Podnikání
Poslední kontrola: 29/04/2022

Uznávání veřejných listin v EU

Pokud hledáte práci v jiné zemi EU nebo tam chcete uzavřít sňatek, budete pravděpodobně muset předložit veřejnou listinu (doklad vydaný orgánem veřejné moci) – například výpis z trestního rejstříku nebo rodný list.

Předpisy EU o veřejných listinách tento proces zjednodušují a stanoví pokyny, kterými se musí veřejné orgány při nakládání s vašimi doklady vydanými v jiné zemi EU řídit. Při předložení listiny (originálu nebo ověřené kopie), kterou vydaly orgány jedné země EU, orgánům v jiné zemi EU, jsou příslušné orgány povinny považovat tento doklad za pravý i bez apostilního razítka.

Na které listiny se předpisy EU vztahují

Bez apostily můžete předložit veřejné listiny týkající se těchto životních situací:

Pozor!

Předpisy se vztahují pouze na pravost veřejných listin, nikoli na uznávání jejich právních účinků mimo zemi EU, kde byly vydány. Tento aspekt se řídí vnitrostátním právem země EU, kde chcete nechat listinu uznat.

Pokud například máte oddací list osob stejného pohlaví vydaný v jedné zemi EU a chcete ho nechat uznat orgány jiné země EU, nesmějí po vás tyto orgány vyžadovat k tomuto dokumentu apostilu. Nemusí však vaše manželství uznat, jestliže manželství osob stejného pohlaví není v této zemi právně uznáváno.

Požadavky na překlad

Úřední překlad není nutný, pokud je listina v jednom z úředních jazyků země EU, kde jí chcete nechat uznat, nebo v jiném uznávaném neúředním jazyce této země.

V ostatních případech můžete požádat orgány země EU, která listinu vydala, aby vám poskytly vícejazyčný standardní formulář, jenž stačí předložit spolu s listinou. Nemusíte tedy předkládat úřední překlad listiny.

Podívejte se, jaké vícejazyčné standardní formuláře se vydávají ve vaší zemi.

Pozor!

Pokud spolu s listinou předkládáte i vícejazyčný standardní formulář, orgány členského státu EU, ve kterém tento formulář předkládáte, mohou výjimečně požádat o ověřený překlad listiny, pokud plně neporozumí jejímu obsahu.

Příklad

Uznání rodného listu vydaného v jedné zemi EU za pravý doklad v jiné zemi EU

Tamas je z Polska a v Belgii si bere za manželku Marii, belgickou občanku. Před svatbou musí Tamas předložit belgickým orgánům svůj rodný list. Nemusí ho však opatřovat apostilou, aby prokázal jeho pravost, ani nepotřebuje ověřený překlad rodného listu. Stačí, když požádá polské orgány o vícejazyčný standardní formulář a předloží jej jako pomůcku pro překlad spolu s rodným listem.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: