Τελευταίος έλεγχος: 10/10/2022

Τα πρότυπα στην Ευρώπη

Τα πρότυπα και άλλα έγγραφα τυποποίησης είναι προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές που παρέχουν τεχνικές προδιαγραφές για προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες - από βιομηχανικά κράνη ασφαλείας ή φορτιστές ηλεκτρονικών συσκευών έως υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στις δημόσιες συγκοινωνίες. Τα πρότυπα καταρτίζονται από ιδιωτικούς οργανισμούς τυποποίησης, συνήθως με πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων μερών που θεωρούν αναγκαία την εφαρμογή τους.

Παρόλο που τα πρότυπα είναι προαιρετικά, η χρήση τους αποδεικνύει ότι τα παρεχόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από ένα ορισμένο επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Προειδοποίηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πρότυπα αναφέρονται στη νομοθεσία ως ο προτιμώμενος τρόπος ή ακόμη ως αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη νομοθεσία (π.χ. νομοθεσία για την ασφάλεια ή απαιτήσεις διαλειτουργικότητας).

Βασικά οφέλη της χρήσης προτύπων

Η τυποποιημένη ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εκάστοτε επιχείρηση. Για παράδειγμα, τα εργαλεία και ο εξοπλισμός που έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί βάσει προτύπων παρέχουν καλύτερη προστασία για τους επαγγελματίες, όπως οι πυροσβέστες και το προσωπικό νοσοκομείων.

Οι υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με πρότυπα υπηρεσιών en , π.χ. τα μαθήματα κατάδυσης, διασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για τον καταναλωτή.

Τα πρότυπα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υγεία των καταναλωτών. Για παράδειγμα, τα πρότυπα παρέχουν μεθόδους μέτρησης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τα πρότυπα υγιεινής των τροφίμων παρέχουν μεθόδους ταξινόμησης και δοκιμών για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές: τα πρότυπα μπορούν να ανοίξουν νέες αγορές καθώς διασφαλίζουν τη συμβατότητα και συγκρισιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών σας. 

Μπορούν επίσης να συμβάλουν στη διαλειτουργικότητα μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών. Για παράδειγμα, τα πρότυπα παρέχουν οδηγίες για το μέγεθος των σιδηροδρομικών γραμμών, που απαιτείται για την ασφάλεια των τρένων.

Ευρωπαϊκά πρότυπα

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκδίδει ένας από τους 3 ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (ΕΟΤ):

Σε εθνικό επίπεδο, την τυποποίηση διαχειρίζονται οι εθνικοί φορείς τυποποίησης (ΕΦΤ), οι οποίοι εκδίδουν και δημοσιεύουν εθνικά πρότυπα. Επίσης, οι εθνικοί φορείς τυποποίησης μεταφέρουν όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα στο εθνικό δίκαιο ως ισοδύναμα εθνικά πρότυπα και καταργούν τα μη συμβατά εθνικά πρότυπα.

Επιλέξτε μια χώρα για να βρείτε τον αρμόδιο εθνικό φορέα τυποποίησης:

Επιλέξτε χώρα

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα καταρτίζονται σε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία και άλλα σχετικά μέλη ή εταίρους των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εκπροσωπούνται στη διαδικασία κατάρτισης προτύπων από την ένωση μικρών επιχειρήσεων για τα πρότυπα en .

Εναρμονισμένα πρότυπα

Τα εναρμονισμένα πρότυπα en είναι μια ειδική κατηγορία ευρωπαϊκών προτύπων τα οποία καταρτίζονται από έναν ΕΟΤ ύστερα από αίτημα, γνωστό ως «εντολή», που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Σχεδόν το ένα πέμπτο όλων των ευρωπαϊκών προτύπων καταρτίζονται ύστερα από αίτημα τυποποίησης (εντολή) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε εναρμονισμένα πρότυπα για να αποδείξετε ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Προειδοποίηση

Οι τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι υποχρεωτικές, ενώ η χρήση των εναρμονισμένων προτύπων είναι συνήθως προαιρετική. 

Τα εναρμονισμένα πρότυπα καθορίζουν τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες θεωρούνται κατάλληλες ή επαρκείς για τη συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η χρήση των εναρμονισμένων προτύπων είναι προαιρετική. Ως κατασκευαστής ή πάροχος υπηρεσιών, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη τεχνική λύση που να πληροί τις νομικές απαιτήσεις.

Πώς μπορείτε να βρείτε ένα πρότυπο

Για να αναζητήσετε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις μηχανές αναζήτησης στις διαδικτυακές πύλες των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης:

Κάθε ένας από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης (ΕΦΤ) διαθέτει τη δική του μηχανή αναζήτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα που ισχύουν σε κάθε χώρα, επιλέξτε μια χώρα από τον ανωτέρω κατάλογο και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Βλέπε επίσης:

Δείτε επίσης

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Στο Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα, καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: