosiahnuteľná priamo z vozidla: palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112

eCall je systém používaný vo vozidlách v celej , ktorý zabezpečuje automatické bezplatné volanie na tiesňovú linku 112 v prípade vážnej dopravnej nehody. Systém eCall môžete aktivovať aj manuálne stlačením tlačidla.

Ako funguje systém eCall

Tento systém funguje vo všetkých krajinách EÚ. Ak sa vaše vozidlo dostane do vážnej dopravnej nehody kdekoľvek v EÚ, budete prepojený s najbližšou sieťou pomoci v tiesni. Nie je podstatné, kde ste si vozidlo kúpili, ani to, kde je registrované.

Po aktivovaní sa systém eCall prepojí s najbližším centrom pomoci v tiesni, a to za použitia telefonickej linky aj dátového prenosu. Vám aj ďalším pasažierom vo vozidle to umožní komunikovať s operátorom centra pomoci v tiesni a zároveň sa automaticky prenáša minimálny súbor dát (presná poloha vozidla, čas nehody, identifikačné číslo vozidla a smer jazdy). Pohotovostnej službe to umožní posúdiť vašu situáciu a zasiahnuť.

V prípade zlyhania systému eCall dostanete varovný signál.

 Informácie sa z vášho auta prenesú iba v prípade vážnej nehody.

Služby eCall ponúkané tretími stranami

Na základe pravidiel EÚ máte právo na využívanie služieb tretích strán (STS) v rámci systému eCall popri štandardnej službe využívajúcej tiesňovú linku 112. Tieto doplnkové služby by mohli zahŕňať napríklad dopravné asistenčné služby. Na rozdiel od bezplatného volania na tiesňovú linku 112 môže byť v takomto prípade potrebné zaplatiť za doplnkové služby poskytované zo strany služieb tretích strán.

Systém eCall pre služby tretích strán musí:

Ak máte doplnkové služby zabezpečované prostredníctvom systému eCall pre služby tretích strán, musíte poskytnúť výslovný súhlas na povolenie sledovateľnosti, sledovania a spracúvania vašich osobných údajov.

Povinná výbava v nových automobiloch

Ak si kúpite nový model auta schválený do výroby po 31. marci 2018, musí v ňom byť nainštalovaný systém eCall využívajúci linku 112. Toto pravidlo sa vzťahuje na vozidlá s menej ako 8 sedadlami a na ľahké úžitkové vozidlá. Ak máte auto, ktoré je už zaregistrované, nie ste povinný dodatočne si nainštalovať systém eCall. Jeho inštalácia je však možná vo vozidlách, ktoré spĺňajú technické požiadavky.

eCall – ochrana súkromia a osobných údajov

Systém eCall vo vašom vozidle sa aktivuje len v prípade, keď sa vaše vozidlo dostane do vážnej dopravnej nehody. Za normálnych okolností systém nie je aktivovaný. To znamená, že počas bežnej jazdy nedochádza k žiadnemu sledovaniu (registrovaniu polohy vášho vozidla či monitorovaniu vášho šoférovania) ani k prenosu údajov.

Keď sa volanie uskutočňuje prostredníctvom systému eCall využívajúceho linku 112, vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s pravidlami EÚ týkajúcimi sa ochrany údajov. To znamená, že pohotovostná služba dostane len obmedzené množstvo údajov, ktoré potrebuje na vyriešenie situácie, vaše údaje sa neuchovávajú dlhšie, než je nevyhnutné, a odstránia sa, keď už nie sú potrebné. Ďalšie informácie o pravidlách EÚ v oblasti ochrany súkromia a údajov.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: