Poslední kontrola: 27/06/2019

Uznávání odborných kvalifikací

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Hledáte pracovníky k výkonu profese, která jsou ve vaší zemi regulována? Získali někteří uchazeči kvalifikaci v jiné zemi EU? Potom bude nejspíš nutné, aby jejich praxi a odbornou kvalifikaci uznal příslušný orgán ve vaší zemi.

Profese se za regulované povolání považuje tehdy, pokud je k jejímu výkonu třeba odborné vzdělání, složit zkoušky nebo se zaregistrovat u profesního sdružení.

Uznávání odborných kvalifikací je u určitých povolání povinné. Vaši zaměstnanci si tak musí v databázi regulovaných povoláníen ověřit, zda je jejich povolání v zemích EU regulováno, a pokud ano, kterými orgány. Pokud vaši pracovníci v databázi své povolání nenajdou, mohou v zemi, kde chtějí pracovat, požádat o pomoc národní asistenční centrum pro odborné kvalifikaceen .

Příklad

Laszlo vlastní v Maďarsku restauraci a hledá nového kuchaře. Na základě pohovorů se rozhodne zaměstnat Blaže, kuchaře z Chorvatska. Laszlo se v online databázi dozvěděl, že jak v Chorvatsku, tak v Maďarsku se jedná o regulované povolání. Blaž musí kontaktovat příslušný maďarský orgán a nechat si svou odbornou kvalifikaci uznat. Teprve pak bude moct u Laszla v restauraci pracovat. O pomoc se může Blaž obrátit na asistenční centrum v Maďarsku.

Jak zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečně činné musejí dodržovat pravidla týkající se uznávání odborných kvalifikací v zahraničí. Žádosti a postupy uznávání se liší v závislosti na tom, zda chtějí poskytovat své služby trvale nebo dočasně.

Další informace o těchto dvou režimech si můžete ověřit na základě předpisů o uznávání odborných kvalifikací.

V některých oborechen – např. u právníků, řídících letového provozu a pilotů, platí v EU pro uznávání odborných kvalifikací zvláštní pravidla. Lékařům, zdravotním sestrám a ošetřovatelům pro všeobecnou zdravotní péči, porodním asistentkám, zubním lékařům, farmaceutům, architektům a veterinárním lékařům se kvalifikace uznávají automatickyen.

Evropský profesní průkaz

Evropský profesní průkaz (EPC) umožňuje u pěti povolání uznávat kvalifikaci online. Jedná se o tato povolání:

Pokud je váš uchazeč držitelem evropského profesního průkazu, můžete si jeho platnost ověřit v  databázi evropských profesních průkazůen.

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: