Τελευταίος έλεγχος: 23/04/2019

Οι γονείς σας

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

Αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ για διαμονή, εργασία ή σπουδές, οι ευρωπαϊκοί κανόνες διευκολύνουν τα μέλη της οικογένειάς σας να σας συνοδεύσουν. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να μάθετε πώς μπορεί να γίνει αυτό.

Ωστόσο, εάν είστε πολίτης της ΕΕ και δεν έχετε ζήσει ποτέ σε άλλη χώρα της ΕΕ, ισχύουν μόνο οι εθνικοί κανόνες.

Εργάζεστε, είστε συνταξιούχος, διαθέτετε δικούς σας πόρους;

Αν εργάζεστε, είστε συνταξιούχος ή διαθέτετε επαρκείς πόρους, οι γονείς σας θα αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο όπως και ο/η σύζυγος ή τα παιδιά σας.

Δείτε ποιοι κανόνες ισχύουν:

Σπουδάζετε;

Εάν είστε φοιτητής, οι γονείς σας θα αντιμετωπιστούν ως μακρινοί συγγενείς.

Δείτε ποιοι κανόνες ισχύουν:

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: