Viimati ajakohastatud: 10/11/2022

Selle saidi kohta

Your Europe on ELi veebisait, mis on loodud selleks, et aidata kaasa teie ettevõtmistele teistes Euroopa riikides, vältides tarbetuid ebamugavusi ja bürokraatiat.

See võib tähendada kolimist, elamist, õppimist, töötamist, ostude tegemist või lihtsalt välismaal reisimist. Või ettevõtjana välismaal ettevõtlusega tegelemist.

ELi (või Islandi, Liechtensteini või Norra) kodanikuna on teil asjaomastes valdkondades teatavad õigused. Kuid neid ei pruugita täielikult järgida, kui asjaomane riik ei ole asjakohast ELi õigust täielikult rakendanud.

Millist teavet võib sellelt veebisaidilt leida?

Your Europe pakub:

Hõlmatud riigid / kodakondsused

Käesoleval saidil esitatud teave on peamiselt mõeldud ELi kodanikele ja nende peredele (sealhulgas nende kolmandatest riikidest pärit pereliikmetele).

Enamikel juhtudel kohaldatakse veebisaidil Your Europe kirjeldatud õigusi kõigis ELi liikmesriikidesAva välislingina ning ka Islandil, Liechtensteinis ja Norras.

Teatavatel juhtudel kohaldatakse ELi õigusi ka Šveitsi suhtes, kuid mitte alati, kuna Šveits on liitunud vaid teatavate ELi kokkulepetega.

Igal Your Europe leheküljel on konkreetselt märgitud riigid ja nende riikide kodanikud, kelle puhul sellel sisalduvat teavet kohaldatakse.

Saidi autorid

Veebisaidil Your Europe sisalduva teabe esitavad Euroopa Komisjoni asjakohased talitused ning seda täiendatakse veebisaidiga hõlmatud liikmesriikide asutuste poolt esitatud teabega.

Veebisait koosneb 2 osast:

Kodanikele mõeldud osas esitatakse ELi kodanike igapäevaelu kogemustel põhinevaid näiteid. Kõik nimed ja rahvused on fiktiivsed.

Keeled

Veebisait Your Europe pakub teavet kõigis ELi ametlikes keeltes (v.a iiri keel) .

Vaatamata sellele ei pruugi teatavatel juhtudel ja teatava sisu puhul teie eelistatud keeleversioon kättesaadav olla, kuna see on veel tõlkimisel.

Riigipõhine teave esitatakse asjaomase riigi ametlikus keeles (ametlikes keeltes) ja inglise keeles.

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide keelepoliitika eest.

Veebisaidile Your Europe viitamine

Kui viitate veebisaidile Your Europe, järgige palun järgmiseid põhimõtteid:

Kontrollime korrapäraselt, kas meie veebisaidile viitavad lingid vastavad asjaomastele nõuetele.

Veebisaidi Your Europe reklaamimine

Kui soovite reklaamida veebisaiti Your Europe, saate kasutada meie mitmekeelset reklaammaterjali en .

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Veebisaidil Your Europe järgitakse portaali Europa kasutaja isikuandmete kaitse põhimõtteid ja andmekaitse eeskirju.

Kui kasutate veebisaidi Your Europe kaudu juurdepääsetavaid abiteenistusi, teavitatakse teid üksikasjalikult nende isikuandmete kaitse põhimõtetest.