Podnikání
Poslední kontrola: 24/01/2019

Práva cestujících v železniční dopravě

Při nákupu vlakové jízdenky vám nesmí být účtována vyšší cena jen proto, že ji kupujete ze zahraničí, nebo z důvodu vaší státní příslušnosti.

Obecně lze následující práva uplatnit u všech cest vykonaných po železnici v EU a všech železničních služeb v rámci EU.

Je na rozhodnutí orgánů členských států, zda tyto práva uplatní i na vnitrostátní vlakové spoje (městské, příměstské, regionální atp.) a na mezinárodní vlaková spojení, jejichž výchozí nebo cílový bod se nachází mimo EU.

Zrušení spoje nebo jeho zpoždění

Pokud je vaše vlakové spojení zrušeno nebo zpožděno, dopravce je povinen vám během čekání poskytnout adekvátní informace o aktuální situaci.

Pokud vám je oznámeno, že do cílového bodu spoj dorazí se zpožděním 1 hodinu a více, máte nárok na:

Ať už se rozhodnete pokračovat v cestě podle plánu, nebo využijete nabídku náhradní dopravy do cílové destinace, budete mít nárok na kompenzaci ve výši:

Na kompenzaci nemáte nárok, pokud:

Pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena, můžete zaslat stížnost železniční společnosti, která musí odpovědět ve lhůtě jednoho měsíce.

Pokud nejste s odpovědí spokojeni, můžete se obrátit na příslušný vnitrostátní orgánpdfen [111 KB] ve vaší zemi.

Ztracená nebo poškozená zavazadla

Pokud dojde během cesty ke ztrátě či poškození odbavených zavazadel, máte nárok na kompenzaci, leda že byl problém způsoben nevhodným zabalením, zavazadlo nebylo k přepravě vhodné nebo bylo jinak specifické.

Výše kompenzace

Pokud dojde ke zranění nebo úmrtí cestujícího z důvodu nehody, má cestující (nebo jeho rodinní příslušníci) nárok na kompenzaci za ztracená/poškozená příruční zavazadla (ať už byla odbavena či nikoli) v maximální výši 1 500 eur.

Zranění a úmrtí

Pokud je cestující při vlakové nehodě zraněn nebo usmrcen, má on nebo jeho rodina nárok na kompenzaci, přičemž jim do 15 dní od nehody musí být vyplacena záloha na pokrytí nejnutnějších nákladů.

V případě úmrtí se jedná o částku minimálně 21 000 eur na osobu.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: