Viimati ajakohastatud : 15/03/2018

Kutsekvalifikatsioonid

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

  • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastuseden
  • Brexiti-teemalised ELi väljaanded
  • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaen

Kui soovite töötada teises ELi liikmesriigis ning teie kutseala on seal reguleeritud, siis võib teil olla tarvis taotleda oma kutsekvalifikatsiooni (koolituse ja töökogemuse) ametlikku tunnustamist, enne kui seal tööle asute.

Siit leiate vajalikku teavet järgmise kohta:

Käesolevas rubriigis selgitatakse, kuidas saada oma kutsekvalifikatsioonile tunnustus, et saaksite välismaaltöötada. See ei hõlma välismaal õppimist. Uurige teavet akadeemiliste diplomite tunnustamise kohta.

Jaga lehekülge: