Podnikanie
Posledná kontrola : 29/11/2022

Náhrada výdavkov: plánované lekárske ošetrenie v zahraničí

Existujú dva spôsoby, ako pokryť náklady na vaše plánované lekárske ošetrenie v inej krajine EÚ:

1. Vaša zdravotná poisťovňa môže priamo pokryť všetky náklady

V prípade ošetrenia v krajine, kde liečbu zvyčajne hradia pacienti, ktorí si náklady následne uplatnia vo svojej zdravotnej poisťovni, budete pravdepodobne musieť znášať náklady na ošetrenie sami. Môžete potom požiadať o ich náhradu príslušný orgán v krajine, v ktorej sa poskytuje ošetrenie. Tento orgán vám priamo vyplatí náhradu výdavkov v rovnakej miere, aká platí pre miestnych poistencov.

Náhradu výdavkov si môžete prípadne uplatniť vo svojej poisťovni po návrate do domovskej krajiny. Ak je miera náhrady za ošetrenie, ktoré ste podstúpili v zahraničí, vyššia v krajine, kde ste poistení, máte nárok, aby vám vaša poisťovňa doplatila rozdiel formou dodatočnej náhrady výdavkov.

2. Náklady na ošetrenie môžete zaplatiť sami a následne žiadať ich náhradu

Je tiež možné, že budete musieť požiadať o predchádzajúce povolenie ošetrenia vyžadujúceho si prenocovanie v nemocnici alebo vysoko špecializovanú a drahú zdravotnícku infraštruktúru – skontaktuje sa s vašou zdravotnou poisťovňou alebo národným kontaktným miestom. Odkazy na zoznamy ošetrení, ktoré podliehajú predchádzajúcemu povoleniu vo vašej krajine, nájdete tiež tu.

V inej krajine EÚ vás pri tejto možno považovať za súkromného pacienta. Mohli by vám byť účtované súkromné ceny, a to dokonca aj vo verejných zariadeniach. Náhrada vám bude vždy poskytnutá na úrovni verejných cien, a preto budete musieť znášať rozdiel.

Upozornenie

Možnosť náhrady bez formulára S2 sa neuplatňuje vo Švajčiarsku.

Príklad 1

Nepotrebujete vždy predchádzajúce povolenie, ale náklady sa budú líšiť

Hugo si chce dať odstrániť šedý zákal (ktorý jeho zdravotná poisťovňa nahrádza) v Nemecku. Avšak náklady na zákrok sú v Nemecku vyššie ako v jeho domovskej krajine. Keďže Hugo chce mať preplatené celé náklady, musí svoju zdravotnú poisťovňu požiadať o predchádzajúce povolenie (formulár S2). Ak povolenie získa, môže sa v zahraničí podrobiť zákroku. Otázku krytia celkových nákladov by spravidla mali vyriešiť medzi sebou príslušné inštitúcie. Jeho zdravotná poisťovňa však môže odmietnuť vydať formulár S2, ak by bolo možné Hugovi poskytnúť ošetrenie v jeho domovskej krajine v rámci lekársky odôvodniteľnej lehoty. 

Yvonne si chce rovnako dať odstrániť šedý zákal a takisto v Nemecku. Aj jej zdravotná poisťovňa tento zákrok za normálnych okolností pokrýva. Chce byť ošetrená čo najskôr. Yvonne kontaktuje národné kontaktné miesto vo svojej domovskej krajine, aby zistila, či musí požiadať o predchádzajúce povolenie. Zistí, že to nemusí urobiť, pretože ošetrenie si nevyžaduje prenocovanie v nemocnici ani vysoko špecializovanú a nákladnú zdravotnícku infraštruktúru. Preto vycestuje do zahraničia a absolvuje ošetrenie na súkromnej klinike. Yvonne zaplatí za ošetrenie a po návrate domov požiada o úhradu svoju zdravotnú poisťovňu. Bez formulára S2 jej zdravotná poisťovňa uhradí náklady iba do výšky verejnej sadzby stanovenej v jej domovskej krajine. Yvonne teda musí znášať rozdiel medzi cenou, ktorú zaplatila súkromnej klinike v Nemecku, a sadzbou náhrady vo svojej domovskej krajine.

Príklad 2

V niektorých prípadoch je možné, že budete musieť zaplatiť časť nákladov vopred, a to aj napriek predchádzajúcemu povoleniu

Agáta chce absolvovať komplexný chirurgický zákrok vo fínskej nemocnici, ktorá je súčasťou verejného zdravotného systému. Táto operácia podlieha predchádzajúcemu povoleniu v jej domovskej krajine. Agáta preto žiada o predchádzajúce povolenie (formulár S2). V prípade získania povolenia sú jej náklady na ošetrenie pokryté priamo.

Bernard chce rovnaký chirurgický zákrok, takisto vo Fínsku, ale v súkromnej nemocnici. Aj v tomto prípade musí požiadať o predchádzajúce povolenie, ale možnosť priamej platby sa na súkromnú zdravotnú starostlivosť neuplatňuje. Ak Bernard získa predchádzajúce povolenie, musí sám zaplatiť náklady na chirurgický zákrok a následne požiadať o ich náhradu. Mal by dostať náhradu do výšky uplatňovanej v jeho domovskej krajine za rovnaký druh operácie a znášať rozdiel medzi cenou ošetrenia a sadzbou náhrady.

Bez ohľadu na to, akú možnosť si vyberiete, vaša zdravotná poisťovňa nemôže zamietnuť žiadosť o predchádzajúce povolenie, ak:

Viac informácií o súvisiacich nákladoch a náhradách sa dozviete buď priamo od vašej inštitúcie zdravotného poistenia, alebo národného kontaktného miesta v krajine EÚ, v ktorej máte poistenie.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: