Život a cestovanie
Posledná kontrola: 06/03/2019

Daň z príjmov právnických osôb v EÚ

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Dani z príjmov právnických osôb podliehajú zisky z podnikateľskej činnosti rôznych typov spoločností, klubov, družstiev a združení bez právnej subjektivity. Pravidlá stanovujú vnútroštátne orgány a medzi jednotlivými členskými štátmi v nich môžu byť rozdiely.

Výber štátu
 • Belgickobe
 • Bulharskobgbgen
 • Chorvátskohrenhr
 • Cypruscyelen
 • Dánskodk
 • Estónskoeeenet
 • Francúzskofrenfr
 • Fínskofienfisv
 • Gréckogr
 • Holandskonl
 • Islandis
 • Lichtenštajnskoli
 • Litvaltenlt
 • Lotyšskolv
 • Luxemburskoludeenfr
 • Maltamtenmt
 • Maďarskohu
 • Nemeckodedeen
 • Nórskonoen
 • Portugalskopt
 • Poľskoplenpl
 • Rakúskoatdeen
 • Rumunskoro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinskosiensl
 • Spojené kráľovstvogben
 • Talianskoit
 • Írskoieen
 • Českoczcsen
 • Španielskoesenes
 • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Súvisiace témy

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Služba miestnej podpory podnikov - Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: