Podnikanie
Posledná kontrola : 12/05/2022

Návšteva lekára/nemocnice v zahraničí

Upozornenie

Ak potrebujete pomoc, v ktorejkoľvek krajine EÚ môžete z ktorejkoľvek pevnej linky alebo mobilného telefónu zavolať bezplatne na číslo 112.

Ak sa počas svojej návštevy inej krajiny EÚ nevyhnete nemocničnému ošetreniu alebo musíte navštíviť lekára, použite svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) – pomôže vám pri administratívnych náležitostiach a preplácaní nákladov na verejnú zdravotnú starostlivosť .

Rozdiely medzi národnými systémami

Systémy zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia nie sú vo všetkých krajinách EÚ rovnaké. V niektorých krajinách sa napríklad platí za ošetrenie priamo u lekára alebo v nemocnici, hoci vo vašej domovskej krajine takáto prax nemusí byť bežná.

Informácie o systéme zdravotnej starostlivosti v krajine, ktorú sa chystáte navštíviť, získate od príslušnej vnútroštátnej inštitúcieOtvoriť ako externý odkaz, národného kontaktného miesta, prostredníctvom aplikácie EPZP pre smartfóny alebo výberom krajiny zo zoznamu nižšie:

Vyberte krajinu:

 • Rakúskoatsk
 • Belgickobesk
 • Bulharskobgsk
 • Chorvátskocrsk
 • Cypruscysk
 • Česká republikaczsk
 • Dánskodksk
 • Estónskoeesk
 • Fínskofisk
 • Francúzskofrsk
 • Nemeckodesk
 • Gréckogrsk
 • Maďarskohusk
 • Islandissk
 • Írskoiesk
 • Talianskoitsk
 • Lotyšskolvsk
 • Lichtenštajnskolisk
 • Litvaltsk
 • Luxemburskolusk
 • Maltamtsk
 • Holandskonlsk
 • Nórskonosk
 • Poľskoplsk
 • Portugalskoptsk
 • Rumunskorosk
 • Slovenskosksk
 • Slovinskosisk
 • Španielskoessk
 • Švédskosesk
 • Švajčiarskochsk

Máte ďalšie otázky?

Upozornenie

Európsky preukaz zdravotného poistenia akceptujú len lekári a nemocnice pridružené k zákonom stanovenému systému zdravotnej starostlivosti – na ošetrenie v rámci súkromnej zdravotnej starostlivosti sa tento preukaz nevzťahuje. Ak využijete systém súkromnej zdravotnej starostlivosti, o preplatenie nákladov môžete požiadať po návrate do vašej krajiny. Overte si však najskôr vaše práva, keďže pravidlá o preplácaní nákladov sa môžu odlišovať.

Príklad

Overte si, či ste v zahraničí ošetrovaný v rámci systému verejnej zdravotnej starostlivosti.

Napriek svojej zlomenej nohe šla Ewa na služobnú cestu do inej krajiny EÚ. Noha ju však na mieste začala bolieť, a tak vyhľadala lekára. Po návrate domov jej prišiel účet za ošetrenie, ktorý jej poisťovňa v rámci systému EPZP nepreplatila, pretože ju lekár ošetroval ako súkromnú pacientku. Ewa napokon získala od poisťovne späť časť nákladov, avšak nie celú sumu, pretože náklady na ošetrenie v zahraničí boli vyššie ako náklady v jej domovskej krajine.

Viac o úhradách a preplácaní nákladov na neplánované lekárske ošetrenie.

Ak cestujete do zahraničia osobitne kvôli lekárskemu ošetreniu, platia pre vás osobitné pravidlá.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: