Život a cestovanie
Posledná kontrola: 20/10/2022

Kontrola IČ pre DPH (VIES)

Pomocou online služby systému VIES si môžete overiť, či je identifikačné číslo DPH podniku zaregistrované na účely cezhraničného obchodu v rámci EÚ.

Úvodné informácie

Čo je VIES?

VIES (systém výmeny informácií o DPH) je vyhľadávač (nie databáza) Európskej komisie. Pri vyhľadávaní pomocou online služby VIES sa údaje získavajú z vnútroštátnych databáz.

Výsledok vyhľadávania môže byť v nástroji VIES zobrazený dvoma spôsobmi: informácie o IČ pre DPH v EÚ existujú ( číslo je platné) alebo neexistujú ( číslo je neplatné).

Platný výsledok vyhľadávania

V prípade platného výsledku vyhľadávania sa informácie o IČ DPH v EÚ zobrazia v službe VIES.

Neplatný výsledok vyhľadávania

V prípade, že výsledok vyhľadávania je neplatný, znamená to, že identifikačné číslo pre DPH, ktoré si chcete overiť, nie je zaregistrované v príslušnej vnútroštátnej databáze, a to z jedného z týchto dôvodov:

Tieto zmeny nie sú vždy zohľadnené okamžite vo vnútroštátnych databázach a následne v systéme VIES. V naliehavých prípadoch vám odporúčame kontaktovať en miestneho správcu dane.

Systém VIES je k dispozícii v 23 úradných jazykoch Európskej únie.

Čo ak sa nepodarilo overiť existujúce číslo?

Ak váš zákazník tvrdí, že je zaregistrovaný na daňové účely, ale overovanie prostredníctvom služby VIES túto skutočnosť nepotvrdzuje, môže požiadať o overenie daňový úrad vo svojej krajine. Daňový úrad od neho môže vyžadovať, aby sa dodatočne zaregistroval pre cezhraničné transakcie EÚ. Tento postup je v jednotlivých krajinám EÚ rôzny.

Žiadosť o dodatočné informácie

Ak neviete nájsť informácie v systéme VIES, mali by ste požiadať o dodatočné informácie príslušné vnútroštátne orgány. Vďaka nim by ste mali byť schopní potvrdiť:

Možnosti kontaktovania vnútroštátnych orgánov sa v jednotlivých krajinách líšia. Niektoré krajiny EÚ prevádzkujú online systémy, iné musíte kontaktovať telefonicky, poštou alebo faxom.

Výber štátu

Vnútroštátne orgány z dôvodu ochrany údajov neposkytnú informácie o mene a adrese, ktoré sú priradené k IČ pre DPH. Poskytnú však informáciu, či pre dané IČ pre DPH existuje určité meno a adresa.

Údaje sú nedostupné

Vzhľadom na to, že vnútroštátne databázy sa musia aktualizovať, niekedy môže byť systém nedostupný. Komisia sa spolu s členskými štátmi snaží minimalizovať nedostupnosť databáz. Ak ste dostali chybové hlásenie z dôvodu nedostupnosti, počkajte niekoľko minút a potom skúste znova alebo neskôr.

Možné nepresné informácie

Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť informácií dostupných prostredníctvom online služby VIES, ktoré sa získavajú z vnútroštátnych databáz a nad ktorými Komisia nemá žiadnu kontrolu. Európska komisia nemôže kontrolovať, opravovať, dopĺňať ani vymazávať akékoľvek vnútroštátne registračné čísla DPH.

Doplňujúce informácie

Odporúčame, aby ste na účely prípadnej daňovej kontroly zdokumentovali overenie IČ pre DPH svojho zahraničného partnera.

Viac informácií o systéme VIES nájdete na stránke Najčastejšie otázkyOtvoriť ako externý odkaz.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti en Otvoriť ako externý odkaz sa týka potvrdenia IČ pre DPH prostredníctvom systému VIES.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: