Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 25/06/2019

Plaaniline ravi välismaal

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Teatavatel juhtudel on teil ELi õiguse alusel õigus korraldada ravi, näiteks eriarsti konsultatsioon, operatsioon või konkreetse haiguse ravi, mõnes teises ELi liikmesriigis. Enne tegutsemist veenduge aga kindlasti, et olete põhjalikult tutvunud oma õiguste ulatuse ja järgitavate menetlustega.

Lugege lisaks:

Vt ka:

Jaga lehekülge: