Podnikanie
Posledná kontrola : 05/04/2022

Práva cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou

Ak trpíte zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou, máte právo cestovať lietadlom, vlakom, autobusom alebo loďou ako ktokoľvek iný. Pri nákupe cestovného lístka vám predajca musí poskytnúť informácie o vašej ceste v pre vás dostupnom formáte, ako aj informácie o konkrétnych dostupných osobitných zariadeniach na palube lietadla, vlaku, autobusu, autokaru alebo lode.

Pri všetkých druhoch dopravy máte právo na bezplatnú pomoc na termináloch a na palubách vozidiel. Na základe vášho zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti vám nemôže byť zamietnutá doprava s výnimkou dôvodov bezpečnosti alebo konštrukcie vozidla alebo infraštruktúry.

Aká je vaša situácia?

Cestujete lietadlom

Pomoc

Pri ceste lietadlom máte právo na bezplatnú pomoc. Tá môže zahŕňať:

V záujme bezproblémového poskytnutia pomoci kontaktujte leteckú spoločnosť, predajcu lístkov alebo cestovnú agentúru najneskôr 48 hodín pred odletom a informujte ich o tom, o aký druh pomoci žiadate a či budete cestovať s asistenčným psom. Okrem toho vám poskytnú poradenstvo týkajúce sa vášho invalidného vozíka alebo mobilného zariadenia a prípadne o ich batériách.

Letecké spoločnosti nie sú povinné počas letu poskytovať pomoc pri prijímaní potravy alebo liekov. V prípade, že potrebujete takýto druh pomoci, napríklad počas dlhých letov, môže letecká spoločnosť požadovať, aby vás sprevádzala ďalšia osoba.

Upozornenie

Z dôvodu vášho zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti vám nemôže byť odmietnutý nástup do lietadla okrem prípadu, že je lietadlo fyzicky príliš malé, existujú obavy týkajúce sa bezpečnosti alebo ak bezpečnostné pravidlá neumožňujú leteckému dopravcovi, aby vás prepravil.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

V prípade výskytu problémov s poskytnutím pomoci počas vašej cesty lietadlom, resp. zničenia alebo straty vášho mobilného zariadenia, o tom informujte orgány letiska alebo príslušnú leteckú spoločnosť. Ak nie ste spokojní s konečným riešením sťažnosti, môžete kontaktovať vnútroštátny dozorný orgán en v krajine, kde k problému došlo.

Ďalšie práva cestujúcich v leteckej doprave v EÚ

Viac informácií o vašich právach a ako ich uplatniť, ak vám bol odmietnutý nástup do lietadla alebo ak je váš let zrušený, alebo má meškanie, nájdete v našom interaktívnom nástroji o právach cestujúcich v leteckej doprave v EÚ.

Cestujete vlakom

Pomoc

Máte nárok na bezplatnú pomoc pri nástupe, výstupe alebo prestupe z vlaku, ako aj počas cesty a na stanici pred odchodom a po príchode. V záujme bezproblémového poskytnutia pomoci kontaktujte železničnú spoločnosť, predajcu lístkov alebo cestovnú agentúru najneskôr 48 hodín pred cestou a informujte ich o tom, o aký druh pomoci žiadate.

Upozornenie

Z dôvodu vášho zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti vám nemôže byť odmietnutý nástup okrem prípadu, že existujú obavy týkajúce sa bezpečnostnej ochrany alebo ak bezpečnostné pravidlá neumožňujú železničnému prepravcovi, aby vás prepravil

Potrebujete ďalšiu pomoc?

V prípade výskytu problémov s poskytnutím pomoci počas vašej cesty vlakom informujte orgány železničnej stanice alebo príslušnú železničnú spoločnosť. Ak nie ste spokojní s konečným riešením sťažnosti, môžete kontaktovať vnútroštátny dozorný orgán en v krajine, kde k problému došlo.

Ďalšie práva cestujúcich v železničnej preprave v EÚ

Viac informácií o vašich právach pri cestovaní vlakom a o tom, ako si ich uplatniť v prípade potreby nájdete v našom interaktívnom nástroji o právach cestujúcich v železničnej doprave v EÚ

Cestujete autobusom alebo autokarom

Pomoc

Nárok na bezplatnú pomoc máte, ak plánujete cestu diaľkovou linkou . Právo na pomoc máte na určených termináloch en a pri nástupe a výstupe z autobusu alebo autokaru. Dopravca musí zároveň umožniť, aby s vami mohla bezplatne cestovať ďalšia osoba podľa vášho výberu – ak jej prítomnosť vyrieši problémy s bezpečnosťou alebo ochranou, kvôli ktorým by ste inak nemohli cestovať.

V záujme poskytnutia pomoci musíte kontaktovať autobusovú spoločnosť, predajcu lístkov alebo cestovnú agentúru najneskôr 36 hodín pred cestou a informovať ich o tom, o aký druh pomoci žiadate. Dopravca alebo správca autobusovej stanice vás môže vyzvať, aby ste sa dostavili na určené miesto hodinu pred plánovaným odchodom.

Upozornenie

Zdravotné postihnutie alebo znížená pohyblivosť nemôže byť dôvodom na odmietnutie predaja lístka, rezervácie miesta alebo nástupu do vozidla – okrem prípadu, keď je výslovne nevyhnutné dodržať právne predpisy ochrany zdravia a bezpečnosti alebo ak infraštruktúra neumožňuje zaručiť bezpečnú dopravu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

V prípade výskytu problémov s poskytnutím pomoci počas vašej cesty autobusom alebo autokarom informujte orgány autobusovej stanice alebo príslušnú autobusovú resp. autokarovú spoločnosť. Ak nie ste spokojní s konečným riešením sťažnosti, môžete kontaktovať vnútroštátny dozorný orgán en v krajine, kde k problému došlo.

Ďalšie práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave v EÚ

Viac informácií o vašich právach pri cestovaní autobusom alebo autokarom a o tom, ako si ich uplatniť v prípade potreby nájdete v našom interaktívnom nástroji o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave v EÚ.

Cestujete loďou

Pomoc

Máte právo na bezplatnú pomoc pri nástupe, výstupe, alebo prestupe na inú loď, a to na palube aj v prístave. V záujme bezproblémového poskytnutia pomoci kontaktujte dopravcu, predajcu lístkov alebo cestovnú agentúru najneskôr 48 hodín pred cestou a informujte ich o tom, o aký druh pomoci žiadate. Aj v prípade, že tak neurobíte, sú dopravca a obsluha prístavu povinní urobiť všetko pre to, aby vám pomohli.

Pri rezervácii lístka uveďte akékoľvek osobitné potreby týkajúce sa ubytovania, miesta na sedenie, poskytnutia pomoci alebo lekárskeho vybavenia.

Dopravca vás môže požiadať, aby vás počas cesty sprevádzala ďalšia osoba, ak je to nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov alebo ak si to vyžaduje konštrukcia lode alebo infraštruktúra prístavu. Takáto osoba má nárok s vami cestovať zadarmo.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

V prípade výskytu problémov s poskytnutím pomoci počas vašej cesty loďou informujte orgány prístavu alebo príslušného dopravcu. Ak nie ste spokojní s konečným riešením sťažnosti, môžete kontaktovať vnútroštátny dozorný orgán en v krajine, kde k problému došlo.

Ďalšie práva cestujúcich v lodnej doprave v EÚ

Viac informácií o vašich právach pri cestovaní loďou a o tom, ako si ich uplatniť v prípade potreby nájdete v našom interaktívnom nástroji o právach cestujúcich v lodnej doprave v EÚ.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: