Poslední kontrola : 24/01/2019

Informace ve smlouvě

Co byste měli o výrobku či službě vědět, než si je zakoupíte

Obchodník vám musí vždy poskytnout jasné, správné a srozumitelné informace o výrobku nebo službě, jejichž pořízení zvažujete. Nezáleží přitom na tom, ve které zemi EU výrobek nebo službu kupujete.

Informace ve smlouvě by měly obsahovat:

Některé z těchto informací nemusí být výslovně uvedeny, jestliže jsou patrné ze souvislostí, např. z údajů o výrobku, které jsou uvedené na vystaveném zboží.

Když nakupujete online, po telefonu, podle katalogu zásilkové služby nebo v rámci podomního prodeje, musí vám být kromě toho před koupí poskytnuty tyto podrobnější informace:

U těchto nákupů byste si měli dát pozor na to, abyste v závěru neplatili náklady na doručení nebo jiné poplatky, o nichž jste nebyli předem informováni .

Smlouva musí být napsána jasným, srozumitelným jazykem a nesmí obsahovat znevýhodňující a nespravedlivá ustanovení.

V některých zemích EU se právo obdržet potvrzení o objednávce, právo objednávku zrušit a jiné právní požadavky nevztahují na podomní prodej pod 50 eur.

Potvrzení o nákupu

Pokud jste zboží zakoupili jinde než v kamenném obchodě (např. na internetu, po telefonu nebo přes katalog), musí vám být vystaveno potvrzení o nákupu. Toto potvrzení musíte obdržet v tištěné podobě nebo prostřednictvím jiného trvalého média (např. e-mailem) nebo se může objevit jako zpráva na vašem osobním účtu na internetových stránkách obchodníka. V každém případě se ale musí jednat o potvrzení, které si můžete uložit a které nemůže obchodník jednostranně změnit.

Digitální obsah

Při online nákupu digitálního obsahu, např. při stahování nebo streamingu hudebních a audiovizuálních nahrávek, platí zvláštní požadavky ohledně informací. Před uskutečněním nákupu musíte obdržet informace o tom, s jakým hardwarem a softwarem bude digitální obsah možné přehrávat (interoperabilita) a jak přesně funguje. Také vám musí být sděleno, zda na použití obsahu platí nějaká zeměpisná omezení (tj. zda nebude fungovat jen v určitých regionech světa) a zda je povoleno pořídit si kopii pro osobní účely.

Poprodejní telefonní komunikace

Obchodníci, kteří telefonicky poskytují poprodejní služby spotřebitelům, musí zajistit, aby cena volání na tyto linky odpovídala základní sazbě pro běžné telefonní hovory. Obchodníci nesmí po spotřebitelích požadovat, aby v případě dotazu nebo stížnosti týkající se nákupu nebo smlouvy povinně využívali speciální linky (s vysokými tarify).

Nákup online od obchodníků mimo EU

Vaše spotřebitelská práva podle předpisů EU se obvykle také vztahují na nákupy v internetových obchodech mimo Unii, které se specializují na spotřebitele v EU. Vymáhání vašich práv u obchodníků se sídlem mimo EU však může být obtížnější.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: