Posledná kontrola: 26/03/2021

Registrovaní partneri

Ak ste občanom EÚ, ktorý sa sťahuje do inej krajiny EÚ, aby tam žil, pracoval alebo študoval, pravidlá EÚ umožňujú prisťahovať sa aj vašim rodinným príslušníkom. Na tejto stránke sa dozviete, ako sa za vami môže prisťahovať váš registrovaný partner.

Upozornenie

Ak ste občanom EÚ a nikdy ste nežili v inej krajine EÚ, uplatňujú sa len vnútroštátne pravidlá.

Ak ste v civilnom zväzku medzi partnermi rovnakého pohlavia, hostiteľská krajina by mala udeliť vášmu partnerovi právo na pobyt za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na civilných a registrovaných partnerov alebo na ostatných príbuzných.

Váš partner je občanom EÚ

Pobyt na základe vlastných práv

Ako občan EÚ máte právo, aby váš registrovaný partner žil s vami v inom členskom štáte EÚ za rovnakých podmienok ako iní občania EÚ.

Či už váš partner pracuje, alebo si hľadá prácu, dostáva dôchodok alebo študuje, informujte sa o podmienkach a formalitách týkajúcich sa:

Pobyt závislej osoby

Váš partner nemá v úmysle pracovať alebo si hľadať prácu či študovať a nedostáva dôchodok?

Aj tak sa môže za vami prisťahovať ako rodinný príslušník.

Niektoré štáty nazerajú na registrované partnerstvá rovnako ako na manželské páry. V takom prípade by ste sa mali informovať o práve na pobyt a o podmienkach pre manželských partnerov.

Iné členské štáty EÚ nepovažujú registrované partnerstvá za rovnocenné s manželstvom. V takom prípade by ste sa mali informovať o práve na pobyt a o podmienkach pre ostatných príbuzných.

Informácie o uznávaní registrovaných partnerstiev v Európe.

Váš partner nie je občanom EÚ

Niektoré štáty nazerajú na registrované partnerstvá rovnako ako na manželské páry. V takom prípade by ste sa mali informovať o práve na pobyt a o podmienkach pre manželov/manželky, ktorí nie sú občanmi EÚ.

Iné členské štáty EÚ nepovažujú registrované partnerstvá za rovnocenné s manželstvom. V takom prípade by ste sa mali informovať o práve na pobyt a o podmienkach pre ostatných príbuzných, ktorí nie sú občanmi EÚ.

Informácie o uznávaní registrovaných partnerstiev v Európe.

Právne predpisy EÚ

Týka sa vás brexit?

Otázky a odpovede – práva občanov EÚ a Spojeného kráľovstva, ako sa uvádzajú v dohode o vystúpení

Dňa 1. januára 2021 sa zmenia pravidlá pre občanov EÚ, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve alebo sa tam sťahujú. To isté platí aj pre štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí žijú v niektorej krajine EÚ alebo sa do nej sťahujú.

Mám trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve/v EÚ alebo ho získam počas prechodného obdobia.

Vo všeobecnosti budete mať vy aj vaši rodinní príslušníci naďalej trvalý pobyt vo vašej hostiteľskej krajine. To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa však musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme), aby ste získali nový pobytový status. V EÚ si čo najskôr overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či musíte požiadať o nový pobytový status.

Bývam v Spojenom kráľovstve/v EÚ, ale zatiaľ nemám právo na trvalý pobyt

Vo všeobecnosti budú pre vás aj vašich rodinných príslušníkov naďalej platiť súčasné práva na pobyt v hostiteľskej krajine To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa však musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme), aby ste získali nový pobytový status. V EÚ si čo najskôr overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či musíte požiadať o nový pobytový status.

Chcem sa presťahovať do Spojeného kráľovstva/do EÚ

Vy aj vaši rodinní príslušníci sa môžete presťahovať do Spojeného kráľovstva alebo do krajiny EÚ v súlade so súčasnými pravidlami EÚ do 31. decembra 2020. To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa následne musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme). V EÚ si overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či sa musíte zaregistrovať a požiadať o nový pobytový status.

Chcem vycestovať do Spojeného kráľovstva/do EÚ na krátkodobý pobyt

Súčasné pravidlá týkajúce sa ohlasovania prítomnosti, registrácie pobytu v zahraničí, registrácie rodinných príslušníkov z EÚ a registrácie rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ ostávajú v platnosti do 31. decembra 2020.

Potrebujem pomoc

Ak sa domnievate, že sa nedodržiavajú vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ, využite naše asistenčné služby.

Podrobné informácie o vykonávaní dohody o vystúpení a uplatňovaní práv občanov

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: