Posledná kontrola : 22/08/2018

Európske voľby

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

 • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017en
 • Publikácie EÚ o brexite
 • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituen

Keď ako občan EÚ žijete v inom členskom štáte, máte v tomto štáte právo voliť a byť kandidátom v európskych voľbách.

Zápis do voličského zoznamu

Ak chcete voliť v európskych voľbách, musíte prejaviť svoj záujem o účasť na voľbách a požiadať o zápis do voličského zoznamu v danom štáte.

Kde a ako sa môžete zaregistrovať v hostiteľskej krajine:

Výber štátu
 • Rumunskoroenro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinskosi
 • Spojené kráľovstvogben
 • Talianskoitenit
 • Írskoieen
 • Česká republikaczcsen
 • Španielskoesenes
 • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Takisto budete musieť prehlásiť, že sa na týchto voľbách zúčastníte len v jednom členskom štáte.

Podmienky účasti na voľbách

Ako občan EÚ budete voliť za rovnakých podmienok ako občania daného štátu, v ktorom žijete. Ak je v prípade občanov dotknutého štátu účasť na európskych voľbách podmienená pobytom v tomto štáte, rovnaká podmienka sa uplatní aj na vás.

Avšak obdobia, ktoré ste strávili v iných členských štátoch EÚ (v iných ako váš domovský štát), by sa mali zohľadniť.

Členské štáty, v ktorých štátni príslušníci iných krajín predstavujú viac ako 20 % celkového počtu voličov, môžu uplatniť osobitné pravidlá; v takýchto prípadoch môže hostiteľská krajina podmieniť účasť na európskych voľbách dlhším obdobím pobytu. V súčasnosti je jediným takýmto štátom Luxembursko.

Povinná účasť na voľbách

Ak je vo vašom novom štáte hlasovanie v európskych voľbách povinné a ste zapísaný do zoznamu voličov v danom štáte, máte povinnosť ísť voliť - rovnako ako občania daného štátu.

Účasť na voľbách je povinná v týchto členských štátoch: Belgicko, Cyprus, Grécko a Luxembursko.

Účasť na voľbách ako kandidát

Ak chcete kandidovať v európskych voľbách, musíte predložiť prehlásenie, že ste neboli pozbavený svojho práva byť volený a že nekandidujete v inom členskom štáte EÚ.

V európskych voľbách môžete voliť a kandidovať len v jednom štáte.

Ak sa rozhodnete voliť alebo kandidovať v štáte, v ktorom žijete, nemôžete sa zapojiť do rovnakých volieb vo svojom domovskom štáte.

Podmienky kandidatúry vo voľbách

Ako občan EÚ môžete kandidovať vo voľbách za rovnakých podmienok ako občania daného štátu, v ktorom žijete. Ak je v prípade občanov dotknutého štátu kandidatúra v európskych voľbách podmienená pobytom v tomto štáte, rovnaká podmienka sa uplatní aj na vás.

Avšak obdobia, ktoré ste strávili v iných členských štátoch EÚ (v iných ako váš domovský štát), by sa mali zohľadniť.

Členské štáty, v ktorých štátni príslušníci iných krajín predstavujú viac ako 20 % celkového počtu voličov, môžu uplatniť osobitné pravidlá; v takýchto prípadoch môže hostiteľská krajina podmieniť kandidatúru v európskych voľbách dlhším obdobím pobytu. V súčasnosti je jediným takýmto štátom Luxembursko.

Viac informácií o hlasovaní a možnosti kandidovať v hostiteľskej krajine:

Výber štátu
 • Rumunskoroenro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinskosi
 • Spojené kráľovstvogben
 • Talianskoitenit
 • Írskoieen
 • Česká republikaczcsen
 • Španielskoesenes
 • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: