Život a cestovanie
Posledná kontrola: 27/05/2020

Daň z príjmov právnických osôb v EÚ

Týka sa vás brexit?

Dani z príjmov právnických osôb podliehajú zisky z podnikateľskej činnosti rôznych typov spoločností, klubov, družstiev a združení bez právnej subjektivity. Pravidlá stanovujú vnútroštátne orgány a medzi jednotlivými členskými štátmi v nich môžu byť rozdiely.

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Súvisiace témy

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Služba miestnej podpory podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: