Viimati ajakohastatud: 22/10/2021

Abielu

Ilmalik abielu on õiguslik seisund, mida tunnustatakse kõikides ELi riikides .

Selliste kooseluvormide nagu tsiviil- või registreeritud partnerluse või de facto kooselu jaoks on ette nähtud eraldi eeskirjad.

Abielu käsitlevad riiklikud eeskirjad ja tavad on liikmesriigiti erinevad, eelkõige järgmistes küsimustes:

Lisateave abielu ja abieluvara käsitlevate riiklike eeskirjade kohta.Ava välislingina

Piiriülene abielu ELis

Kuidas tegutseda, kui abiellute teisest ELi riigist pärit inimesega või kavatsete pärast abiellumist välismaale kolida?

Mida peaks tegema enne pulmi?

Kontrollige, millise riigi seaduseid kohaldatakse teie abielu ja abieluvara suhtes. Sellest oleneb, millised on teie õigused ja kohustused abikaasadena.

Kui abiellute ELi riigis, mis ei ole teie elukohariik, tuleks kontrollida mõlema riigi ametiasutustest, millised on nõuded teie abielu täielikuks tunnustamiseks mõlemas riigis. Näiteks võidakse nõuda abielu registreerimist ja abiellumisteate avaldamist.

Mida peaks tegema pärast pulmi?

Teie abielu tunnustatakse kõigis ELi liikmesriikides, ehkki samasooliste abielu puhul võib olla erandeid.

Kui abiellute ELi riigis, mis ei ole teie päritoluriik, on soovitatav oma abielu koduriigis registreerida. Seda tuleks teha vastavalt teie koduriigis kehtivatele eeskirjadele. Te saate ka uurida oma koduriigi konsulaaresindusest, kas saate seal oma abielu registreerida või kas peaksite seda tegema oma koduriigis.

Kui kolite teise liikmesriiki ja asute seal tööle, on teie abikaasal õigus elada riigis koos teiega. Tutvuge elukohta käsitlevate eeskirjadega:

Näide

Samasooliste abielu eri liikmesriikide praktikas

Belgia kodanik Emma abiellus Belgias Prantsusmaa kodaniku Carine'iga. Kui Emma pidi kolima Itaaliasse, et seal töötada, läks Carine temaga kaasa, kuid ametiasutused ei käsitanud nende kooselu abieluna, sest samasooliste abielu Itaalias ei tunnistata.

Kuna aga Itaalias on lubatud samasooliste registreeritud partnerlus, saab Emmale ja Carine'ile anda samad õigused, mis on Itaalia seaduste kohaselt registreeritud partnerluses elavatel paaridel.

KKK

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: