Posledná kontrola: 02/01/2023

Označenie textilných výrobkov

Ak plánujete predávať v EÚ textilné výrobky, musia spĺňať požiadavky EÚ na označenie. Vo všeobecnosti musia byť označené etiketou, na ktorej je jasne uvedené zloženie všetkých použitých textilných vlákien, ako aj netextilné časti živočíšneho pôvodu.

Čo je označenie textilných výrobkov?

Každý textilný výrobok musí byť vždy pri uvádzaní na trh v EÚ označený tak, aby informoval o zložení vlákien. Tieto etikety musia byť k výrobku pevne pripojené, napríklad prišité.

Táto požiadavka sa vzťahuje na všetky výrobky obsahujúce najmenej 80 hmotnostných % textilných vlákien, napríklad:

Je označenie textilu povinné?

Označenie textilu je v EÚ povinné v prípade textilných výrobkov určených na predaj konečnému spotrebiteľovi. V prípade predaja medzi podnikmi môže byť textilné označenie nahradené alebo doplnené sprievodnými obchodnými dokumentmi.

Vnútroštátne orgány môžu kontrolovať, či sú textilné výrobky v súlade s informáciami uvedenými na etikete, a to v ktorejkoľvek fáze obchodného reťazca, napríklad:

Čo by malo byť uvedené na etikete?

Na etikete musí byť:

Ak chcete svoje výrobky predávať v jednej alebo viacerých krajinách EÚ, text musíte preložiť do všetkých úradných jazykov krajín, v ktorých sa textilné výrobky sprístupnia spotrebiteľom.

Textilný výrobok môžete označiť ako „100 %", „čisté" alebo „len z", iba v prípade, ak pozostáva výlučne z jedného typu vlákna. Môžete si vybrať, či použijete takýto opis, alebo či napríklad tričko zo 100 % bavlny uvediete jednoducho ako „bavlna".

Používať môžete len typy a názvy textilných vlákien, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe IOtvoriť ako externý odkaz k nariadeniu EÚ o názvoch textílií a súvisiacom označení. Ak váš výrobok obsahuje textilné vlákno, ktoré nie je uvedené v nariadení, môžete požiadať o pridanie nového typu vlákna. Ďalšie informácie o tomto postupe nájdete na stránke Európskej komisie o právnych predpisoch v oblasti textilu a odevov en .

Ak chcete, aby vaše textilné výrobky získali uznávanú značku excelentnosti v oblasti životného prostredia, pozrite si, či spĺňajú kritériá na environmentálnu značku EÚ.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: