Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 04/08/2017

Πληροφορίες για τις συμβάσεις

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού αγοράσετε

Ανεξάρτητα από τον τρόπο αγοράς ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στην ΕΕ, ο έμπορος πρέπει να σας παρέχει σαφείς, ακριβείς και κατανοητές πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, προτού προβείτε στη σχετική αγορά.

Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει η σύμβαση είναι κυρίως οι εξής:

 • τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος
 • η τελική τιμή, περιλαμβανομένων όλων των φόρων και επιβαρύνσεων
 • τα (ενδεχόμενα) έξοδα αποστολής - και τυχόν άλλες πρόσθετες επιβαρύνσεις
 • ο τρόπος πληρωμής, αποστολής ή εκτέλεσης της παραγγελίας
 • η ταυτότητα του εμπόρου, η ταχυδρομική διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του
 • η διάρκεια της σύμβασης (ενδεχομένως).

Ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές μπορεί να μην χρειάζεται να δίνονται ρητά, όταν είναι προφανείς - όπως τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος που εκτίθεται εντός του καταστήματος.

Επίσης, αν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου, καταλόγου πωλήσεων δι' αλληλογραφίας, ή από κατ' οίκον πωλητές (πόρτα-πόρτα), πρέπει να σας παρέχονται και οι εξής, πιο λεπτομερείς, πληροφορίες πριν από την αγορά:

 • η ηλεκτρονική διεύθυνση του εμπόρου
 • οι τυχόν περιορισμοί αποστολής σε ορισμένες χώρες
 • το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας σας εντός 14 ημερών
 • οι διαθέσιμες υπηρεσίες μετά την πώληση
 • οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών
 • ο αριθμός εμπορικού μητρώου του εμπόρου
 • ο επαγγελματικός τίτλος και τα στοιχεία ΦΠΑ του εμπόρου (ενδεχομένως)
 • η επαγγελματική ένωση στην οποία ανήκει ο έμπορος (ενδεχομένως).

Για τέτοιου είδους αγορές πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν οφείλετε να καταβάλλετε έξοδα αποστολής ή άλλες επιβαρύνσεις για τις οποίες δεν έχετε ενημερωθεί .

Η εκ των προτέρων ενημέρωση αποτελεί μέρος της σύμβασης, εκτός αν εσείς και ο έμπορος συμφωνήσετε από κοινού να τροποποιήσετε τους όρους που υπάρχουν π.χ. στον ιστότοπο του εμπόρου.

Οι συμβάσεις πρέπει να είναι γραμμένες σε σαφή και κατανοητή γλώσσα και δεν πρέπει να περιέχουν καταχρηστικές ρήτρες.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση ή να ακυρώσετε την παραγγελία, καθώς και άλλες νομικές υποχρεώσεις δεν ισχύουν για τις αγορές «πόρτα-πόρτα» κάτω των 50 ευρώ.

Ψηφιακό περιεχόμενο

Ειδικές υποχρεώσεις ενημέρωσης ισχύουν όταν αγοράζετε ψηφιακό περιεχόμενο μέσω διαδικτύου, π.χ. για τηλεφόρτωση ή απευθείας μετάδοση μουσικής ή βίντεο. Προτού προβείτε στην αγορά του, θα πρέπει να ενημερώνεστε για το πώς λειτουργεί το περιεχόμενο σε σχέση με το εκάστοτε υλικό/λογισμικό (διαλειτουργικότητα), καθώς και για τις διάφορες λειτουργίες του, π.χ. για το αν εφαρμόζονται γεωγραφικοί περιορισμοί στη χρήση του περιεχομένου και αν επιτρέπεται η αντιγραφή από ιδιώτες.

Αγορές από διαδικτυακά καταστήματα εκτός ΕΕ

Τα δικαιώματά σας ως καταναλωτών βάσει των κανόνων της ΕΕ ισχύουν, κατά κανόνα, και για τις αγορές από διαδικτυακά καταστήματα εκτός ΕΕ που απευθύνονται σε καταναλωτές της ΕΕ. Ωστόσο, μπορεί να έχετε δυσκολίες στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας έναντι εμπόρων που έχουν την έδρα τους εκτός ΕΕ.

Φροντίστε πάντα να ελέγχετε πού είναι εγγεγραμμένος ο έμπορος. Το γεγονός ότι μια διαδικτυακή διεύθυνση λήγει σε ".eu", ".ie", ή ".co.uk" κ.λπ. ΔΕΝ αποτελεί εγγύηση ότι ο έμπορος έχει την έδρα του - και είναι εγγεγραμμένος - στην ΕΕ.

Επιβεβαίωση αγοράς

Όταν κάνετε μια αγορά μέσω διαδικτύου ή από έμπορο που κάνει πωλήσεις «πόρτα-πόρτα», πρέπει να λαμβάνετε γραπτή επιβεβαίωση της συναλλαγής σας. Η επιβεβαίωση αυτή πρέπει να είναι σε χαρτί ή σε άλλο διατηρήσιμο μέσο, όπως ηλεκτρονικό μήνυμα ή μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό σας στον ιστότοπο του εμπόρου, υπό την προϋπόθεση ότι μπορείτε να το αποθηκεύσετε και ότι ο έμπορος δεν μπορεί να το αλλάξει μονομερώς.

Τηλεφωνική επικοινωνία μετά την πώληση

Οι έμποροι που παρέχουν στους καταναλωτές τηλεφωνική εξυπηρέτηση μετά την πώληση πρέπει να φροντίζουν ώστε οι σχετικές κλήσεις να χρεώνονται με τη βασική τιμή χρέωσης. Απαγορεύεται οι έμποροι να ζητούν από τους καταναλωτές να τηλεφωνούν π.χ. με πρόσθετο τέλος για πληροφορίες ή καταγγελίες σχετικά με μια αγορά τους ή με μια σύμβαση.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές