Posledná kontrola : 05/05/2022

Rodinné dávky

Krajina, ktorá je zodpovedná za vaše sociálne zabezpečenie vrátane rodinných dávok (prídavky na deti, rodičovský príspevok, materská/otcovská dovolenka atď.), sa v rámci EÚ určuje v závislosti od vášho ekonomického statusu a miesta pobytu, nie v závislosti od štátnej príslušnosti.

Podmienky, za ktorých sa rodičom vyplácajú rodinné dávky, sú stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Rodičia majú spravidla nárok na dávky v danej krajine EÚ:

Nezabudnite, že rodinné dávky sa v rámci Európy značne líšia.

Vaše celá rodina žije v jednej krajine

Ak sa všetci členovia vašej rodiny usadia v inej krajine EÚ a všetci sú tam poistení v rámci systému sociálneho zabezpečenia, vyplácanie rodinných dávok sa bude riadiť režimom tejto hostiteľskej krajiny.

Ak ste však vyslaní do zahraničia na krátke obdobie (menej ako 2 roky) a zároveň zostávate poistení v rámci systému sociálneho zabezpečenia vo svojej domovskej krajine, zodpovednosť za platenie rodinných dávok zostáva naďalej na vašej krajine.

Vy a vaši rodinní príslušníci žijete v rôznych krajinách

Ak vaša rodina nežije v krajine, v ktorej ste poistený, mohli by ste mať nárok na rodinné prídavky z rôznych krajín.

V takýchto prípadoch príslušné vnútroštátne orgány posúdia situáciu oboch rodičov a rozhodnú o tom, ktorá krajina je primárne zodpovedná za vyplatenie dávok. Ich rozhodnutie bude založené na tzv. pravidlách prednosti.

Pravidlá prednosti

Doplatok

Ak sa ukáže, že dávky, ktoré vám poskytne krajina primárne zodpovedná za ich vyplácanie, sú nižšie ako dávky, ktoré by ste poberali v „sekundárnej" krajine, v ktorej máte na ne takisto nárok, sekundárna krajina vyplatí doplatok rovnajúci sa rozdielu medzi týmito dvoma dávkami. Takto sa zabezpečí, že budete poberať dávky, na ktoré máte nárok, v maximálnej výške.

Rozvedení rodičia

Ak ste po rozvode a váš bývalý manželský partner poberá dávky, ale nevyužíva ich na vyživovanie vašich detí, môžete sa obrátiť na úrad zodpovedný za vyplácanie rodinných dávok v krajine, v ktorej žijú vaše deti, a požiadať, aby sa dávky vyplácali vám, pretože sa o rodinu v skutočnosti staráte vy.

Kde podať žiadosť o rodinné dávky?

O rodinné dávky môžete požiadať v ktorejkoľvek krajine EÚ, v ktorej máte vy alebo druhý rodič na ne nárok. Úrad v krajine, v ktorej o dávky požiadate, bude o vašej žiadosti informovať všetky ostatné krajiny, ktoré nesú príslušnú zodpovednosť vo vašom prípade.

Ak ste v stanovenej lehote požiadali o dávky v jednej krajine, znamená to, že ste splnili lehoty aj vo všetkých ostatných krajinách EÚ, v ktorých na ne máte nárok. O svoje dávky nemôžete prísť len preto, že krajina, v ktorej ste svoju žiadosť pôvodne podali, ju postúpila príslušnému orgánu v inej krajine príliš neskoro.

Upozornenie

Informujte sa u vnútroštátnych orgánov o zákonných lehotách pre žiadosti o rodinné dávky. Ak ich nedodržíte, môžete o ne prísť.

Vnútroštátne orgány sú povinné navzájom spolupracovať a vymieňať si všetky informácie potrebné na vyriešenie vašej žiadosti. Aby dokázali prekonať jazykové bariéry, používajú pri výmene informácií štandardné dokumenty.

Rodinné dávky sa v rámci Európy značne líšia.

Krajiny EÚ si určujú vlastné pravidlá týkajúce sa nárokov na dávky a služby. Všetky krajiny poskytujú rodinné dávky v nejakej forme, ale ich výška a podmienky ich priznania sa vo veľkej miere líšia. V niektorých krajinách budete dostávať pravidelné dávky, zatiaľ čo v iných krajinách získate na základe svojej rodinnej situácie namiesto dávok daňové úľavy.

Pozrite si informácie o systéme sociálneho zabezpečenia vo vašej hosťovskej krajine, aby ste sa vyhli prípadným nedorozumeniam, ktoré by mohli mať výrazný dosah na váš celkový príjem.

Informácie o rodinných dávkach podľa jednotlivých štátov:

Výber štátu:

 • Rakúskoaten
 • Belgickobeen
 • Bulharskobgen
 • Chorvátskocren
 • Cypruscyen
 • Českoczen
 • Dánskodken
 • Estónskoeeen
 • Fínskofien
 • Francúzskofren
 • Nemeckodeen
 • Gréckogren
 • Maďarskohuen
 • Islandisen
 • Írskoieen
 • Talianskoiten
 • Lotyšskolven
 • Lichtenštajnskolien
 • Litvalten
 • Luxemburskoluen
 • Maltamten
 • Holandskonlen
 • Nórskonoen
 • Poľskoplen
 • Portugalskopten
 • Rumunskoroen
 • Slovenskosken
 • Slovinskosien
 • Španielskoesen
 • Švédskoseen
 • Švajčiarskochen

Európsky poradca v oblasti zamestnanostiOtvoriť ako externý odkaz vám poskytne aj základné informácie o rodinných dávkach, na ktoré máte nárok vo vašej novej krajine.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: