Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 27/06/2022

Technická dokumentace a EU prohlášení o shodě

Technická dokumentace obsahuje informace o konstrukci výrobku a o jeho výrobci a fungování. Dále musí obsahovat veškeré skutečnosti, které prokazují soulad výrobku s platnými požadavky.

Jako výrobce se musíte při uvádění výrobku na trh řídit určitými pravidly. Musíte:

Technická dokumentace musí prokazovat, že výrobek splňuje základní požadavky, a je tudíž odůvodněním a podkladem pro EU prohlášení o shodě. Dokumentace je nutná k tomu, abyste mohli svůj výrobek opatřit označením CE.

Jak sestavit technickou dokumentaci?

Technická dokumentace by měla obsahovat alespoň:

Jako výrobce byste měli být schopni uvést, kde se jednotlivé části dokumentace nacházejí a jak jsou uschovávány.

Jazyk, v němž chcete technickou dokumentaci vypracovat, si obvykle můžete určit sami. Orgány dozoru na trhem en vás však mohou požádat o překlad technické dokumentace do jiného jazyka, a to v závislosti na zemi EU, kde byl výrobek uveden na trh. V takovém případě, můžete dokumentaci poskytnout také v elektronické podobě.

Posouzení rizik

Jako výrobce nesete odpovědnost za určení všech možných rizik, které může váš výrobek představovat, a stanovení základních požadavků , které pro daný výrobek platí.  Tato analýza musí být v technické dokumentaci uvedena. Kromě toho musíte vysvětlit, jaké řešení jste s ohledem na tato rizika zvolili, aby váš výrobek splňoval platné požadavky ( např. použití harmonizovaných norem ).

EU prohlášení o shodě

EU prohlášení o shodě je povinný dokument, který musíte vy, jako výrobce, nebo váš oprávněný zástupce podepsat a stvrdit tak, že vaše výrobky splňují požadavky EU. Podpisem na prohlášení přebíráte plnou odpovědnost za soulad vašeho výrobku s právními předpisy EU, které platí v dané oblasti.

Jak vypracovat EU prohlášení o shodě?

EU prohlášení o shodě en musíte vypracovat vy jako výrobce. Prohlášení musí obsahovat:

U dovážených výrobků je na dovozci, aby zajistil, že je k výrobku přiloženo prohlášení o shodě. Kopii tohoto prohlášení musí uschovat pod dobu 10 let od uvedení výrobku na trh.

EU prohlášení o shodě musíte přeložit do jazyků zemí Unie, v nichž je váš výrobek prodáván.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: