Posledná kontrola : 02/04/2022

Registrovaní partneri

Ak ste občanom EÚ, ktorý sa sťahuje do inej krajiny EÚ, aby tam žil, pracoval alebo študoval, pravidlá EÚ umožňujú prisťahovať sa aj vašim rodinným príslušníkom. Na tejto stránke sa dozviete, ako sa za vami môže prisťahovať váš registrovaný partner.

Upozornenie

Ak ste občanom EÚ a nikdy ste nežili v inej krajine EÚ, uplatňujú sa len vnútroštátne pravidlá.

Ak ste v civilnom zväzku medzi partnermi rovnakého pohlavia, hostiteľská krajina by mala udeliť vášmu partnerovi právo na pobyt za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na civilných a registrovaných partnerov alebo na ostatných príbuzných.

Váš partner je občanom EÚ

Pobyt na základe vlastných práv

Ako občan EÚ máte právo, aby váš registrovaný partner žil s vami v inom členskom štáte EÚ za rovnakých podmienok ako iní občania EÚ.

Či už váš partner pracuje, alebo si hľadá prácu, dostáva dôchodok alebo študuje, informujte sa o podmienkach a formalitách týkajúcich sa:

Pobyt závislej osoby

Váš partner nemá v úmysle pracovať alebo si hľadať prácu či študovať a nedostáva dôchodok?

Aj tak sa môže za vami prisťahovať ako rodinný príslušník.

Niektoré štáty nazerajú na registrované partnerstvá rovnako ako na manželské páry. V takom prípade by ste sa mali informovať o práve na pobyt a o podmienkach pre manželských partnerov.

Iné členské štáty EÚ nepovažujú registrované partnerstvá za rovnocenné s manželstvom. V takom prípade by ste sa mali informovať o práve na pobyt a o podmienkach pre ostatných príbuzných.

Informácie o uznávaní registrovaných partnerstiev v Európe.

Váš partner nie je občanom EÚ

Niektoré štáty nazerajú na registrované partnerstvá rovnako ako na manželské páry. V takom prípade by ste sa mali informovať o práve na pobyt a o podmienkach pre manželov/manželky, ktorí nie sú občanmi EÚ.

Iné členské štáty EÚ nepovažujú registrované partnerstvá za rovnocenné s manželstvom. V takom prípade by ste sa mali informovať o práve na pobyt a o podmienkach pre ostatných príbuzných, ktorí nie sú občanmi EÚ.

Informácie o uznávaní registrovaných partnerstiev v Európe.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: