Podnikání
Poslední kontrola: 02/04/2022

Náklady na zdravotní péči a jejich proplacení – plánovaná lékařská péče v zahraničí

Úhrada nákladů na plánovanou lékařskou péči v jiném státě EU může probíhat dvěma způsoby:

1. Náklady může uhradit přímo vaše zdravotní pojišťovna, ale pozor:

Pokud se však péče uskuteční v zemi, kde je běžné, že pacienti ošetření uhradí a tyto náklady jsou jim posléze proplaceny zdravotní pojišťovnou, budete možná zprvu muset určitou část nákladů uhradit. V tomto případě požadujte proplacení zaplacené částky od příslušného orgánu v zemi, kde bylo ošetření poskytnuto. Částka vám bude proplacena přímo ve stejném poměru jako místním pojištěncům.

O proplacení této částky můžete také požádat svoji zdravotní pojišťovnu po návratu domů. Pokud je spoluúčast na nákladech za péči v zahraničí vyšší než v zemi, ve které jste pojištěni, máte právo požadovat od své zdravotní pojišťovny proplacení tohoto rozdílu.

2. Náklady zaplatíte sami a poté budete žádat o jejich proplacení

V případě nemocniční léčby nebo vysoce specializované a nákladné zdravotní péče může být vyžadován předběžný souhlas (viz výše). Konkrétní informace vám poskytne národní kontaktní místo ve vaší zemi.

Pozor!

Proplacení nákladů bez předchozího souhlasu neplatí pro Švýcarsko.

Příklad 1

Předchozí souhlas není vždy nutný, ale je lepší ho mít

Hugo si chce nechat v Německu operovat šedý zákal (jeho pojišťovna tento úkon proplácí). Náklady na tuto operaci jsou však v Německu vyšší než v jeho domovské zemi. Jelikož Hugo chce, aby mu jeho zdravotní pojišťovna náklady zaplatila v plné výši, musí ji nejprve požádat o předběžný souhlas. Jakmile ho obdrží, může do Německa odjet a nechat se tam operovat. Veškeré platby s operací spojené by měly obvykle proběhnout přímo mezi poskytovatelem zdravotní péče a pojišťovnou. Pokud bude Hugo muset za léčbu zaplatit, nálkady mu budou vráceny po návratu do domovské země.

Yvonne si chce taky nechat v Německu udělat stejnou operaci a její zdravotní pojišťovna by měla opět vše zaplatit. Toto ošetření však potřebuje co nejdříve. Obrátila se proto na národní kontaktní místo ve svém státě s dotazem, zda musí žádat o předchozí souhlas, a zjistila, že nemusí. S klidem tedy na operaci do Německa odjela. Yvonne zaplatila za poskytnutou péči na místě a po návratu domu požádala svou pojišťovnu o proplacení nákladů. Jelikož však neměla od pojišťovny předchozí souhlas a náklady na operaci byly v Německu trochu vyšší, Yvonne musí část léčby zaplatit sama. Bez předchozího souhlasu jí zdravotní pojišťovna náklady uhradí pouze do výše sazby stanovené v její domovské zemi.

Příklad 2

I s předchozím souhlasem budete možná muset uhradit některé náklady na léčbu předem

Agáta chce ve Finsku podstoupit složitý chirurgický zákrok. Vybrala si pro to nemocnici, která spadá do systému veřejného zdravotního pojištění. Jelikož je k chirurgickému zákroku nutné požadovat předběžný souhlas (a to jak v případě přímé platby, tak zpětného proplacení nákladů), o předběžný souhlas zažádá. Bude-li jí udělen, zdravotní pojišťovna tento zákrok zaplatí přímo.

Bernard chce ve Finsku podstoupit ten samý chirurgický zákrok, ale v soukromém zdravotnickém zařízení. V tomto případě také musí zažádat o předběžný souhlas své zdravotní pojišťovny, ale nebude moci využít možnosti přímé platby mezi zdravotnickým zařízením a pojišťovnou. Pokud předběžný souhlas získá, musí Bernard sám zaplatit cenu zákroku a pak žádat o proplacení. Proplacená částka by měla odpovídat ceně tohoto zákroku v jeho domovské zemi.

Bez ohledu na zvolenou možnost úhrady nesmí vaše zdravotní pojišťovna zamítnout žádost o předběžný souhlas, pokud:

Více informací o nákladech a jejich proplacení vám podá přímo poskytovatel zdravotní péče nebo národní kontaktní místo ve státě Unie, ve kterém chcete zdravotní péči podstoupit.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: