Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 09/07/2020

Elektronický obchod, prodej na dálku nebo mimo obchodní prostory

Informace uvedené na této stránce se týkají pouze prodeje konečným spotřebitelům, tedy nikoli prodeje jiným podnikům.

Elektronický obchod a prodej mimo obchodní prostory má mnoho výhod, nicméně je při něm třeba splňovat některé podmínky vyplývající z právních předpisů EU.

Těmito pravidly se musí řídit transakce, jež proběhnou na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb spotřebitelům a při nichž se obchodník se spotřebitelem nesetkají osobně. Může jít například o smluvní ujednání přes internet, po telefonu (ať již hovoříte s operátorem nebo je komunikace automatizovaná), prostřednictvím e-mailu, faxu nebo běžného dopisu. Dále jde o smlouvy, které obchodník se spotřebitelem sjedná mimo své obchodní prostory.

Za elektronický obchod, prodej na dálku nebo mimo obchodní prostory se nepovažují:

Jak začít

Související témata

Právní předpisy EU

Veřejné konzultace

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Evropské řízení o drobných nárocích

Urovnávání sporů s dodavateli nebo zákazníky z jiné země EU u pohledávek do výše 2 000 eur

Jednotná kontaktní místa

Informace o vnitrostátních předpisech při rozšiřování vašeho podnikání do jiné země EU.

Kontaktní místo pro informace o výrobcích

Toto kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný výrobek a poradí vám, pokud chcete tento výrobek uvést na trh i v jiných zemích EU.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: