Život a cestovanie
Posledná kontrola: 15/02/2019

Sociálne zabezpečenie a zdravie

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Pri prijímaní zamestnancov dbajte na pravidlá EÚ týkajúce sa príspevkov pracovníkov na sociálne zabezpečenie. Na pracovníka sa môžu v tom istom čase vzťahovať len zákony o sociálnom zabezpečení jednej krajiny. Zvyčajne ide o zákony krajiny, v ktorej pracuje, či už ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Uistite sa, že vaši zamestnanci pracujú v bezpečnom a zdravom pracovnom prostredí. Ako zamestnávateľ musíte dodržiavať pravidlá EÚ týkajúce sa hodnotenia a riadenia rizík, aby ste minimalizovali riziko nehôd a zabránili nebezpečným situáciám.

Zdieľať túto stránku: