Τελευταίος έλεγχος : 20/09/2018

Οι γονείς σας

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

  • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017en
  • Εκδόσεις της ΕΕ για το Brexit
  • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το Brexiten

Αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ για διαμονή, εργασία ή σπουδές, οι ευρωπαϊκοί κανόνες διευκολύνουν τα μέλη της οικογένειάς σας να σας συνοδεύσουν. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να μάθετε πώς μπορεί να γίνει αυτό.

Ωστόσο, εάν είστε πολίτης της ΕΕ και δεν έχετε ζήσει ποτέ σε άλλη χώρα της ΕΕ, ισχύουν μόνο οι εθνικοί κανόνες.

Εργάζεστε, είστε συνταξιούχος, διαθέτετε δικούς σας πόρους;

Αν εργάζεστε, είστε συνταξιούχος ή διαθέτετε επαρκείς πόρους, οι γονείς σας θα αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο όπως και ο/η σύζυγος ή τα παιδιά σας.

Δείτε ποιοι κανόνες ισχύουν:

Σπουδάζετε;

Εάν είστε φοιτητής, οι γονείς σας θα αντιμετωπιστούν ως μακρινοί συγγενείς.

Δείτε ποιοι κανόνες ισχύουν:

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: