Τελευταίος έλεγχος : 18/10/2018

Επαγγελματικά προσόντα

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

  • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017en
  • Εκδόσεις της ΕΕ για το Brexit
  • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το Brexiten

Το επάγγελμά σας μπορεί να είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στη χώρα της ΕΕ όπου σκοπεύετε να εγκατασταθείτε. Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε στη νέα σας χώρα, ενδέχεται να χρειάζεται επίσημη αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων προτού αρχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας εκεί. Ισχύουν ειδικοί όροι ανάλογα με το επάγγελμά σας και της διάρκειας της διαμονής σας.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Η ενότητα αυτή αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων ώστε να μπορείτε να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Δεν περιέχει πληροφορίες για την περίπτωση που θέλετε να σπουδάσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Περισσότερα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: