Posledná kontrola : 01/04/2022

Komunálne voľby

Keď ako občan EÚ žijete v inom členskom štáte, máte v tomto štáte právo voliť a byť kandidátom v komunálnych voľbách.

Zápis do voličského zoznamu

Ak chcete voliť v komunálnych voľbách v štáte, v ktorom žijete, musíte prejaviť svoj záujem o účasť na voľbách a požiadať o zápis do voličského zoznamu v danom štáte. Budete musieť poskytnúť informácie, ako sú vaša štátna príslušnosť a adresa.

Kde a ako sa môžete zaregistrovať v hostiteľskej krajine:

Výber štátu

V prípade komunálnych volieb je zápis do voličského zoznamu automatický v týchto štátoch: Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Rakúsko (s výnimkou Burgenlandu), Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko. V momente, keď sa zaregistrujete ako osoba s pobytom v danom štáte, automaticky budete zaradený na zoznam voličov do komunálnych volieb.

V štátoch, kde je účasť na voľbách povinná, vás na zoznam voličov zaradia iba na vašu vlastnú žiadosť.

Podmienky účasti na voľbách

Ako občan EÚ budete voliť za rovnakých podmienok ako občania daného štátu, v ktorom žijete. Ak je v prípade občanov dotknutého štátu účasť na voľbách podmienená pobytom v tomto štáte alebo v danej obci, rovnaká podmienka sa uplatní aj na vás.

Avšak obdobia, ktoré ste strávili v iných členských štátoch EÚ (v iných ako váš domovský štát), by sa mali zohľadniť.

Členské štáty, v ktorých štátni príslušníci iných krajín predstavujú viac ako 20 % celkového počtu voličov, môžu uplatniť osobitné pravidlá; v takýchto prípadoch môže hostiteľská krajina podmieniť účasť v komunálnych voľbách dlhším obdobím pobytu. V súčasnosti je jediným takýmto štátom Luxembursko.

Povinná účasť na voľbách

Ak je vo vašom novom štáte hlasovanie v komunálnych voľbách povinné a ste zapísaný do zoznamu voličov v danom štáte, máte povinnosť ísť voliť - rovnako ako občania daného štátu.

Účasť na voľbách je povinná v týchto členských štátoch: Belgicko, Cyprus, Grécko a Luxembursko.

Účasť na voľbách ako kandidát

Ak chcete kandidovať v komunálnych voľbách, môžu od vás príslušné úrady požadovať prehlásenie o tom, že ste vo vašom domovskom štáte neboli pozbavený svojho práva byť volený. Takisto od vás môžu požadovať, aby ste k tomuto prehláseniu predložili potvrdenie vydané vo vašom domovskom štáte.

V týchto štátoch môžete kandidovať na post člena mestského zastupiteľstva - starostom sa však môžu stať iba občania daného štátu:

V niektorých štátoch sú miesta zástupcov starostov a členov obecnej rady takisto vyhradené pre občanov daného štátu.

Podmienky kandidatúry vo voľbách

Ako občan EÚ môžete kandidovať vo voľbách za rovnakých podmienok ako občania daného štátu, v ktorom žijete. Ak je v prípade občanov dotknutého štátu kandidatúra vo voľbách podmienená pobytom v tomto štáte alebo v danej obci, rovnaká podmienka sa uplatní aj na vás.

Avšak obdobia, ktoré ste strávili v iných členských štátoch EÚ (v iných ako váš domovský štát), by sa mali zohľadniť.

Členské štáty, v ktorých štátni príslušníci iných krajín predstavujú viac ako 20 % celkového počtu voličov, môžu uplatniť osobitné pravidlá; v takýchto prípadoch môže hostiteľská krajina podmieniť kandidatúru v komunálnych voľbách dlhším obdobím pobytu. V súčasnosti je jediným takýmto štátom Luxembursko.

Viac informácií o hlasovaní a možnosti kandidovať v hostiteľskej krajine:

Výber štátu

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: