Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 02/04/2022

Πληροφορίες για τις συμβάσεις

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού αγοράσετε

Όταν αγοράζετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία οπουδήποτε στην ΕΕ, ο έμπορος πρέπει να σας παρέχει σαφείς, ακριβείς και κατανοητές πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, προτού προβείτε στη σχετική αγορά.

Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει η σύμβαση είναι κυρίως οι εξής:

Ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές μπορεί να μην χρειάζεται να παρέχονται ρητά, όταν είναι προφανείς - όπως τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος που εκτίθεται εντός του καταστήματος.

Αν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου, καταλόγου πωλήσεων δι' αλληλογραφίας, ή από κατ' οίκον πωλητές (πόρτα-πόρτα), πρέπει να σας παρέχονται και οι εξής, πιο λεπτομερείς, πληροφορίες πριν από την αγορά:

Για τέτοιου είδους αγορές πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν πρέπει να πληρώνετε έξοδα αποστολής ή άλλες επιβαρύνσεις για τις οποίες δεν είχατε ενημερωθεί προηγουμένως.

Οι συμβάσεις πρέπει να είναι γραμμένες σε σαφή και κατανοητή γλώσσα και δεν πρέπει να περιέχουν καταχρηστικές ρήτρες.

Προειδοποίηση

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για την παραγγελία σας ή να την ακυρώσετε , καθώς και άλλες νομικές υποχρεώσεις δεν ισχύουν για τις αγορές «πόρτα-πόρτα» κάτω των 50 ευρώ.

Επιβεβαίωση αγοράς

Αν αγοράσατε κάτι εκτός φυσικού καταστήματος (π.χ. μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου, καταλόγου πωλήσεων), πρέπει να λάβετε γραπτή επιβεβαίωση της συναλλαγής σας. Η επιβεβαίωση αυτή πρέπει να είναι σε χαρτί ή σε διατηρήσιμη μορφή, όπως ηλεκτρονικό μήνυμα ή μήνυμα στον προσωπικό σας λογαριασμό στον ιστότοπο του εμπόρου - υπό την προϋπόθεση ότι μπορείτε να την αποθηκεύσετε και ότι ο έμπορος δεν μπορεί να την αλλάξει μονομερώς.

Ψηφιακό περιεχόμενο

Ειδικές υποχρεώσεις ενημέρωσης ισχύουν όταν αγοράζετε ψηφιακό περιεχόμενο μέσω διαδικτύου, π.χ. σε περίπτωση τηλεφόρτωσης ή μετάδοσης μουσικής ή βίντεο συνεχούς ροής. Προτού προβείτε στην αγορά σας, θα πρέπει να ενημερωθείτε για το πώς λειτουργεί το περιεχόμενο σε σχέση με το εκάστοτε υλικό/λογισμικό (διαλειτουργικότητα), καθώς και για τις διάφορες λειτουργίες του, π.χ. για το αν εφαρμόζονται γεωγραφικοί περιορισμοί στη χρήση του περιεχομένου και αν επιτρέπεται η αντιγραφή από ιδιώτες.

Τηλεφωνική επικοινωνία μετά την πώληση

Οι έμποροι που παρέχουν στους καταναλωτές τηλεφωνική εξυπηρέτηση μετά την πώληση πρέπει να φροντίζουν ώστε οι κλήσεις να χρεώνονται με τη βασική τιμή χρέωσης. Απαγορεύεται οι έμποροι να ζητούν από τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τηλεφωνικές γραμμές πρόσθετου τέλους για πληροφορίες ή καταγγελίες σχετικά με την αγορά ή τη σύμβασή τους.

Αγορές από διαδικτυακά καταστήματα εκτός ΕΕ

Τα δικαιώματα που έχετε ως καταναλωτές σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ ισχύουν, κατά κανόνα, και για τις αγορές από διαδικτυακά καταστήματα εκτός ΕΕ που απευθύνονται σε καταναλωτές της ΕΕ. Ωστόσο, μπορεί να έχετε δυσκολίες στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας έναντι εμπόρων που έχουν την έδρα τους εκτός ΕΕ.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: