Život a cestovanie
Posledná kontrola: 02/01/2023

Sociálne zabezpečenie a zdravie

Pri prijímaní zamestnancov dbajte na pravidlá EÚ týkajúce sa príspevkov pracovníkov na sociálne zabezpečenie. Na pracovníka sa môžu v tom istom čase vzťahovať len zákony o sociálnom zabezpečení jednej krajiny. Zvyčajne ide o zákony krajiny, v ktorej pracuje, či už ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Uistite sa, že vaši zamestnanci pracujú v bezpečnom a zdravom pracovnom prostredí. Ako zamestnávateľ musíte dodržiavať pravidlá EÚ týkajúce sa hodnotenia a riadenia rizík, aby ste minimalizovali riziko nehôd a zabránili nebezpečným situáciám.

Zdieľať túto stránku: