Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 12/10/2017

Náklady na zdravotní péči a jejich proplacení – plánovaná lékařská péče v zahraničí

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

 • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
 • Publikace EU týkající se brexituEnglish
 • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

Úhrada nákladů na plánovanou lékařskou péči v jiném státě EU může probíhat dvěma způsoby:

1. Náklady může uhradit přímo vaše zdravotní pojišťovna, ale pozor:

 • Tato možnost se vztahuje na poskytovatele zdravotní péče v rámci veřejného zdravotního pojištění – nevztahuje se na léčení v soukromém zdravotnickém zařízení.
 • Před tím, než na plánované léčení odjedete, musíte nejdříve požádat svou zdravotní pojišťovnu o předběžný souhlas ke zdravotnickému výkonu. Po poskytnutí tohoto souhlasu obdržíte příslušný formulář ( formulář S2).
 • Náklady na léčení uhradí vaše zdravotní pojišťovna podle sazeb uplatňovaných v zemi, kde má plánovaná léčba či lékařský zákrok proběhnout.
 • Platby většinou probíhají přímo mezi poskytovatelem zdravotní péče a pojišťovnou, takže vy za léčení platit nemusíte.

Pokud se však péče uskuteční v zemi, kde je běžné, že pacienti ošetření uhradí a tyto náklady jsou jim posléze proplaceny zdravotní pojišťovnou, budete možná zprvu muset určitou část nákladů uhradit. V tomto případě požadujte proplacení zaplacené částky od příslušného orgánu v zemi, kde bylo ošetření poskytnuto. Částka vám bude proplacena přímo ve stejném poměru jako místním pojištěncům.

O proplacení této částky můžete také požádat svoji zdravotní pojišťovnu po návratu domů. Pokud je spoluúčast na nákladech za péči v zahraničí vyšší než v zemi, ve které jste pojištěni, máte právo požadovat od své zdravotní pojišťovny proplacení tohoto rozdílu.

2. Náklady zaplatíte sami a poté budete žádat o jejich proplacení

 • Tato možnost se vztahuje na všechny poskytovatele zdravotní péče – veřejné i soukromé.
 • Proplacena vám bude částka odpovídající ceně daného výkonu ve vaší zemi, ale pouze v případě, že máte na tuto péči ve svém domovském státě nárok.

V případě nemocniční léčby nebo vysoce specializované a nákladné zdravotní péče může být vyžadován předběžný souhlas (viz výše). Konkrétní informace vám poskytne národní kontaktní místo ve vaší zemi.

Proplacení nákladů bez předchozího souhlasu neplatí pro Švýcarsko.

Příklad 1

Předchozí souhlas není vždy nutný, ale je lepší ho mít

Hugo si chce nechat v Německu operovat šedý zákal (jeho pojišťovna tento úkon proplácí). Náklady na tuto operaci jsou však v Německu vyšší než v jeho domovské zemi. Jelikož Hugo chce, aby mu jeho zdravotní pojišťovna náklady zaplatila v plné výši, musí ji nejprve požádat o předběžný souhlas. Jakmile ho obdrží, může do Německa odjet a nechat se tam operovat. Veškeré platby s operací spojené by měly proběhnout přímo mezi poskytovatelem zdravotní péče a pojišťovnou.

Yvonne si chce taky nechat v Německu udělat stejnou operaci a její zdravotní pojišťovna by měla opět vše zaplatit. Toto ošetření však potřebuje co nejdříve. Obrátila se proto na národní kontaktní místo ve svém státě s dotazem, zda musí žádat o předchozí souhlas, a zjistila, že nemusí. S klidem tedy na operaci do Německa odjela. Yvonne zaplatila za poskytnutou péči na místě a po návratu domu požádala svou pojišťovnu o proplacení nákladů. Jelikož však neměla od pojišťovny předchozí souhlas a náklady na operaci byly v Německu trochu vyšší, Yvonne musí část léčby zaplatit sama. Bez předchozího souhlasu jí zdravotní pojišťovna náklady uhradí pouze do výše sazby stanovené v její domovské zemi.

Příklad 2

I s předchozím souhlasem budete možná muset uhradit některé náklady na léčbu předem

Agáta chce ve Finsku podstoupit složitý chirurgický zákrok. Vybrala si pro to nemocnici, která spadá do systému veřejného zdravotního pojištění. Jelikož je k chirurgickému zákroku nutné požadovat předběžný souhlas (a to jak v případě přímé platby, tak zpětného proplacení nákladů), o předběžný souhlas zažádá. Bude-li jí udělen, zdravotní pojišťovna tento zákrok zaplatí přímo.

Bernard chce ve Finsku podstoupit ten samý chirurgický zákrok, ale v soukromém zdravotnickém zařízení. V tomto případě také musí zažádat o předběžný souhlas své zdravotní pojišťovny, ale nebude moci využít možnosti přímé platby mezi zdravotnickým zařízením a pojišťovnou. Pokud předběžný souhlas získá, musí Bernard sám zaplatit cenu zákroku a pak žádat o proplacení. Proplacená částka by měla odpovídat ceně tohoto zákroku v jeho domovské zemi.

Bez ohledu na zvolenou možnost úhrady nesmí vaše zdravotní pojišťovna zamítnout žádost o předběžný souhlas, pokud:

 • konkrétní péče, kterou potřebujete, není ve vaší zemi dostupná, ale vaše povinné zdravotní pojištění ji hradí,
 • nebo ve vaší zemi nemůžete vzhledem k současnému zdravotnímu stavu a průběhu nemoci podstoupit potřebnou zdravotní péči v rozumné časové lhůtě.

Více informací o nákladech a jejich proplacení vám podá přímo poskytovatel zdravotní péče nebo národní kontaktní místo ve státě Unie, ve kterém chcete zdravotní péči podstoupit.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství