Posledná kontrola: 01/06/2022

Online predaj pomocou platforiem tretích strán

Ak chcete začať podnikať online, môžete si založiť e-shop aj pomocou platforiem tretích strán, čo sú akékoľvek softvéry vyvinuté externe, teda nie u vás ani u vášho hlavného poskytovateľa webového sídla. Ďalšou alternatívou by bolo zverejnenie vašich výrobkov na známych online trhoch. Nezabúdajte, že niektoré z vašich základných povinností pri prevádzkovaní webového sídla platia aj vtedy, keď si zvolíte túto možnosť.

Platformy tretích strán na elektronický obchod

Platforma elektronického obchodu je softvérový program alebo aplikácia, ktorá vášmu podniku umožní predávať tovar a služby online tým, že vám pomôže spravovať webové sídlo a iné operácie, ako je marketing, predaj a logistika. Pri výbere tohto typu riešenia by ste mali zohľadniť tieto aspekty:

Platformy online trhov

Ak je pre vás používanie platformy elektronického obchodu tretej strany príliš zložité alebo chcete rozšíriť svoje podnikanie na ďalší predajný kanál, zvážte predaj prostredníctvom online trhu. Online trhy sú ďalším druhom webových sídel elektronického obchodu, ktoré spájajú predávajúcich s kupujúcimi a fungujú podľa offline modelu tradičných obchodných domov. Všetky transakcie na online trhu spravuje jeho prevádzkovateľ a tento kanál môžete využiť na oslovenie zákazníkov, ktorí majú záujem o vaše výrobky alebo služby. Medzi výhody online trhov patria: 

Nariadenie o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (P2B)

Európska Komisia zaviedla nové predpisy na zlepšenie transparentnosti a spravodlivosti na online platformách. Tieto pravidlá sú zamerané na povinnosti poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a vyhľadávačov (vrátane elektronického obchodu, sociálnych médií, distribúcie online aplikácií a kolaboratívnych online trhov), ktorí podnikom umožňujú prístup na trhy a k spotrebiteľom.

Nové nariadenie o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (P2B) ponúka riešenia problémov, s ktorými sa podniky stretávali pri používaní platforiem pri svojej práci, ako napríklad:

Vzniklo stredisko pre monitorovanie ekonomiky online platforiem en , ktoré sleduje vývoj ekonomiky online platforiem a vykonávanie nariadenia P2B.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: