Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 16/11/2022

Τι είναι ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα

Κατά κανόνα, ένα επάγγελμα θεωρείται νομοθετικά κατοχυρωμένο αν για την άσκησή του απαιτείται να έχετε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών, να έχετε επιτύχει σε ειδικές εξετάσεις, π.χ. κρατικές εξετάσεις, ή/και να έχετε προηγουμένως εγγραφεί σε επαγγελματική ένωση.

Αν το επάγγελμά σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στη χώρα της ΕΕ όπου θέλετε να το ασκήσετε, ίσως χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση για την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων εκεί.

Προειδοποίηση

Τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα διαφέρουν μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Επισκεφτείτε τη  βάση δεδομένων των νομικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων en για να δείτε αν το επάγγελμά σας είναι κατοχυρωμένο στη χώρα της ΕΕ στην οποία πρόκειται να εγκατασταθείτε.

Πώς να χρησιμοποιείτε τη βάση δεδομένων των νομικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Αν το επάγγελμα που επιθυμείτε να ασκήσετε δεν εμφανίζεται, αυτό ίσως σημαίνει ότι δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στη χώρα στην οποία πηγαίνετε.

Αν δεν βρίσκετε καμία πληροφορία για το επάγγελμά σας στη βάση δεδομένων, επικοινωνήστε με τα εθνικά σημεία επαφής που είναι αρμόδια για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα όπου θέλετε να εργαστείτε. Θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τους κανόνες που ισχύουν στην περίπτωσή σας.

Ειδικοί κανόνες της ΕΕ ισχύουν σχετικά με την αναγνώριση προσόντων για ορισμένα επαγγέλματα, π.χ. για νομικούς, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, κυβερνήτες αεροσκαφών κ.λπ. en .

Ενημερωθείτε για το αν χρειάζεται να ζητήσετε την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και τι είδους αίτηση πρέπει να υποβάλετε.

Αποκτήσατε τα επαγγελματικά σας προσόντα σε χώρα της ΕΕ;

Ποια είναι η δική σας περίπτωση;

Αν έχετε αποκτήσει τα προσόντα σας σε χώρα εκτός ΕΕ και θέλετε να εργαστείτε σε χώρα της ΕΕ, πρέπει να αναγνωρίσετε τα προσόντα σας στη χώρα της ΕΕ όπου επιθυμείτε να εργαστείτε. Στην περίπτωση αυτή, η αίτησή σας για επαγγελματική αναγνώριση υπόκειται στους εθνικούς κανόνες.

Αν θέλετε να μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ και έχετε ήδη εργαστεί επί τουλάχιστον 3 έτη στη χώρα της ΕΕ όπου αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά τα επαγγελματικά σας προσόντα, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αναγνώρισης επαγγέλματος σε άλλη χώρα της ΕΕ σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για επαγγελματίες που έχουν αποκτήσει τα προσόντα τους σε χώρα της ΕΕ.

Για να αποδείξετε ότι διαθέτετε την απαιτούμενη εμπειρία για την άσκηση του επαγγέλματός σας, ίσως χρειαστείτε πιστοποιητικό εκδοθέν από τη χώρα της ΕΕ η οποία για πρώτη φορά αναγνώρισε τα επαγγελματικά σας προσόντα. Αυτό ισχύει τόσο για πολίτες χωρών της ΕΕ όσο και για πολίτες χωρών εκτός ΕΕ.

Αν είστε γιατρός, νοσηλευτής γενικής περίθαλψης, μαία, οδοντίατρος, φαρμακοποιός, αρχιτέκτονας και κτηνίατρος, δικαιούστε αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων. Θα χρειαστεί να υποβάλετε αποδεικτικά των προσόντων σας και να περιμένετε έγκριση από τις αρχές προτού αρχίσετε να εργάζεστε.

Προειδοποίηση

Αν η κατάρτισή σας δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ισχύουν για τον τίτλο σπουδών σας στη χώρα υποδοχής, ίσως να μην επιτύχετε την αυτόματη αναγνώριση και να χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση αναγνώρισης επαγγέλματος ακολουθώντας τη διαδικασία που ισχύει για άλλα νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Παράλληλα με τα επαγγελματικά σας πιστοποιητικά, ίσως χρειαστεί να υποβάλετε στις αρμόδιες αρχές άλλα δικαιολογητικά έγγραφα, ανάλογα με το επάγγελμά σας και τη χώρα στην οποία πρόκειται να εγκατασταθείτε.

Μόλις οι αρμόδιες εθνικές αρχές λάβουν τα έγγραφά σας, θα πρέπει:

Αν είστε νοσηλευτής γενικής περίθαλψης ή φαρμακοποιός, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα (ΕΕΤ) - μια ταχύτερη και απλούστερη ηλεκτρονική διαδικασία - για να υποβάλετε τα έγγραφά σας, να παρακολουθείτε την έκβαση των ηλεκτρονικών σας αιτήσεων και να χρησιμοποιείτε περαιτέρω έγγραφα που έχουν προηγουμένως τηλεφορτωθεί.

Προειδοποίηση

Οι αρχές της νέας σας χώρας δεν μπορούν να απαιτήσουν μεταφράσεις από ορκωτούς μεταφραστές των προσόντων σας.

Παράδειγμα

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας για να αποφύγετε τη γραφειοκρατία

Η Καταρίνα είναι φαρμακοποιός από τη Σλοβακία και επιθυμεί να εργαστεί στην Αυστρία. Οι αυστριακές αρχές τής ζητούν να προσκομίσει μεταφράσεις ορκωτών μεταφραστών (από αυστριακό μεταφραστή) όλων των δικαιολογητικών της.

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να της ζητήσουν μεταφράσεις των πτυχίων της από ορκωτό μεταφραστή. Για αρκετές κατηγορίες πτυχίων - γιατρού, νοσηλευτή γενικής περίθαλψης, μαίας, κτηνιάτρου, οδοντιάτρου, φαρμακοποιού και αρχιτέκτονα - δεν απαιτείται μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή.

Ίσως σας ζητηθεί να λάβετε μέρος σε εξέταση γλώσσας ή να γίνετε μέλος της αντίστοιχης επαγγελματικής ένωσης στη χώρα υποδοχής σας, προτού να μπορέσετε να ασκήσετε το επάγγελμά σας στη συγκεκριμένη χώρα.

Δεν χρειάζεται να ζητήσετε άδεια ούτε να ξεκινήσετε καμία διοικητική διαδικασία. Μπορείτε να ασκήσετε το επάγγελμά σας στη νέα σας χώρα της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας.

Προειδοποίηση

Το επάγγελμά σας μπορεί να μην είναι αυτό καθαυτό νομοθετικά κατοχυρωμένο αλλά να θεωρείται ως τμήμα ενός άλλου νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος.

Πρέπει πάντα να ενημερώνεστε από τις εθνικές αρχές της νέας σας χώρας αν το επάγγελμά σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο ή όχι. Τα εθνικά σημεία επαφής για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων θα σας βοηθήσουν να βρείτε την αρμόδια αρχή που μπορεί να σας δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Παράδειγμα

Ο Πιοτρ, νοσοκόμος ασθενοφόρου από την Τσεχική Δημοκρατία μετακομίζει στη Γερμανία και θέλει να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμά του εκεί. Καθώς δεν βρήκε το επάγγελμά του στη βάση δεδομένων των νομικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, ο Πιοτρ θεώρησε ότι ίσως αυτό να μην είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στη Γερμανία. Ωστόσο, όταν επικοινώνησε με τις γερμανικές αρχές που είναι αρμόδιες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, του είπαν ότι τα προσόντα που απαιτούνται για νοσοκόμο ασθενοφόρου στη Γερμανία αποτελούν μέρος των προσόντων για τα παραϊατρικά επαγγέλματα. Επειδή ο Πιοτρ δεν διαθέτει τα αναγκαία προσόντα στον τομέα αυτό, πρέπει να λάβει μέρος σε κατάρτιση προτού ξεκινήσει να εργάζεται.

Πρέπει να ζητήσετε την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στη νέα σας χώρα προτού ξεκινήσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας.

Ενημερωθείτε για τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε κατά την υποβολή αίτησης για αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων.

Αν είστε φυσιοθεραπευτής, οδηγός ορειβασίας ή κτηματομεσίτης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα (ΕΕΤ) - μια ταχύτερη και απλούστερη ηλεκτρονική διαδικασία - για να υποβάλετε τα έγγραφά σας, να παρακολουθείτε την έκβαση των ηλεκτρονικών σας αιτήσεων και να χρησιμοποιείτε περαιτέρω έγγραφα που έχουν προηγουμένως τηλεφορτωθεί.

Ίσως σας ζητηθεί να λάβετε μέρος σε εξέταση γλώσσας ή να γίνετε μέλος της αντίστοιχης επαγγελματικής ένωσης στη χώρα υποδοχής σας, προτού να μπορέσετε να ασκήσετε το επάγγελμά σας στη συγκεκριμένη χώρα.

Πρέπει πάντα να ενημερώνεστε από τις εθνικές αρχές της νέας σας χώρας αν το επάγγελμά σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο ή όχι. Τα εθνικά σημεία επαφής για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων θα σας βοηθήσουν να βρείτε την αρμόδια αρχή που μπορεί να σας δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Παράδειγμα

Ο Ντιρκ, νεαρός Ολλανδός κτηματομεσίτης, μετακόμισε πρόσφατα στην Αυστρία. Δεδομένου ότι το επάγγελμά του δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στις Κάτω Χώρες, πίστευε ότι θα μπορούσε να ασκεί στην Αυστρία την επιχειρηματική του δραστηριότητα ως ανεξάρτητος κτηματομεσίτης χωρίς να υποχρεούται να προβεί σε διοικητικές διαδικασίες. Όταν όμως καταχωρίστηκε στο σχετικό μητρώο ως αυτοαπασχολούμενος, του είπαν ότι έπρεπε να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά του προσόντα για να μπορεί να ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα στην Αυστρία. Αυτό καθυστέρησε σε μεγάλο βαθμό τα σχέδιά του.

Δεν χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση για αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, με εξαίρεση για τα επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να υποβάλετε προηγούμενη γραπτή δήλωση (σε χαρτί ή ηλεκτρονικά) στη χώρα που μετακομίζετε, προτού μπορέσετε να ξεκινήσετε την άσκηση του επαγγέλματός σας.

Για να αναγνωρίσετε τα επαγγελματικά σας προσόντα στη νέα σας χώρα, θα χρειαστεί να αποδείξετε ότι έχετε ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα στη χώρα σας επί 1 έτος τουλάχιστον την τελευταία 10ετία.

Προειδοποίηση

Αν το νομοθετικά κατοχυρωμένο σας επάγγελμα σχετίζεται με την υγεία και την ασφάλειακαι δεν υπόκειται σε αυτόματη αναγνώριση, οι αρμόδιες αρχές της χώρας υποδοχής σας μπορούν να ελέγξουν τα επαγγελματικά σας προσόντα προτού ξεκινήσετε να εργάζεστε. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να περιμένετε επίσημη έγκριση πριν ξεκινήσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας.

Ίσως χρειαστεί να ανανεώνετε τη δήλωσή σας μια φορά το χρόνο αν σκοπεύετε να συνεχίσετε να παρέχετε προσωρινές υπηρεσίες στην ίδια χώρα υποδοχής.

Για να δείτε αν κάτι τέτοιο είναι υποχρεωτικό, επικοινωνήστε με το σημείο επαφής για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στη χώρα υποδοχής σας.

Ενημερωθείτε για τυχόν άλλες απαιτήσεις προτού υποβάλετε τη γραπτή σας δήλωση.

Ίσως σας ζητηθεί να λάβετε μέρος σε εξέταση γλώσσας ή να γίνετε μέλος της αντίστοιχης επαγγελματικής ένωσης στη χώρα υποδοχής σας, προτού να μπορέσετε να ασκήσετε το επάγγελμά σας στη συγκεκριμένη χώρα.

Παράδειγμα

Ο Ρίστο, αρχιτέκτονας από τη Φινλανδία, σχεδιάζει να εγκατασταθεί στην Ιταλία. Προτού αναχωρήσει, ελέγχει στη βάση δεδομένων για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ποιες διατυπώσεις απαιτούνται για να ξεκινήσει να εργάζεται εκεί και ποιος είναι το ιταλικό σημείο επαφής αρμόδιο για το επάγγελμά του. Αφού επικοινώνησε με τους αρμοδίους, είναι πλέον καλά προετοιμασμένος για τη μετεγκατάστασή του.

Έχετε πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες παρακάτω.

Επιλέξτε χώρα

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: