Podnikání
Poslední kontrola: 13/05/2022

Práce ve veřejném sektoru v zahraničí

Pracovníci ve státní správě jiného státu

Za pracovníka ve státní správě jiného státu budete považováni, pokud:

Pokud však pracujete v hostitelské zemi pro místní subjekt veřejného sektoru, aniž byste byl státním příslušníkem dané země, budete považováni za migrujícího pracovníka.

Ověřte si:

Dostupnost pracovních míst ve veřejném sektoru

Jako státní příslušník země EU máte právo pracovat v EU mimo svou zemi, a to i ve veřejném sektoru, tj. například ve státem vlastněných podnicích, orgánech veřejné správy a dalších veřejných orgánech.

Členské státy mohou určité pracovní pozice dát k dispozici pouze svým vlastním občanům, avšak pouze v případě, že se jedná o:

Jedná se zpravidla o pozice v diplomatické službě, ozbrojených silách, u policie či bezpečnostních jednotek, v soudní nebo daňové správě. Nicméně pokud daná pozice výkon veřejné moci nezahrnuje, musí být zajištěno, že se o ni mohou ucházet i občané ostatních členských zemí. Například na administrativních pozicích a postech pracovníků poskytujících technickou podporu výkon takových pravomocí neprobíhá, takže není povoleno, aby byly vyhrazeny pouze státním příslušníkům dané země.

Je možné, že pokud se chcete ucházet o pracovní místo ve veřejném sektoru, budete potřebovat uznání vaší kvalifikace.

Hostitelská země nesmí vaši odbornou praxi podhodnotit pouze z toho důvodu, že jste ji získali v jiné členské zemi. Platí to zejména v následujících situacích:

Pozor!

Jako občané EU, kteří v Unii hledají práci mimo svou zemi, máte rovněž nárok na stejnou podporu ze strany veřejných služeb zaměstnanosti (tj. například úřadu práce) jako tuzemští státní příslušníci.

Příklad

Praxe v EU se počítá

Elisa je z Francie. Po 10 letech své učitelské praxe se rozhodla odstěhovat do Itálie. Italské úřady sice uznaly její pedagogické vzdělání, nicméně v případě její desetileté praxe v oboru tomu tak již nebylo. Ocitla se proto na pozici začínající učitelky, což mělo vliv na její služební postavení a výši platu.

Jestliže se plat a služební postavení učitelů v Itálii odvíjí od počtu let v oboru, jsou italské úřady povinny Elisinu odbornou praxi z jiné členské země uznat.

Další informace:

Uznávání odborných kvalifikací

Europass

Volná pracovní místa v EU

Časté otázky

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: