Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 27/05/2020

Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων

Σας επηρεάζει το Brexit;

Αθέμιτες πρακτικές, όπως οι παράνομες επαφές και συμφωνίες, ο καθορισμός των τιμών και η κατανομή των αγορών, απαγορεύονται σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Ενημερωθείτε για το τι μπορείτε ή δεν μπορείτε να κάνετε, ώστε να ασκείτε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα με δίκαιο τρόπο, καθώς και για τους κανόνες σχετικά με τις συγχωνεύσεις και τις κρατικές ενισχύσεις.

Μπορείτε να καταγγείλετε επιχειρηματικές πρακτικές που θεωρείτε ότι περιορίζουν τον ανταγωνισμό και να αξιώσετε αποζημίωση εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι η επιχείρησή σας υπέστη επιπλέον επιβάρυνση ή απώλεια εισοδήματος εξαιτίας σύμπραξης ή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: