Podnikanie
Posledná kontrola : 03/01/2023

Práva cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou

Ak trpíte zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou, máte právo cestovať lietadlom, vlakom, autobusom alebo loďou ako ktokoľvek iný. Pri nákupe cestovného lístka vám predajca musí poskytnúť informácie o vašej ceste v pre vás dostupnom formáte, ako aj informácie o konkrétnych dostupných osobitných zariadeniach na palube lietadla, vlaku, autobusu, autokaru alebo lode.

Pri všetkých druhoch dopravy máte právo na bezplatnú pomoc na termináloch a na palubách vozidiel. Na základe vášho zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti vám nemôže byť zamietnutá doprava s výnimkou dôvodov bezpečnosti alebo konštrukcie vozidla alebo infraštruktúry.

Aká je vaša situácia?

Cestujete lietadlom

Asistenčné služby

Pri ceste lietadlom máte právo na bezplatnú pomoc. Tá môže zahŕňať:

Ak cestujete počas celého trvania vašej cesty v sprievode, letecká spoločnosť a jej zamestnanci by mali uľahčiť poskytnutie akejkoľvek pomoci, ktorú od tejto osoby potrebujete. Okrem toho by letecká spoločnosť mala vždy, keď je to možné, usadiť túto osobu v lietadle vedľa vás.

V záujme bezproblémového poskytnutia pomoci kontaktujte leteckú spoločnosť, predajcu lístkov alebo cestovnú agentúru najneskôr 48 hodín pred odletom a informujte ich o tom, o aký druh pomoci žiadate a či budete cestovať v sprievode. Mali by ste ich informovať aj o tom, či cestujete s asistenčným psom. Okrem toho vám poskytnú poradenstvo týkajúce sa vášho invalidného vozíka alebo zariadenia na zabezpečenie mobility a prípadne o ich batériách.

Letecké spoločnosti nie sú povinné poskytovať počas letu pomoc pri prijímaní potravy alebo liekov. V prípade, že potrebujete takýto druh pomoci, napríklad počas dlhých letov, môže letecká spoločnosť požadovať, aby vás sprevádzala ďalšia osoba.

Upozornenie

Letecká spoločnosť vám nemôže odmietnuť nástup do lietadla z dôvodu vášho zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti okrem prípadu, že je lietadlo fyzicky príliš malé, existujú obavy týkajúce sa bezpečnosti alebo ak bezpečnostné pravidlá neumožňujú leteckému dopravcovi, aby vás prepravil.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

V prípade výskytu problémov s poskytnutím pomoci počas vašej cesty lietadlom, resp. poškodenia alebo straty vášho zariadenia na zabezpečenie mobility informujte orgány letiska alebo príslušnú leteckú spoločnosť. Ak nie ste spokojný(-á) s konečným riešením sťažnosti, môžete kontaktovať príslušný vnútroštátny orgán en v krajine, kde k problému došlo.

Ďalšie práva cestujúcich v leteckej doprave v EÚ

Viac informácií o vašich právach a o tom, ako ich uplatniť, ak vám bol odmietnutý nástup do lietadla alebo ak bol váš let zrušený, alebo mal meškanie, nájdete v našom interaktívnom nástroji o právach cestujúcich v leteckej doprave v EÚ.

Cestujete vlakom

Asistenčné služby

Máte nárok na bezplatnú pomoc pri nástupe, výstupe alebo prestupe z vlaku, počas cesty, ako aj na stanici pred odchodom a po príchode. V záujme bezproblémového poskytnutia pomoci kontaktujte železničnú spoločnosť, predajcu lístkov alebo cestovnú agentúru najneskôr 48 hodín pred cestou a informujte ich o tom, o aký druh pomoci žiadate.

Upozornenie

Železničná spoločnosť vám nemôže odmietnuť nástup do vlaku z dôvodu vášho zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti okrem prípadu, že existujú obavy týkajúce sa bezpečnosti alebo ak bezpečnostné pravidlá neumožňujú železničnému prepravcovi, aby vás prepravil.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

V prípade výskytu problémov s poskytnutím pomoci počas vašej cesty vlakom informujte orgány železničnej stanice alebo príslušnú železničnú spoločnosť. Ak nie ste spokojný(-á) s konečným riešením sťažnosti, môžete kontaktovať príslušný vnútroštátny orgán en v krajine, kde k problému došlo.

Ďalšie práva cestujúcich v železničnej preprave v EÚ

Viac informácií o vašich právach pri cestovaní vlakom a o tom, ako si ich v prípade potreby uplatniť, nájdete v našom interaktívnom nástroji o právach cestujúcich v železničnej doprave v EÚ

Cestujete autobusom alebo autokarom

Asistenčné služby

Nárok na bezplatnú pomoc máte, ak plánujete cestu diaľkovou linkou [plánovaná vzdialenosť dopravy (nie vašej individuálnej cesty) presahuje 250 km]. Právo na pomoc máte na určených termináloch en a pri nástupe a výstupe z autobusu alebo autokaru. Dopravca musí zároveň umožniť, aby s vami mohla bezplatne cestovať ďalšia osoba podľa vášho výberu – ak jej prítomnosť vyrieši problémy s bezpečnosťou alebo ochranou, kvôli ktorým by ste inak nemohli cestovať.

V záujme poskytnutia pomoci musíte kontaktovať autobusovú spoločnosť, predajcu lístkov alebo cestovnú agentúru najneskôr 36 hodín pred cestou a informovať ich o tom, o aký druh pomoci žiadate. Dopravca alebo správca autobusovej stanice vás môže vyzvať, aby ste sa dostavili na určené miesto hodinu pred plánovaným odchodom.

Upozornenie

Zdravotné postihnutie alebo znížená pohyblivosť nemôže byť dôvodom na odmietnutie predaja lístka, rezervácie miesta alebo nástupu do vozidla – okrem prípadu, že by to neumožňovali právne predpisy ochrany zdravia a bezpečnosti alebo ak by stav infraštruktúry neumožňoval zaručiť bezpečnú dopravu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

V prípade výskytu problémov s poskytnutím pomoci počas vašej cesty autobusom alebo autokarom informujte orgány autobusovej stanice alebo príslušnú autobusovú resp. autokarovú spoločnosť. Ak nie ste spokojný(-á) s konečným riešením sťažnosti, môžete kontaktovať príslušný vnútroštátny orgán en v krajine, kde k problému došlo.

Ďalšie práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave v EÚ

Viac informácií o vašich právach pri cestovaní autobusom alebo autokarom a o tom, ako si ich v prípade potreby uplatniť, nájdete v našom interaktívnom nástroji o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave v EÚ.

Cestujete loďou

Asistenčné služby

Máte právo na bezplatnú pomoc pri nástupe, výstupe, alebo prestupe na inú loď, a to na palube aj v prístave. V záujme bezproblémového poskytnutia pomoci kontaktujte dopravcu, predajcu lístkov alebo cestovnú agentúru najneskôr 48 hodín pred cestou a informujte ich o tom, o aký druh pomoci žiadate. Aj v prípade, že tak neurobíte, sú dopravca a obsluha prístavu povinní urobiť všetko pre to, aby vám pomohli.

Pri rezervácii lístka uveďte akékoľvek osobitné potreby týkajúce sa ubytovania, miesta na sedenie, poskytnutia pomoci alebo lekárskeho vybavenia.

Dopravca vás môže požiadať, aby vás počas cesty sprevádzala ďalšia osoba, ak je to nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov alebo ak si to vyžaduje konštrukcia lode alebo infraštruktúra prístavu. Takáto osoba má nárok s vami cestovať zadarmo.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

V prípade výskytu problémov s poskytnutím pomoci počas vašej cesty loďou informujte prístavné orgány alebo príslušného dopravcu. Ak nie ste spokojný(-á) s konečným riešením sťažnosti, môžete kontaktovať príslušný vnútroštátny orgán en v krajine, kde k problému došlo. 

Ďalšie práva cestujúcich v lodnej doprave v EÚ

Viac informácií o vašich právach pri cestovaní loďou a o tom, ako si ich v prípade potreby uplatniť, nájdete v našom interaktívnom nástroji o právach cestujúcich v lodnej doprave v EÚ.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: