Poslední kontrola: 14/12/2022

Práva cestujících v železniční dopravě

Práva vyplývající z pravidel EU mohou cestující uplatnit při všech cestách vlakem v rámci EU. Platí na všech trasách a na všechny železniční spoje.

Pozor!

Země EU mohou dle vlastního uvážení některé služby z těchto pravidel vyjmout. Takové výjimky se mohou vztahovat na městské, příměstské, regionální, dálkové vnitrostátní vlaky i mezinárodní vlaky, které zahajují nebo ukončují svou cestu mimo území EU. Než si zarezervujete jízdenku, ověřte si podmínky.

Při nákupu jízdenky vám musí železniční společnost nebo prodejce přepravních dokladů poskytnout ve srozumitelné podobě tyto informace:

Během jízdy musí provozovatel vlaku cestujícím poskytnout informace o službách během jízdy, zpožděních, bezpečnosti a o přípojích. Pokud má váš vlak zpoždění nebo je zrušen, musí vám provozovatel v reálném čase poskytnout informace o situaci a o vašich právech a povinnostech.

K jakému problému došlo?

Jak uplatnit svá práva?

Pokud se domníváte, že byla vaše práva porušena, zašlete nejprve stížnost železniční společnosti, která musí zareagovat ve lhůtě jednoho měsíce. Pokud do 1 měsíce neobdržíte od železniční společnosti odpověď, nebo s odpovědí nejste spokojeni, můžete si stěžovat u příslušného vnitrostátnímu orgánu ve vaší zemi en . Tento orgán by vám měl poskytnout nezávazné právní stanovisko ohledně toho, jak s vaší stížností pokračovat.

K řešení sporu můžete také využít mimosoudní postupy nebo subjekt pro alternativní řešení sporů (ADR). Pokud jste jízdenky zakoupili online, můžete podat stížnost prostřednictvím internetové platformy pro řešení sporů online (ODR). Alternativní řešení sporů a platformu ODR mohou využít pouze osoby s trvalým bydlištěm v EU.

Můžete podniknout formální právní kroky a podat žádost o odškodnění podle pravidel EU – využít tzv. evropské řízení o drobných nárocích. Můžete se také obrátit na soud v zemi, v níž je dopravce registrován. Lhůty pro podání žaloby proti železniční společnosti u vnitrostátního soudu jsou definovány pravidly promlčení platnými v jednotlivých zemích EU.

Pomoc a poradenství ohledně problémů souvisejících s právy cestujících v železniční dopravě vám také poskytne místní evropské spotřebitelské centrum .

Vlak byl zrušen

Pokud ke zdržení dojde v důsledku zrušeného vlaku a vy byste se do cílové destinace dostali se zpožděním více než 60 minut, máte:

Ať už se rozhodnete pokračovat v cestě podle plánu, nebo využijete nabídku náhradní dopravy do cílové destinace, můžete mít nárok na kompenzaci ve výši:

Odškodnění – zrušení

Na odškodnění nemáte nárok, pokud:

Jízda byla zpožděna

Pokud vám je oznámeno, že do cílového bodu vlak dorazí se zpožděním 1 hodiny a více, máte:

Ať už se rozhodnete pokračovat v cestě podle plánu, nebo využijete nabídku náhradní dopravy do cílové destinace, můžete mít nárok na kompenzaci ve výši:

Náhrada – zpoždění

Na odškodnění nemáte nárok, pokud:

Ztratili, poškodili nebo zpozdili vám zavazadla

Jako příruční si s sebou můžete vzít zavazadla (včetně zvířat), se kterými lze snadno manipulovat. Ostatní rozměrné nebo objemné předměty a zvířata, které by mohly obtěžovat nebo poškodit ostatní cestující, musí být přepravovány jako zapsaná zavazadla (v souladu s obecnými přepravními podmínkami vašeho železničního dopravce). Tyto předměty budou přepraveny v zavazadlovém voze.

Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození zapsaného zavazadla, máte právo na náhradu škody. Výjimkou jsou případy, kdy vaše zavazadlo nebylo náležitě zabaleno nebo nebylo k přepravě způsobilé. Na náhradu škody máte rovněž nárok v případě, že při přepravě zapsaného zavazadla dojde ke zpoždění. Výjimku tvoří zpoždění, které jste zavinili sami, a okolnosti, které provozovatel vlaku nemohl ovlivnit.

Výše odškodnění

Pokud jste při železniční nehodě utrpěli zranění nebo jste při smrtelné železniční nehodě přišli o vyživující osobu (rodiče atp.), máte také nárok na náhradu škody za ztracené nebo poškozené příruční zavazadlo až do výše 1 400 eur (totéž platí i v případě převážených zvířat).

Zranil(a) jsem se při nehodě vlaku

Pokud dojde k nehodě vlaku a vy utrpíte zranění, máte nárok na odškodnění, přičemž záloha musí být vyplacena do 15 dnů od úrazu na pokrytí bezprostředních výdajů.

Při smrtelné železniční nehodě jste přišli o vyživující osobu (rodiče, manžela atp.)

Pokud při železniční nehodě přišla o život osoba, na které jste byli (jakožto tzv. osoba závislá) materiálně závislí, máte nárok na odškodnění. Záloha na pokrytí bezprostředních výdajů musí být vyplacena do 15 dnů od nehody. Minimální výše této zálohy činí 21 000 EUR na jednoho příjemce.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: