Τελευταίος έλεγχος: 25/04/2022

Απαγωγή παιδιού

Ο/Η σύντροφός σας πήρε το παιδί σας μαζί του/της σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή παραβιάζοντας δικαστική απόφαση;

Μπορείτε να κινήσετε δικαστική διαδικασία για την επιστροφή του παιδιού. Οι αρμόδιες αρχές  μπορούν να σας βοηθήσουν να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες. Αναζητήστε τις κεντρικές αρχές που είναι αρμόδιες για τις διεθνείς απαγωγές παιδιώνΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου.

Εάν η υπόθεσή σας πληροί τις νομικές προϋποθέσεις, τα δικαστήρια της χώρας της ΕΕ στην οποία μεταφέρθηκε το παιδί θα αποφασίσουν αν το παιδί πρέπει να επιστρέψει.

Πιθανές εξαιρέσεις

Τόσο εσείς όσο και το παιδί σας πρέπει να έχετε τη δυνατότητα ακρόασης από το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ανατροπή δικαστικής απόφασης

Για να ανατρέψετε μια απόφαση επιμέλειας παιδιού, πρέπει να προσφύγετε σε δικαστήριο της χώρας όπου εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση.

Δεν μπορείτε να ανατρέψετε μια απόφαση επιμέλειας με απαγωγή του παιδιού και προσφυγή σε δικαστήριο χώρας άλλης από αυτή που εξέδωσε την αρχική απόφαση για την επιμέλεια.

Προειδοποίηση

Εξαιρέσεις

Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν στη Δανία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Ωστόσο, η Δανία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία εφαρμόζουν τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για την απαγωγή παιδιών bg cs da de en es fi fr hr it lv nl pl pt ro sl sv . Οι υποθέσεις απαγωγής που αφορούν τις χώρες αυτές διέπονται από τη σύμβαση αυτή ή άλλες διεθνείς συμφωνίες.

Μια αληθινή ιστορία

Σεβασμός του δικαιώματος επιμέλειας

H Ιρένα και ο Βιντσέντσο ζούσαν επί 14 χρόνια στην Ιταλία όταν ξεκίνησαν διαδικασία διαζυγίου. Το 2013, ιταλικό δικαστήριο έδωσε στον Βιντσέντσο την επιμέλεια της κόρης τους Αλεξάνδρας και διέταξε την προσωρινή της εγκατάσταση σε παιδικό ίδρυμα στην Πίζα. Την ίδια μέρα, η Ιρένα έφυγε με την κόρη της στη Σλοβενία.

Σλοβενικό δικαστήριο αναγνώρισε την απόφαση του ιταλικού δικαστηρίου και κίνησε τη διαδικασία επιστροφής του παιδιού στον πατέρα. Αλλά η Ιρένα αντέδρασε στην απόφαση αυτή.

Το σλοβενικό δικαστήριο έδωσε την προσωρινή επιμέλεια της Αλεξάνδρας στη μητέρα της Ιρένα, επειδή η εγκατάσταση της μικρής σε παιδικό ίδρυμα στην Ιταλία θα μπορούσε να της προκαλέσει ανεπανόρθωτο ψυχολογικό τραύμα. Επιπλέον, η Αλεξάνδρα εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει με τη μητέρα της μέχρις ότου εκδικαστεί η υπόθεση στη Σλοβενία.

Ο Βιντσέντσο άσκησε έφεση κατά της απόφασης του σλοβενικού δικαστηρίου και την κέρδισε. Η Αλεξάνδρα επέστρεψε στην Ιταλία.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: