Τελευταίος έλεγχος: 03/06/2022

Εξασφάλιση ιστοτόπου

Η διαδικτυακή σας παρουσία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ιστότοπο που θα δημιουργήσετε και από το πώς θα τον συντηρείτε. Περιστατικά κυβερνοασφάλειας, όπως η κλοπή δεδομένων των πελατών σας, μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην επιχείρηση ή στο εμπορικό σήμα σας σε πολλαπλά επίπεδα:

Περιστατικά κυβερνοασφάλειας που επηρεάζουν τα διαδικτυακά καταστήματα μπορούν να συνίστανται σε:

Είναι επίσης πολύ σημαντικό, πριν από οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του, να γνωρίζετε ποιες εμπιστευτικές πληροφορίες περιέχονται στον ιστότοπό σας. Θα πρέπει να εξετάσετε τα εξής θέματα:

Θα πρέπει επίσης να διενεργήσετε πλήρη έλεγχο των συστημάτων σας, ώστε να γνωρίζετε τις σημαντικότερες συνιστώσες τους και να έχετε τα πάντα υπό παρακολούθηση. Βεβαιωθείτε ότι δεν είστε το μόνο άτομο που γνωρίζει για τον εν λόγω έλεγχο στην επιχείρησή σας. Μη λησμονείτε όμως ότι πρόσβαση σε όλα τα συστήματα δεδομένων πρέπει να διαθέτουν μόνο όσα άτομα είναι ανάγκη να γνωρίζουν.

Προστασία των πληροφοριών στον ιστότοπό σας

Είναι σημαντικό να σκεφτείτε με ποιον τρόπο εφαρμόζονται οι βασικές συνιστώσες της ασφάλειας των πληροφοριών —εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα— στον ιστότοπο και τις υπηρεσίες σας και να καθορίσετε τις απαιτήσεις που χρειάζονται σε επίπεδο υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις αυτές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα υπόλοιπα στοιχεία που αποφασίσατε να ενσωματώσετε.

Εάν επιθυμείτε να θωρακίσετε το σύστημά σας, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συνιστώσες:

Πώς πρέπει να αντιδράσετε σε περίπτωση περιστατικού ασφαλείας;

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας του ιστοτόπου σας, είναι σημαντικό να έχετε καταστρώσει ένα σχέδιο δράσης με εξειδικευμένα, συγκεκριμένα μέτρα και διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας. Οι διαδικασίες θα πρέπει να καθορίζουν:

Εάν εντοπίσετε παραβίαση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Θα πρέπει επίσης να υιοθετήσετε μια πολιτική ενημέρωσης σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνεται στη δήλωση περί απορρήτου. Στην εν λόγω δήλωση θα πρέπει να περιγράφετε πώς και πότε θα ανακοινώνετε στους πελάτες σας τυχόν παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι, σύμφωνα με τους κανόνες του ΓΚΠΔ, οφείλετε να γνωστοποιήσετε στην εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων, αμέσως μόλις αποκτήσετε γνώση του γεγονότος.

Σε εθνικό επίπεδο, οι ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT) είναι ομάδες εμπειρογνωμόνων ασφαλείας αρμόδιες για τη διαχείριση περιστατικών ασφαλείας (όπως η υποβολή εκθέσεων και η αντιμετώπιση απειλών ασφαλείας). Μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε και σε ποιον να απευθυνθείτε για να αντιμετωπίσετε οποιασδήποτε μορφής κυβερνοεπίθεση. Επίσης, δημοσιεύουν προειδοποιήσεις σχετικά με τρωτά σημεία και απειλές στη χώρα σας.

Επιλέξτε χώρα

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιέχει υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που συλλέγουν, αποθηκεύουν και διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι δύο κύριοι στόχοι του ΓΚΠΔ είναι η διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γενικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και τον τρόπο εφαρμογής τους στην επιχείρησή σας, επισκεφθείτε την υποενότητα για την προστασία των δεδομένων.

Το τμήμα του ηλεκτρονικού σας καταστήματος που αφορά περισσότερο ο ΓΚΠΔ είναι η δήλωση (ή η πολιτική) περί απορρήτου. Η δήλωση αυτή αποτελεί δημόσιο έγγραφο που εκδίδει η επιχείρησή σας. Σε αυτό περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εφαρμόζονται οι αρχές προστασίας των δεδομένων. Εάν ο ιστότοπός σας συλλέγει απευθείας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενός χρήστη, η δήλωση περί απορρήτου θα πρέπει να εμφανίζεται τη στιγμή της καταχώρισής τους.

Η δήλωση περί απορρήτου θα πρέπει να συντάσσεται σε

Μάθετε τι πρέπει να περιέχει η δήλωση περί απορρήτου

Η δήλωση περί απορρήτου που δημοσιεύεται στο διαδικτυακό κατάστημά σας πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Η δήλωση περί απορρήτου που δημοσιεύεται στο διαδικτυακό κατάστημά σας πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Οι δηλώσεις περί απορρήτου πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, να διατίθενται ηλεκτρονικά (κατά περίπτωση), να δημοσιεύονται σε ειδική ενότητα του ιστοτόπου σας (για παράδειγμα:  πολιτική απορρήτου en ) και να είναι προσιτές απευθείας από οποιαδήποτε σελίδα ή υποσελίδα του ιστοτόπου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και χρήσιμες συμβουλές για τη σύνταξη της πολιτικής σας περί απορρήτου, μπορείτε να ανατρέξετε στις παρακάτω πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές en .

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: