Posledná kontrola: 15/06/2022

Verejné zákazky

Existujú rôzne typy postupov verejného obstarávania a osobitné pravidlá pre zadávanie zákaziek. V niektorých prípadoch sú vnútroštátne pravidlá verejného obstarávania v súlade s pravidlami EÚ. Pri predkladaní ponúk v rámci cezhraničných verejných obstarávaní máte aj určité práva.

Pri predkladaní ponúk v rámci verejnej súťaže musíte podniknúť určité kroky, uistiť sa, že používate správne nástroje, a predložiť ponuku v stanovenej lehote. Prečítajte si, ako predložiť ponuku a kedy by ste mali predložiť doklady o svojej profesijnej situácii. O pravidlách sa informujte vopred, a nie až po uverejnení verejnej súťaže, o ktorú sa zaujímate.

Ak sa domnievate, že ste boli počas verejného obstarávania diskriminovaný(-á), alebo ste si všimli nezrovnalosti, môžete podať sťažnosť. Informácie o čakacej lehote (odkladnej lehote) a rozhodnutí o preskúmaní.

Zdieľať túto stránku: