Podnikanie
Posledná kontrola: 09/03/2020

Náhrada výdavkov: plánované lekárske ošetrenie v zahraničí

Týka sa vás brexit?

Existujú dva spôsoby, ako pokryť náklady na vaše plánované lekárske ošetrenie v inej krajine EÚ:

1. Vaša zdravotná poisťovňa môže priamo pokryť všetky náklady

V prípade ošetrenia v krajine, kde liečbu zvyčajne hradia pacienti, ktorí si náklady následne uplatnia vo svojej zdravotnej poisťovni, budete pravdepodobne musieť niektoré náklady uhradiť vopred. Môžete potom požiadať o ich náhradu príslušný orgán v krajine, v ktorej sa poskytuje ošetrenie. Tento orgán vám priamo vyplatí náhradu výdavkov v rovnakej miere, aká platí pre miestnych poistencov.

Náhradu výdavkov si môžete prípadne uplatniť vo svojej poisťovni po návrate do domovskej krajiny. Ak je miera náhrady za ošetrenie, ktoré ste podstúpili v zahraničí, vyššia v krajine, kde ste poistení, máte na náhradu nárok a môžete požiadať o to, aby vám vaša poisťovňa doplatila rozdiel formou dodatočnej náhrady výdavkov.

2. Náklady na ošetrenie môžete zaplatiť sami a následne žiadať ich náhradu

Je stále možné, že musíte požiadať o predchádzajúce povolenie nemocničnej liečby alebo vysoko špecializovanej a drahej liečby – skontaktuje sa s vaším národným kontaktným miestom.

Úhrada bez predchádzajúceho povolenia sa neuplatňuje vo Švajčiarsku.

Príklad 1

Predchádzajúce povolenie nie je vždy nutné, je však lepšie ho mať

Hugo si chce dať odstrániť sivý zákal (ktorý jeho zdravotná poisťovňa nahrádza) v Nemecku. Avšak náklady na zákrok sú v Nemecku vyššie ako v jeho domovskej krajine. Keďže Hugo chce, aby mu jeho poisťovňa preplatila celé náklady, musí ju požiadať o predchádzajúce povolenie. Ak získa povolenie, môže sa v zahraničí podrobiť zákroku a celkové náklady si príslušné inštitúcie zvyčajne uhradia medzi sebou priamo. Ak bude musieť Hugo za zákrok platiť, náklady mu preplatia neskôr v jeho domovskej krajine.

Yvonne si chce rovnako dať odstrániť sivý zákal a takisto v Nemecku. Aj jej zdravotná poisťovňa tento zákrok za normálnych okolností pokrýva. Chce byť ošetrená čo najskôr. Yvonne sa spojila s národným kontaktným miestom v domovskej krajine, aby si preverila, či musí požiadať o predchádzajúce povolenie. Dostala odpoveď, že nemusí. Vycestuje preto do zahraničia na ošetrenie. Yvonne zaplatí za ošetrenie a po návrate domov požiada o úhradu svoju zdravotnú poisťovňu. Keďže nemala predchádzajúce povolenie a náklady na ošetrenie sú v Nemecku o čosi vyššie, Yvonne musí časť z nich zaplatiť sama. Bez predchádzajúceho súhlasu jej zdravotná poisťovňa uhradí náklady iba do výšky sadzby stanovenej v jej domovskej krajine.

Príklad 2

V niektorých prípadoch je možné, že budete musieť zaplatiť časť nákladov vopred, a to aj napriek predchádzajúcemu povoleniu

Agáta chce absolvovať komplexný chirurgický zákrok vo fínskej nemocnici, ktorá je súčasťou verejného zdravotného systému. Keďže takýto chirurgický zákrok podlieha predchádzajúcemu povoleniu, či už v prípade priamej platby, alebo náhrady zaplatených výdavkov, požiada o predchádzajúce povolenie. V prípade schválenia budú náklady na zákrok priamo kryté zdravotnou poisťovňou.

Bernard chce rovnaký chirurgický zákrok, takisto vo Fínsku, ale v súkromnej nemocnici. Aj v tomto prípade musí požiadať o predchádzajúce povolenie, ale možnosť priamej platby sa neuplatňuje. Ak získa predchádzajúce povolenie, Bernard musí sám zaplatiť náklady na chirurgický zákrok a následne požiadať o ich náhradu. Náhrada by sa mu mala poskytnúť vo výške, aká sa uplatňuje na rovnaký druh zákroku v jeho domovskej krajine.

Bez ohľadu na to, akú možnosť si vyberiete, vaša zdravotná poisťovňa nemôže zamietnuť žiadosť o predchádzajúce povolenie, ak:

Viac informácií o súvisiacich nákladoch a náhradách sa dozviete buď priamo od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, alebo národného kontaktného miesta v krajine EÚ, v ktorej plánujete podstúpiť ošetrenie.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: