Τελευταίος έλεγχος : 15/03/2018

Επαγγελματικά προσόντα

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

  • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017en
  • Εκδόσεις της ΕΕ για το Brexit
  • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το Brexiten

Αν θέλετε να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ όπου το επάγγελμά σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, ενδέχεται να πρέπει να αναγνωρίσετε επίσημα τα επαγγελματικά σας προσόντα (κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία) προτού αρχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας στη χώρα αυτή.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Η ενότητα αυτή αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων ώστε να μπορείτε να εργαστείτε στο εξωτερικό. Δεν περιέχει πληροφορίες για την περίπτωση που θέλετε να σπουδάσετε στο εξωτερικό. Περισσότερα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: