Poslední kontrola: 13/02/2023

Přiměřené úpravy

Podle pravidel EU musí zaměstnavatelé zaměstnancům se zdravotním postižením poskytnout přiměřenou úpravu pracoviště. Veškeré změny a související náklady musí být realistické a nesmí pro podnik představovat nepřiměřenou zátěž.

Co je přiměřená úprava?

Přiměřenou úpravou (někdy také označovanou jako přiměřené uspořádání či opatření) se rozumí jakákoli změna pracoviště nebo pracovního prostředí, která je potřebná k tomu, aby se osoba se zdravotním postižením mohla ucházet o pracovní místo, vykonávat práci a postupovat ve funkcích nebo absolvovat odbornou přípravu.

Přiměřené úpravy jsou určeny pro všechny zaměstnance se zdravotním postižením. Právo na přiměřené úpravy se týká všech činností souvisejících s prací, na které se vztahuje právo EU, od podání žádosti o zaměstnání až po jeho ukončení. Vztahuje se rovněž na pracovní podmínky a zaměstnanecké výhody.

Typy přiměřených úprav a příklady:

Technická řešení

Pracovní ujednání

Opatření týkající se odborné přípravy

Osvěta

Další informace a odkazy na příslušné vnitrostátní stránky najdete v sekci rovné zacházení na pracovišti.

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: