Viimati ajakohastatud: 07/09/2021

Renditöö

Võrdsed töötingimused

Renditööjõu palkamise korral peate üldjuhul tagama neile vähemalt samasugused üldised töö-ja töölevõtmistingimused, nagu kehtivad teie koosseisuliste töötajate suhtes. Need hõlmavad töötasu, tööaega, ületunnitööd, vaheaegu, puhkeaegu, öövahetusi ja puhkusi. Te peate neile tagama samasuguse juurdepääsu üldkasutatavatele ruumidele ja üldistele teenustele (nt sööklad, lastehoid ja transporditeenused), mis on kättesaadavad teie koosseisulistele töötajatele, välja arvatud juhul, kui teil on objektiivsed põhjused erinevaks kohtlemiseks.

Kui teie ettevõttes vabaneb mõni töökoht, peaksite sellest renditöötajatele teada andma. Kui renditöötaja lähetus teie ettevõttes lõpeb, saate ta soovi korral otse tööle võtta.

Erandid

Rangelt piiratud juhtudel on lubatud väikesed erandid renditöötajate võrdse kohtlemise nõudest:

Töötervishoid ja -ohutus

Enne tööle asumist peate oma renditöötajaid teavitama kõikidest võimalikest riskidest, mis tema tööga kaasnevad, sh vajadus erikvalifikatsiooni, -oskuste või meditsiinilise järelevalve järele.

Hoiatus

Belgias, Hispaanias, Horvaatias, Kreekas, Poolas, Portugalis, Prantsusmaal ja Sloveenias ei ole lubatud renditöötajaid tööle võtta teatavatele töökohtadele (töökohad, mida peetakse eriti ohtlikuks, kuna need ohustavad töötajate tervist ja turvalisust – nt asbesti lammutamine või eemaldamine, fumigantide kasutamine, või töökohad, mille puhul töötajad puutuvad kokku kiirituse või kantserogeensete, mutageensete või toksiliste ainetega).

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Mida Brexit mõjutab?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teie EURESe nõustaja Ava välislingina

EURESe nõustaja saab anda teile teavet töötingimuste kohta ning aidata teid värbamismenetluses kodumaal või piiriüleselt.

Kohalik ettevõtlustugi

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega , nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Täiendavad abiteenused

Jaga lehekülge: