Τελευταίος έλεγχος: 10/09/2020

Επαγγελματικά προσόντα

Σας επηρεάζει το Brexit;

Το επάγγελμά σας μπορεί να είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στη χώρα της ΕΕ όπου σκοπεύετε να εγκατασταθείτε. Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε στη νέα σας χώρα, ενδέχεται να χρειάζεται επίσημη αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων προτού αρχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας εκεί. Ισχύουν ειδικοί όροι ανάλογα με το επάγγελμά σας και της διάρκειας της διαμονής σας.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Η ενότητα αυτή αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων ώστε να μπορείτε να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Δεν περιέχει πληροφορίες για την περίπτωση που θέλετε να σπουδάσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Περισσότερα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: