Život a cestovanie
Posledná kontrola: 02/01/2023

Recyklácia a nakladanie s odpadmi

Vyrábate, distribuujete alebo predávate v EÚ elektrické a elektronické zariadenia (EEZ)? V takom prípade z toho vyplývajú pre vás určité povinnosti aj po tom, ako spotrebitelia dané zariadenie prestanú používať a stane sa odpadom (odpad z elektrických a elektronických zariadení – OEEZ). Informácie o povinnostiach vašej spoločnosti týkajúcich sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení

Zdieľať túto stránku: