Posledná kontrola: 09/03/2020

Manželstvo

Týka sa vás brexit?

Manželstvo uzavreté civilným sobášom je právnym inštitútom uznávaným vo všetkých štátoch EÚ .

Pre iné partnerstvá, napríklad registrované partnerstvá alebo faktické zväzky , platia iné pravidlá ako pre manželstvo.

Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa manželstva sa v jednotlivých krajinách líšia, najmä pokiaľ ide o:

Viac informácií o vnútroštátnych pravidlách o manželstve a majetkovom režime manželov.

Cezhraničné sobáše v EÚ

Chystáte sa uzavrieť manželstvo s občanom iného štátu EÚ alebo sa po sobáši chystáte presťahovať do zahraničia?

Čo treba urobiť pred svadbou

Overte si, ktoré vnútroštátne predpisy sa vzťahujú na vaše manželstvo a majetkový režim manželov. Bude to mať významné dôsledky na vaše práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva.

Ak sa chystáte uzavrieť manželstvo v inej krajine EÚ ako v tej, v ktorej žijete, informujte sa na príslušných úradoch oboch krajín, aké formálne požiadavky musíte splniť, aby bolo vaše manželstvo platné v oboch krajinách. Môže ísť o požiadavky týkajúce sa registrácie alebo uverejnenia.

Čo treba urobiť po svadbe

Vaše manželstvo bude uznané vo všetkých ostatných štátoch EÚ, čo však neplatí v plnej miere pre manželstvá uzavreté osobami rovnakého pohlavia.

Ak uzavriete manželstvo v inom štáte EÚ, ako je vaša domovská krajina, odporúča sa, aby ste si uzavretie manželstva zaregistrovali vo svojej domovskej krajine. Registrácia by sa mala uskutočniť v súlade s vnútroštátnymi predpismi vo vašej domovskej krajine. Môžete sa takisto informovať na konzulárnom úrade vašej krajiny, či možno manželstvo zaregistrovať na konzulárnom úrade, alebo či je potrebné urobiť to vo vašej domovskej krajine.

Ak sa presťahujete za prácou do iného štátu EÚ, váš manžel/vaša manželka môže ísť s vami. Overte si pravidlá pobytu pre:

Príklad

Manželské páry rovnakého pohlavia - rozdiely medzi jednotlivými krajinami

Belgičanka Emma a Francúzka Carine uzavreli manželstvo v Belgicku. Emma sa musela kvôli práci presťahovať do Talianska a Carine išla spolu s ňou. Nemecké orgány ich však za manželský pár nepovažovali, pretože manželstvo osôb rovnakého pohlavia sa v Taliansku neuznáva.

Vzhľadom na skutočnosť, že registrované partnerstvá medzi osobami rovnakého pohlavia sú v Taliansku dovolené, majú Emma a Carine rovnaké práva ako iné dvojice v rámci registrovaného partnerstva podľa talianskych zákonov.

Najčastejšie otázky

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: