Posledná kontrola : 07/11/2022

Návšteva lekára/nemocnice v zahraničí

Upozornenie

Ak potrebujete pomoc, v ktorejkoľvek krajine EÚ môžete z ktorejkoľvek pevnej linky alebo mobilného telefónu zavolať bezplatne na číslo 112.

Ak sa počas svojej návštevy inej krajiny EÚ nevyhnete nemocničnému ošetreniu alebo musíte navštíviť lekára, použite svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP)Otvoriť ako externý odkazpomôže vám pri administratívnych náležitostiach a preplácaní nákladov na verejnú zdravotnú starostlivosť.

Rozdiely medzi národnými systémami

Systémy zdravotnej starostlivosti nie sú vo všetkých krajinách EÚ rovnaké. V niektorých krajinách sa napríklad platí za ošetrenie priamo u lekára alebo v nemocnici, hoci vo vašej domovskej krajine takáto prax nemusí byť bežná.

Informácie o systéme zdravotnej starostlivosti v krajine, ktorú sa chystáte navštíviť, získate od národného kontaktného miesta alebo výberom krajiny zo zoznamu nižšie:

Vyberte krajinu:

 • Rakúskoaten
 • Belgickobesk
 • Bulharskobgsk
 • Chorvátskocrsk
 • Cypruscysk
 • Českoczsk
 • Dánskodksk
 • Estónskoeesk
 • Fínskofisk
 • Francúzskofrsk
 • Nemeckodesk
 • Gréckogrsk
 • Maďarskohusk
 • Islandissk
 • Írskoiesk
 • Talianskoitsk
 • Lotyšskolvsk
 • Lichtenštajnskolisk
 • Litvaltsk
 • Luxemburskolusk
 • Maltamtsk
 • Holandskonlsk
 • Nórskonosk
 • Poľskoplsk
 • Portugalskoptsk
 • Rumunskorosk
 • Slovenskosksk
 • Slovinskosisk
 • Španielskoessk
 • Švédskosesk
 • Švajčiarskochsk

Upozornenie

Európsky preukaz zdravotného poistenia akceptujú len lekári a nemocnice pridružené k zákonom stanovenému systému zdravotnej starostlivosti – na ošetrenie v rámci súkromnej zdravotnej starostlivosti sa tento preukaz nevzťahuje. Ak využijete systém súkromnej zdravotnej starostlivosti, vždy budete musieť zaplatiť plnú cenu za ošetrenie sami. Môžete však požiadať o čiastočné preplatenie nákladov

Príklad

Overte si, či ste v zahraničí ošetrovaný v rámci systému verejnej zdravotnej starostlivosti.

Napriek svojej zlomenej nohe šla Ewa na služobnú cestu do inej krajiny EÚ. Noha ju však na mieste začala bolieť, a tak vyhľadala lekára. Po návrate domov jej prišiel účet za ošetrenie, ktorý jej poisťovňa v rámci systému EPZP nepreplatila, pretože ju lekár ošetroval ako súkromnú pacientku. Ewa napokon získala od poisťovne späť časť nákladov, avšak nie celú sumu, pretože náklady na ošetrenie v zahraničí boli vyššie ako náklady v jej domovskej krajine.

Viac o úhradách a preplácaní nákladov na neplánované lekárske ošetrenie.

Ak cestujete do zahraničia na účely lekárskeho ošetrenia, nemôžete použiť svoj EPZP a na túto situáciu sa uplatňujú iné pravidlá.

Pozri tiež

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: