Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 28/04/2020

Porušení práv duševního vlastnictví

Týká se vás brexit?

Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva duševního vlastnictví, můžete se o pomoc obrátit na několik různých orgánů.

Kromě možnosti svěřit případ soudu můžete využít alternativního řešení sporuen, které bývá levnější i rychlejší než klasické řízení u soudu.

Porušení patentových práv

Pokud někdo používá váš patentovaný výrobek nebo vynález bez náležitého povolení, můžete se proti tomu bránit. V případech porušení vnitrostátního patentového práva se můžete obrátit na příslušný vnitrostátní soud.

Napodobování značkového zboží – padělané výrobky

Pokud někdo prodává oblečení označené vaší značkou bez příslušného povolení, jedná se o případ padělání.

Blokování podezřelých výrobků

Máte-li podezření, že určité zboží porušuje vaše práva duševního vlastnictví, můžete se obrátit na příslušný vnitrostátní celní úřad s žádosti o zadržení zboží. Podrobnosti o tom, jak postupovat, se dozvíte na internetových stránkách Generální ředitelství TAXUDdefren. Jak žádost o zadržení zboží vyplnit, zjistíte v příručce o případech padělánípdfmtnlitptroskslbgdadeelesetfifrhrhuen.

Chcete-li své výrobky proti padělání chránit, registrujte se do databáze pro vymáhání práva Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), kde vás přímo spojí s příslušnými orgány.

Podniky usazené v EU, které chtějí nahlásit případ padělání v zemi mimo Unii (V tomto případě 28 členských států EU), tak mohou učinit prostřednictvím Systému rychlé zpravodajské služby proti padělatelství (ACRIS).

Totožné nebo podobné ochranné známky EU

Pokud si někdo registruje podobnou nebo totožnou ochrannou známku EU, jako máte vy , můžete Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) požádat o zrušení této registrace. Pokud proces registrace teprve probíhá, můžete proti dané žádosti o registraci podat námitku.

Další informace o vašich právech a způsobu, jak postupovat, najdete na stránkách úřadu EUIPO věnovaným vymáhání práv vyplývajících z vaší zapsané ochranné známky .

Porušení obchodního tajemství

V případě porušení obchodního tajemství můžete ve věci zahájit řízení před soudem. Ten může vydat soudní příkaz, jímž subjektu, který obchodní tajemství porušil, zakáže dané informace používat nebo je dál šířit, případně na něj uvalí finanční sankce.

Spory ohledně názvů domén

Pokud se setkáte s tím, že si někdo podvodně zaregistroval název domény, k níž práva duševního vlastnictví patří vám, jako je např.:

A daná osoba se pokusí vám tuto doménu prodat, stali jste se obětí cybersquattingu. V případě sporu týkajícího se názvu domény se můžete obrátit buď na soud, nebo využít některé z alternativních mimosoudních řešení sporu, jako je například řízení v rámci sdružení ICANNdeesfritpten .

Příklad

Sofi podniká ve Švédsku a obchoduje s asijskými potravinovými výrobky jak na švédském, tak finském trhu. Aby mohla výrobky prodávat i online, zaregistrovala si název internetových stránek „orientexpress-asianfood.com". Několik měsíců po registraci ji kontaktovala firma, která se snažila ji prodat doménu s názvem „orientexpress-asianfood.eu". Bylo jí řečeno, že pokud se nedohodnou, prodají uvedenou doménu jiné firmě, čímž by mohla o některé zákazníky přijít. Podle Sofina názoru šlo o určitou formu vydírání, a proto jednání dané společnosti nahlásila příslušným švédským orgánům.

Další informace o této problematice se dozvíte v infopřehledu o názvech domén a cybersquattingupdfen , který vydala  Evropská asistenční služba pro práva duševního vlastnictví (EHD)en .

Porušení chráněných zeměpisných označení

Pokud došlo k padělání vašeho produktu, který je chráněný zeměpisným označením, nebo došlo v souvislosti tímto označením k jinému protiprávnímu jednání, můžete se obrátit na příslušný vnitrostátní orgánpdfen .

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Evropská asistenční služba pro otázky práv duševního vlastnictví

Bezplatné poradenství a školení v oblasti správy duševního vlastnictví u projektů spolufinancovaných Evropskou unií nebo mezinárodních obchodních transakcí.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: