Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 04/08/2017

Informace ve smlouvě

Co byste měli o výrobku či službě vědět, než si je zakoupíte

Obchodník vám musí vždy poskytnout jasné, správné a srozumitelné informace o výrobku nebo službě, jejichž pořízení zvažujete. Nezáleží přitom na tom, ve které zemi EU výrobek nebo službu kupujete.

Informace ve smlouvě by měly obsahovat:

 • popis základních vlastností výrobku
 • celkovou cenu výrobku včetně daní a všech poplatků
 • náklady na doručení (je-li to relevantní) – a všechny další poplatky či příplatky
 • ujednání o platebních podmínkách, způsobu doručení či plnění předmětu kupní smlouvy
 • údaje o totožnosti obchodníka, jeho poštovní adresu a telefonní číslo
 • délku trvání smlouvy (je-li to relevantní)

Některé z uvedených informací nemusí být výslovně uvedeny, jestliže jsou patrné ze souvislostí, např. údaje o výrobku, které jsou uvedené na vystaveném zboží.

Když nakupujete online, po telefonu, podle katalogu zásilkové služby nebo v rámci podomního prodeje, musí být kromě toho před koupí poskytnuty tyto podrobnější informace:

 • e-mailová adresa obchodníka
 • omezení vztahující se v některých zemích na doručení zboží
 • právo na zrušení objednávky do 14 dnů
 • dostupné poprodejní služby
 • způsob řešení sporů
 • obchodní registrační číslo obchodníka
 • profesní titul a daňové identifikační číslo (pro plátce DPH)
 • profesní sdružení, jehož je případně obchodník členem

U těchto nákupů byste si měli dát pozor na to, abyste v závěru neplatili náklady na doručení nebo jiné poplatky, o nichž jste nebyli předem informováni .

Předběžné informace tvoří součást smlouvy. Nic vám však nebrání se s obchodníkem dohodnout na jiných podmínkách, které např. uvádí na jeho internetových stránkách.

Smlouva musí být napsána jasným, srozumitelným jazykem a nesmí obsahovat znevýhodňující a nespravedlivá ustanovení.

V některých zemích EU se právo obdržet potvrzení vaší objednávky, právo objednávku zrušit a jiné právní požadavky nevztahují na podomní prodej pod 50 eur.

Digitální obsah

Při online nákupu digitálního obsahu, např. při stahování nebo streamingu hudebních a audiovizuálních nahrávek, platí zvláštní požadavky ohledně informací. Před uskutečněním nákupu musíte obdržet informace o tom, s jakým hardwarem a softwarem bude digitální obsah možné přehrávat (interoperabilita) a jak přesně funguje. Také vám musí být sděleno, zda na použití obsahu platí nějaká zeměpisná omezení (tj. zda nebude fungovat jen v určitých regionech světa) a zda je povoleno pořídit si kopii pro osobní účely.

Nákup online od obchodníků mimo EU

Vaše spotřebitelská práva podle předpisů EU se obvykle také vztahují na nákupy v internetových obchodech mimo EU, které se specializují na spotřebitele v EU. Vymáhání vašich práv u obchodníků se sídlem mimo EU však může být obtížnější.

Proto je dobré si předem zjistit, v které zemi je prodejce zaregistrován. Internetová adresa s doménou „.eu", „.ie", „.co.uk" apod. NENÍ zárukou toho, že prodejce je z EU, tj. že zde má sídlo a je tu registrován.

Potvrzení o nákupu

Ihned po provedení nákupu online nebo u podomního prodeje vám musí být vystaveno potvrzení o nákupu. Toto potvrzení musíte obdržet v tištěné podobě nebo prostřednictvím jiného trvalého média tzn. e-mailem nebo faxem nebo se může objevit jako zpráva na vašem osobním účtu na internetových stránkách obchodníka. V každém případě se ale musí jednat o potvrzení, které si můžete uložit a které nemůže obchodník jednostranně změnit.

Poprodejní telefonní komunikace

Obchodníci, kteří telefonicky poskytují poprodejní služby spotřebitelům, musí zajistit, aby cena volání na tyto linky odpovídala základní sazbě pro běžné telefonní hovory. Obchodníci nesmí po spotřebitelích požadovat, aby v případě dotazu nebo stížnosti týkající se nákupu nebo smlouvy povinně využívali speciální linky (s vysokými tarify).

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství