Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud : 12/11/2018

Arsti juurde või haiglasse pöördumine välismaal

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

 • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastuseden
 • Brexiti-teemalised ELi väljaanded
 • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaen

Hädaolukorras saate ükskõik millises ELi riigis viibides helistada numbril 112. See kõne päästeteenistusele on tasuta mis tahes mobiil- või tavatelefonilt helistades.

Kui peate mõnda teist ELi riiki külastades pöörduma arsti juurde või saama haiglas ravi, hõlbustab Euroopa ravikindlustuskaart märkimisväärselt riiklike tervishoiuteenuste haldamist ja nende hüvitamist.

Erinevused riiklikes süsteemides

Tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteemid on erinevates ELi riikides erinevad. Mõnes riigis peate võib-olla tasuma ravi eest otse arstile või haiglale, kuigi te oma koduriigis seda tavaliselt ei pea tegema.

Teavet külastatava riigi tervishoiusüsteemi kohta saate vastavast riiklikust tervishoiuasutusest, riiklikust kontaktpunktist või Euroopa ravikindlustuskaardi nutirakenduse vahendusel. Samuti saate teavet, klõpsates allpool esitatud loetelus asjaomasel riigil.

Valige riik:

 • Austriaatet
 • Belgiabeet
 • Bulgaariabget
 • Horvaatiacret
 • Küproscyet
 • Tšehhi Vabariikczet
 • Taanidket
 • Eestieeet
 • Soomefiet
 • Prantsusmaafret
 • Saksamaadeet
 • Kreekagret
 • Ungarihuet
 • Islandiset
 • Iirimaaieet
 • Itaaliaitet
 • Lätilvet
 • Liechtensteinliet
 • Leedultet
 • Luksemburgluet
 • Maltamtet
 • Madalmaadnlet
 • Norranoet
 • Poolaplet
 • Portugalptet
 • Rumeeniaroet
 • Slovakkiasket
 • Sloveeniasiet
 • Hispaaniaeset
 • Rootsiseet
 • Šveitschet
 • Ühendkuningriikuket

Euroopa ravikindlustuskaarti tunnustavad ainult arstid või haiglad, mis kuuluvad kohustusliku tervisekindlustuse süsteemi – erameditsiini teenused ei ole sellega hõlmatud. Kui kasutate erameditsiini teenuseid, võite koju tagasi jõudes küll taotleda hüvitist, kuid selgitage esmalt välja oma õigused, kuna hüvitamise kord võib olla erinev.

Näide

Veenduge, et saate ravi kohaliku riikliku tervishoiusüsteemi alusel

Vaatamata käetraumale läks Ewa teise ELi riiki ärireisile. Reisil olles hakkas tema käsi valutama ning ta pöördus arsti poole. Tagasi kodus olles sai ta ravi eest arve. Ta avastas, et osutatud teenused ei olnud tema tervisekindlustusega kaetud, kuna arst oli osutanud abi erameditsiini süsteemi raames. Ewa sai oma kindlustusandjalt osa raha tagasi, kuid mitte kõike, kuna ravikulud olid välismaal suuremad kui tema kodumaal.

Lisateave erakorralise ravi kulude ja nende hüvitamise kohta.

Kui reisite välismaale konkreetselt ravi saamise eesmärgil, kohaldatakse teie suhtes erinevaid eeskirju.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: