Viimati ajakohastatud: 24/01/2019

Liikluseeskirjad ja -ohutus

Liiklusohutus- ja liikluseeskirjad on ELis liikmesriigiti erinevad. Tutvuge eri liikmesriikides kehtivate eeskirjadega. Näiteks:

EL on võtnud meetmeid liiklusohutuse parandamiseks, sealhulgas liikluseeskirjade selliste rikkumiste piiramiseks, mis pannakse toime mõnes teises ELi liikmesriigis (v.a Taanis, Ühendkuningriigis ja Iirimaal, kus asjaomaseid eeskirju veel ei kohaldata). See tähendab, et kui panete teises riigis viibides toime rikkumise, võidakse trahvikviitung teile postiga koju saata.

Laadige alla mobiilirakendus Välismaale ja saage olulist liiklusohutusalast teavet kõigi ELi liikmesriikide kohta.

Veenduge, et teil on kehtiv ja piisav kindlustuskaitse, mis hõlmab ka reisimist teistes ELi liikmesriikides.

Vt ka:

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: