Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 06/05/2020

Ενημέρωση και διαβούλευση με το προσωπικό

Σας επηρεάζει το Brexit;

Εάν η επιχείρησή σας απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα – μεταξύ άλλων υπαλλήλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου– σε χώρα της ΕΕ (στην περίπτωση αυτή, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.) (ή τουλάχιστον 20 αν είναι υποκατάστημα μεγαλύτερης επιχείρησης, έχετε τη νομική υποχρέωση:

Πρέπει επίσης να φροντίζετε να δίνετε τις πληροφορίες εγκαίρως, ώστε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να έχουν αρκετό χρόνο να προετοιμαστούν για να συζητήσουν τα σχετικά θέματα.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων (και τυχόν εμπειρογνώμονες που τους βοηθούν) μπορούν να αποκαλύπτουν στο προσωπικό ή σε τρίτα μέρη τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες που τους δίνετε.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ο σύμβουλός σας EURES

Ο σύμβουλός σας EURES σάς ενημερώνει για τους όρους απασχόλησης και σάς βοηθά στη διαδικασία πρόσληψης είτε στη χώρα σας είτε στη διασυνοριακή σας περιοχή.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: