Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 07/05/2019

Elektronický obchod, prodej na dálku nebo mimo obchodní prostory

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Dne 30. března 2019 se všechny právní předpisy EU přestanou vztahovat na Spojené království, pokud ratifikovaná dohoda o vystoupení nestanoví jiné datum nebo Evropská rada a Spojené království jednomyslně nerozhodnou o tom, že dvouleté období vyjednávání bude prodlouženo. Další informace o právních důsledcích pro podniky:

Informace uvedené na této stránce se týkají pouze prodeje konečným spotřebitelům, tedy nikoli prodeje jiným podnikům.

Elektronický obchod a prodej mimo obchodní prostory má mnoho výhod, nicméně je při něm třeba splňovat některé podmínky vyplývající z právních předpisů EU.

Těmito pravidly se musí řídit transakce, jež proběhnou na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb spotřebitelům a při nichž se obchodník se spotřebitelem nesetkají osobně. Může jít například o smluvní ujednání přes internet, po telefonu (ať již hovoříte s operátorem nebo je komunikace automatizovaná), prostřednictvím e-mailu, faxu nebo běžného dopisu. Dále jde o smlouvy, které obchodník se spotřebitelem sjedná mimo své obchodní prostory.

Za elektronický obchod, prodej na dálku nebo mimo obchodní prostory se nepovažují:

 

Jak začít

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Související témata

Právní předpisy EU

Veřejné konzultace

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Evropské řízení o drobných nárocích

Urovnávání sporů s dodavateli nebo zákazníky z jiné země EU u pohledávek do výše 2 000 eur

Jednotná kontaktní místa

Informace o vnitrostátních předpisech při rozšiřování vašeho podnikání do jiné země EU

Kontaktní místo pro informace o výrobcích

Toto kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný výrobek a poradí vám, pokud chcete tento výrobek uvést na trh i v jiných zemích EU.

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: