Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 21/03/2017

Επαγγελματικά προσόντα

Αν θέλετε να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ όπου το επάγγελμά σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, ενδέχεται να πρέπει να αναγνωρίσετε επίσημα τα επαγγελματικά σας προσόντα (κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία) προτού αρχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας στη χώρα αυτή.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Η ενότητα αυτή αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων ώστε να μπορείτε να εργαστείτε στο εξωτερικό. Δεν περιέχει πληροφορίες για την περίπτωση που θέλετε να σπουδάσετε στο εξωτερικό. Περισσότερα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών.

Δημόσιες διαβουλεύσεις