Posledná kontrola : 17/06/2022

Právo na pobyt

Zistite si všetko, čo potrebujete vedieť o živote v inej krajine EÚ, podľa toho, či ste zamestnanec, študent, dôchodca alebo uchádzač o zamestnanie. Konkrétne, aké sú vaše práva v hostiteľskej krajine? Aké administratívne formality musíte splniť?

Vyberte si situáciu

Ako občan EÚ máte právo presťahovať sa do ktoréhokoľvek členského štátu EÚ a v tomto novom štáte bývať, pracovať, študovať, hľadať si zamestnanie alebo odísť do dôchodku.

V inej krajine EÚ môžete zostať tri mesiace bez toho, aby ste sa museli zaregistrovať, ale možno budete musieť svoju prítomnosť ohlásiť. Jedinou požiadavkou je mať platný preukaz totožnosti alebo cestovný pas. Ak chcete ostať dlhšie než tri mesiace, zrejme budete musieť svoj pobyt zaregistrovať.

V mnohých krajinách EÚ sa vyžaduje, aby ste mali preukaz totožnosti alebo pas stále pri sebe. V týchto krajinách môžete dostať pokutu alebo byť dočasne zadržaní, ak si necháte identifikačné dokumenty doma – iba z tohto samotného dôvodu však nemôžete byť donútení vrátiť sa do domovskej krajiny.

Overte si, či musíte mať v navštívenej krajine preukaz totožnosti alebo pas stále pri sebe:

Výber štátu

Ak ste v inej krajine EÚ legálne žili nepretržite päť rokov, automaticky tam získavate právo na trvalý pobyt.

Informujte sa o svojich právach v závislosti od situácie:

Chcem sa presťahovať do inej krajiny EÚ z tohto dôvodu:

práca

štúdium

dôchodok

hľadať zamestnanie

pripojiť sa k rodine

z iného dôvodu

Ak ste občanom krajiny, ktorá nie je členom EÚ, a chcete sa presťahovať do EÚ za prácou alebo štúdiom, všetky praktické informácie nájdete na imigračnom portáli EÚ en .

Príbuzní z EÚ

Zdieľať túto stránku: