Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 02/10/2017

Abielu

Ilmalik abielu on õiguslik seisund, mida tunnustatakse kõikides ELi liikmesriikides.

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra.

Kooseluvormide, nagu tsiviil- või registreeritud partnerlus või de facto kooselu jaoks on ette nähtud eraldi eeskirjad.

Abielu käsitlevad riiklikud eeskirjad ja tavad on liikmesriigiti erinevad, eelkõige järgmistes küsimustes:

  • abikaasade õigused ja kohustused: näiteks seoses vara, vanemliku rolli ja abielunimega;
  • ilmaliku ja kirikliku abielu vaheline suhe: mõned riigid tunnistavad kiriklikku abielu võrdselt ilmalikuga, mõned mitte. Kui kolite teise riiki pärast kirikliku abielu sõlmimist, kontrollige, kuidas mõjutab see teie perekonnaseisu.
  • samasooliste paaride võimalused abielu sõlmimiseks. On see võimalik järgmistes ELi liikmesriikides: Belgia, Hispaania, Iirimaa, Island, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani ja Ühendkuningriik (välja arvatud Põhja-Iirimaa).

Lisateave abielu ja abieluvara käsitlevate riiklike eeskirjade kohta.

Piiriülene abielu ELis

Kuidas tegutseda, kui abiellute teisest ELi riigist pärit inimesega või kavatsete pärast abiellumist välismaale kolida?

Mida peaks tegema enne pulmi?

Kontrollige, millise riigi seaduseid kohaldatakse teie abielu ja abieluvara suhtes. Sellest oleneb, millised on teie õigused ja kohustused abikaasadena.

Kui abiellute ELi riigis, mis ei ole teie elukohariik, tuleks kontrollida mõlema riigi ametiasutustest, millised on nõuded teie abielu täielikuks tunnustamiseks mõlemas riigis. Näiteks võidakse nõuda abielu registreerimist ja abiellumisteate avaldamist.

Mida peaks tegema pärast pulmi?

Teie abielu tunnustatakse kõigis ELi liikmesriikides, ehkki samasooliste abielu puhul võib olla erandeid.

Kui abiellute ELi riigis, mis ei ole teie päritoluriik, on soovitatav oma abielu koduriigi konsulaaresinduses registreerida.

Kui kolite teise liikmesriiki ja asute seal tööle, on teie abikaasal õigus elada riigis koos teiega. Tutvuge elukohta käsitlevate eeskirjadega:

Näide

Samasooliste abielu eri liikmesriikide praktikas

Belgia kodanik Emma abiellus Belgias Prantsusmaa kodaniku Carine'iga. Kui Emma pidi kolima tööle Saksamaale, läks Carine temaga kaasa, kuid ametiasutused ei käsitanud nende kooselu abieluna, sest samasooliste abielu Saksamaal ei tunnistata.

Kuna aga Saksamaal on lubatud samasooliste registreeritud partnerlus, saab Emmale ja Carine'ile anda samad õigused, mis on registreeritud partnerluses elavatel paaridel Saksamaa seaduste kohaselt.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid