Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 12/04/2017

Liikluseeskirjad ja -ohutus

Liiklusohutus- ja liikluseeskirjad on ELis liikmesriigiti erinevad. Tutvuge eri liikmesriikides kehtivate eeskirjadega. Näiteks:

 • turvavöö peab olema kinnitatud kõigis sõidukites, sh turismi- ja minibussides kõigis ELi liikmesriikides;
 • nii sõidu- kui kaubaautodes ning võimaluse korral ka teistes sõidukites peavad laste jaoks olema asjakohased turvasüsteemid;
 • mobiiltelefoni vabakäeseadmeta kasutamine autojuhtimise ajal on enamikus ELi liikmesriikides keelatud;
 • suurim lubatud alkoholisisaldus veres on riigiti erinev: mõnes riigis peab autojuhtimise ajal alkoholisisaldus veres olema 0;
 • kiiruspiirangud sõltuvad tee ja sõiduki liigist;
 • autojuhtidelt ja jalgratturitelt nõutakse erineva turvavarustuse olemasolu;
 • mõnedes riikides on päevatulede ja talverehvide kasutamine kohustuslik;
 • ärge unustage, et Iirimaal, Küprosel, Maltal ja Ühendkuningriigis kehtib vasakpoolne liiklus.

EL on võtnud meetmeid liiklusohutuse parandamiseks, sealhulgas liikluseeskirjade selliste rikkumiste piiramiseks, mis pannakse toime mõnes teises ELi liikmesriigis (v.a Taanis, Ühendkuningriigis ja Iirimaal, kus asjaomaseid eeskirju veel ei kohaldata). See tähendab, et kui panete teises riigis viibides toime rikkumise, võidakse trahvikviitung teile postiga koju saata.

Laadige alla mobiilirakendus Välismaale ja saage olulist liiklusohutusalast teavet kõigi ELi liikmesriikide kohta.

Veenduge, et teil on kehtiv ja piisav kindlustuskaitse, mis hõlmab ka reisimist teistes ELi liikmesriikides.

Vt ka:

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid