Život a cestovanie
Posledná kontrola: 15/02/2019

Pracovný čas a dovolenka

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Ako zamestnávateľ musíte poznať minimálne normy EÚ týkajúce sa pracovného času a odpočinku, prestávok, ročnej dovolenky a nočnej práce. Výnimky z niektorých povinností týkajúcich sa pracovného času sú možné, ak to dovoľuje vnútroštátne právo.

Pamätajte, že všetci vaši zamestnanci (muži alebo ženy) môžu požiadať o rodičovskú dovolenku pri narodení alebo adopcii dieťaťa, a to bez ohľadu na druh zmluvy. Obaja rodičia majú právo na minimálne 4 mesiace rodičovskej dovolenky.

Zdieľať túto stránku: