Τελευταίος έλεγχος: 26/04/2019

Ενημέρωση και διαβούλευση με το προσωπικό

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Εάν η επιχείρησή σας απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα – μεταξύ άλλων υπαλλήλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου– σε χώρα της ΕΕ (ή τουλάχιστον 20 αν είναι υποκατάστημα μεγαλύτερης επιχείρησης, έχετε τη νομική υποχρέωση:

Πρέπει επίσης να φροντίζετε να δίνετε τις πληροφορίες εγκαίρως, ώστε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να έχουν αρκετό χρόνο να προετοιμαστούν για να συζητήσουν τα σχετικά θέματα.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων (και τυχόν εμπειρογνώμονες που τους βοηθούν) μπορούν να αποκαλύπτουν στο προσωπικό ή σε τρίτα μέρη τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες που τους δίνετε.

 

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ο σύμβουλός σας EURES

Ο σύμβουλός σας EURES σάς ενημερώνει για τους όρους απασχόλησης και σάς βοηθά στη διαδικασία πρόσληψης είτε στη χώρα σας είτε στη διασυνοριακή σας περιοχή.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: