Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 07/10/2020

Elektronický obchod, prodej na dálku nebo mimo obchodní prostory

Odvětví dopravy a koronavirus

Informace uvedené na této stránce se týkají pouze prodeje konečným spotřebitelům, tedy nikoli prodeje jiným podnikům.

Elektronický obchod a prodej mimo obchodní prostory má mnoho výhod, nicméně je při něm třeba splňovat některé podmínky vyplývající z právních předpisů EU.

Těmito pravidly se musí řídit transakce, jež proběhnou na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb spotřebitelům a při nichž se obchodník se spotřebitelem nesetkají osobně. Může jít například o smluvní ujednání přes internet, po telefonu (ať již hovoříte s operátorem nebo je komunikace automatizovaná), prostřednictvím e-mailu, faxu nebo běžného dopisu. Dále jde o smlouvy, které obchodník se spotřebitelem sjedná mimo své obchodní prostory.

Za elektronický obchod, prodej na dálku nebo mimo obchodní prostory se nepovažují:

Jak začít

Související témata

Právní předpisy EU

Týká se vás brexit?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Evropské řízení o drobných nárocích

Urovnávání sporů s dodavateli nebo zákazníky z jiné země EU u pohledávek do výše 2 000 eur

Jednotná kontaktní místaOtevřít jako externí odkaz

Informace o vnitrostátních předpisech při rozšiřování vašeho podnikání do jiné země EU.

Kontaktní místo pro informace o výrobcíchOtevřít jako externí odkaz

Toto kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný výrobek a poradí vám, pokud chcete tento výrobek uvést na trh i v jiných zemích EU.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání , např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Kde získat další pomoc

Sdílet tuto stránku: