Τελευταίος έλεγχος : 04/04/2018

Νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

  • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017en
  • Εκδόσεις της ΕΕ για το Brexiten
  • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το Brexiten

Μάθετε αν το επάγγελμά σας είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο στο εξωτερικό

Η ενότητα αυτή αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων, ώστε να μπορείτε να εργαστείτε στο εξωτερικό. Δεν περιέχει πληροφορίες για την περίπτωση που θα θέλατε να σπουδάσετε στο εξωτερικό. Πατήστε εδώ για πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών.

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ και το επάγγελμά σας είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο στη χώρα αυτή, ενδέχεται να χρειάζεται επίσημη αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων (κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία) προτού αρχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας στη χώρα υποδοχής.

Ένα επάγγελμα θεωρείται νομοθετικώς κατοχυρωμένο αν για την άσκησή του απαιτούνται η κατοχή ειδικού τίτλου σπουδών, η επιτυχής συμμετοχή σε ειδικές εξετάσεις, ή η καταχώριση σε επαγγελματικό φορέα.

Δείτε τη βάση δεδομένων με τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματαen , η οποία δείχνει ποια επαγγέλματα είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένα, σε ποιες χώρες της ΕΕ και από ποιες αρχές.

Θα πρέπει να γνωρίζετε την ονομασία του επαγγέλματος στη γλώσσα της αντίστοιχης χώρας: αν θέλετε να εργαστείτε ως αρτοποιός στη Γερμανία, αναζητήστε στη βάση δεδομένων τη λέξη "Bäcker (στα γερμανικά)".

Μπορείτε επίσης, αν το επάγγελμά σας είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο στη χώρα σας, να το αναζητήσετε πρώτα στη γλώσσα σας για να βρείτε την αγγλική απόδοση που παρέχεται στην περιγραφή του. Εν συνεχεία, κάντε την αναζήτησή σας με βάση την αγγλική ονομασία, για να βρείτε τις άλλες χώρες στις οποίες το επάγγελμα αυτό είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο. Αν η χώρα στην οποία θέλετε να εγκατασταθείτε δεν εμφανίζεται, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο στη χώρα αυτή.

Αν δεν βρίσκετε το επάγγελμά σας στη βάση δεδομένων, επικοινωνήστε με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντωνen στη χώρα όπου θέλετε να εργαστείτε. Θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε ποιοι κανόνες ισχύουν στην περίπτωσή σας.

Το επάγγελμά σας δεν είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο στη χώρα σας, είναι όμως στην άλλη χώρα

Αν το επάγγελμα και η κατάρτισή σας είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένα στη χώρα της ΕΕ στην οποία θέλετε να εργαστείτε, δεν είναι όμως στη χώρα σας, ενδέχεται - προτού σας δοθεί άδεια να ασκήσετε το επάγγελμά σας ή να παράσχετε προσωρινά τις υπηρεσίες σας στη νέα χώρα - να χρειαστεί να αποδείξετε ότι ασκούσατε το επάγγελμά σας στη χώρα σας επί έναν τουλάχιστον χρόνo μέσα στην τελευταία δεκαετία.

Ζητήστε από τους εθνικούς φορείς επικοινωνίας για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντωνen της χώρας όπου θέλετε να εργαστείτε να σας βοηθήσουν να ετοιμάσετε τον φάκελό σας, καθώς και να σας ενημερώσουν για τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα πρέπει να υποβάλετε.

Το επάγγελμά σας είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο στη χώρα σας, δεν είναι όμως στην άλλη χώρα

Αν το επάγγελμα που επιθυμείτε να ασκήσετε δεν είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο στη νέα σας χώρα, μπορείτε να το ασκήσετε εκεί όπως ακριβώς και οι υπήκοοι της χώρας αυτής.

Ακόμα και αν το επάγγελμά σας δεν είναι αυτό καθ' αυτό νομοθετικά κατοχυρωμένο στη νέα σας χώρα, ενδέχεται να υπάγεται σ' ένα άλλο νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα. Πρέπει πάντα να ενημερώνεστε από τις αρχές της χώρας στην οποία πηγαίνετε για το αν το επάγγελμά σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο εκεί. Οι εθνικοί φορείς επικοινωνίας για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντωνen θα σας βοηθήσουν να βρείτε την αρχή που μπορεί να σας δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Μια αληθινή ιστορία

Μάθετε τις προϋποθέσεις προτού εγκατασταθείτε ώστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα

Ο Dirk, νεαρός Ολλανδός κτηματομεσίτης, μετακόμισε πρόσφατα στην Αυστρία. Δεδομένου ότι το επάγγελμά του δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στην Ολλανδία, θεωρούσε ότι εύκολα θα ίδρυε επιχείρηση ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας στην Αυστρία, στοχεύοντας σε Ολλανδούς και Βέλγους πελάτες που αναζητούν παραθεριστική κατοικία στις Άλπεις. Όταν όμως καταχωρίστηκε στο σχετικό μητρώο ως αυτοαπασχολούμενος, του είπαν ότι έπρεπε να αποδείξει πως διέθετε τα απαραίτητα προσόντα για να ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα. Αυτό καθυστέρησε σε μεγάλο βαθμό τα σχέδιά του.

Ο Risto, αρχιτέκτονας από τη Φινλανδία, σκοπεύει να εγκατασταθεί στην Ιταλία. Προτού αναχωρήσει για την Ιταλία, αποφάσισε να επισκεφθεί τη βάση δεδομένων με τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματαen για να μάθει ποιες είναι οι διατυπώσεις που απαιτούνται για να αρχίσει να εργάζεται εκεί και ποιος είναι ο ιταλικός φορέας ο αρμόδιος για το επάγγελμά του. Οι συμβουλές που του έδωσαν θα τον βοηθήσουν να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη μετεγκατάσταση.

Μάθετε πώς αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά σας προσόντα για να μπορέσετε να ασκήσετε ένα νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: