Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 09/03/2020

Kutsekvalifikatsioonid

Mida Brexit mõjutab?

Teie kutseala võib olla reguleeritud selles ELi riigis, kuhu teil on kavas elama minna. Kui soovite oma uues elukohariigis töötada, siis peate võib-olla taotlema oma kutsekvalifikatsiooni ametlikku tunnustamist enne, kui saate seal tööle asuda. Eritingimusi kohaldatakse sõltuvalt teie kutsealast ja riigis viibimise kestusest.

Lisateave

Selles jaotises selgitatakse, kuidas saada oma kutsekvalifikatsioonile tunnustus, et hakata tööle mõnes teises ELi riigis. Tunnustamine ei puuduta teises ELi riigis õppimist. Tutvuge lisateabega akadeemiliste diplomite tunnustamise kohta.

Jaga lehekülge: