Poslední kontrola: 01/04/2019

Zapůjčení vozidla

Pro zapůjčení vozidla žádná speciální pravidla EU neexistují. Když si však půjčíte auto v jiné zemi EU, požíváte stále svá základní práva jako spotřebitel. To zahrnuje:

Když provádíte rezervaci vozu, měli byste rozlišovat mezi autopůjčovnou a zprostředkovatelem, příp. agentem. Zprostředkovatelé sami auto na půjčení neposkytují, ale rezervují vozidlo vaším jménem u autopůjčovny. V případě sporu je za plnění smlouvy odpovědná autopůjčovna, pokud to však není výslovně uvedeno jinak ve smlouvě.

Omezené právo na zrušení rezervace

Pokud jste si rezervovali automobil online, telefonicky nebo e-mailem v některé ze zemí EU, nemáte automaticky nárok na zrušení rezervace či vrácení peněz, i když to třeba smluvní podmínky půjčovny automobilů umožňují.

Na zapůjčení vozidla se nevztahují pravidla EU, které vám poskytují 14denní lhůtu na rozmyšlenou.

Zásada zákazu diskriminace

Autopůjčovny si mohou v různých zemích EU stanovit své vlastní ceny a podmínky, a to na základě nákladů, které jim vznikají, a dalších faktorů. Přesto, když si půjčujete auto, online nebo přímo v pobočce půjčovny, pravidla EU zakazují, abyste byli jakkoli diskriminováni na základě národnosti nebo státu, v němž žijete.

Příklad

Stefanie z Německa si chtěla pronajmout vůz v Irsku. Na internetových stránkách autopůjčovny byla inzerována cena 70 eur.

Když ale Stefanie uvedla stát, ve kterém žije, cena okamžitě vyskočila na více než 140 eur. Bylo to zdůvodněno tím, že Stefanie nebydlí v Irsku.

Jelikož jí takové jednání přišlo nefér, kontaktovala Stefanie evropské spotřebitelské centrum , které autopůjčovnu přimělo, aby své obchodní podmínky uvedla v soulad s pravidly EU.

Dvakrát měř, jednou řež!

Pořádně si přečtěte podmínky pronájmu, než si auto vyzvednete. Zejména se soustřeďte na tyto věci:

Pojistné krytí

Každé zapůjčené vozidlo musí mít povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které je platné ve všech státech EU. Toto pojištění by mělo být zahrnuto v půjčovném.

Můžete rovněž uzavřít volitelné pojištění na krytí dalších rizik, např. úrazové pojištění řidiče, poškození vozidla, krádež vozidla nebo zavazadel, vandalismus a právní asistence.

Zjistěte si, jaká rizika vaše pojistná smlouvy kryje. Měli byste to najít v podmínkách pronájmu vozu.

Řízení pronajatého vozidla v jiné zemi

Pokud chcete s pronajatým vozidlem navštívit více zemí, musíte o tom informovat autopůjčovnu v okamžiku rezervace. Pokud vám půjčovna povolí jet s vozidlem i do jiné země, může vám zajistit, abyste měli správné doklady k vozidlu, pojištění a havarijní krytí.

Jestliže bydlíte v některé ze zemí EU a zapůjčíte si vozidlozemi, která členským státem EU není, například ve Švýcarsku, platí pro vás v zemích EU při řízení tohoto vozidla zvláštní pravidla

Máte-li v plánu jet s pronajatým autem jak do zemích EU, tak mimo území EU – například ze Švýcarska do Francie, Německa, Rakouska nebo Itálie – je třeba půjčovnu informovat předem. Poskytne vám pak vůz registrovaný v EU v souladu s celními předpisy EU. Většina švýcarských půjčoven automobily registrovanými v EU disponuje. Vždy si to však raději ověřte.

Půjčovna musí také zajistit, aby byl vůz v souladu s dopravními a celními předpisy země, do které jedete. V řadě zemí musíte mít například během určitých měsíců v roce zimní pneumatiky.

Doporučujeme: Předtím, než se autem vydáte za hranice, přečtěte si informace o bezpečnosti silničního provozu.

Platnost řidičských průkazů

Pokud plánujete, že si půjčíte vůz v jiném státě Unie, nejdříve si zjistěte, zda tam platí váš řidičský průkaz.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: