Viimati ajakohastatud: 23/04/2019

Kutsekvalifikatsioonid

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

Teie kutseala võib olla reguleeritud selles ELi riigis, kuhu teil on kavas elama minna. Kui soovite oma uues elukohariigis töötada, siis peate võib-olla taotlema oma kutsekvalifikatsiooni ametlikku tunnustamist enne, kui saate seal tööle asuda. Eritingimusi kohaldatakse sõltuvalt teie kutsealast ja riigis viibimise kestusest.

Lisateave

Selles jaotises selgitatakse, kuidas saada oma kutsekvalifikatsioonile tunnustus, et hakata tööle mõnes teises ELi riigis. Tunnustamine ei puuduta teises ELi riigis õppimist. Tutvuge lisateabega akadeemiliste diplomite tunnustamise kohta.

Jaga lehekülge: