Posledná kontrola: 03/11/2022

Porušovanie práv duševného vlastníctva

Ak sa nazdávate, že boli porušené vaše práva duševného vlastníctva, obrátiť sa môžete na viaceré inštitúcie.

Ako alternatívu k súdnemu konaniu môžete využiť mimosúdne riešenie sporov, bg ktoré môže byť lacnejšie a rýchlejšie než právny spor pred súdom.

Porušovanie patentov

Ak niekto bez povolenia využíva váš výrobok alebo nápad chránený patentom, môžete svoje práva chrániť a prijať opatrenia. V prípade porušenia vnútroštátnych patentov sa môžete obrátiť na príslušný vnútroštátny súd.

Napodobňovanie značkového tovaru – falzifikáty

Ak niekto predáva bez vášho povolenia tovar nesúci vašu ochrannú známku, ste obeťou falšovania.

Zablokovanie podozrivých výrobkov

Ak máte podozrenie, že určitým tovarom sa porušujú vaše práva duševného vlastníctva, môžete požiadať príslušné vnútroštátne colné oddelenie o zadržanie tohto tovaru. Návod na takýto postup nájdete na portáli TAXUD en .

V záujme ochrany vašich výrobkov pred falšovaním vám odporúčame zaregistrovať sa v databáze na účely presadzovania (Enforcement Database)Otvoriť ako externý odkaz Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo bg (EUIPO), ktorá vám umožní priamu komunikáciu s príslušnými orgánmi.

Ak ste firma so sídlom v EÚ a chcete nahlásiť falšovanie v krajine mimo EÚ (V tomto prípade mimo 27 členských štátov EÚ), môžete využiť systém rýchlej spravodajskej služby proti falšovaniuOtvoriť ako externý odkaz (ACRIS).

Rovnaké alebo podobné ochranné známky EÚ

Ak si niekto zaregistroval ochrannú známku EÚ, ktorá je podobná alebo rovnaká ako tá vaša, môžete požiadať Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo bg Otvoriť ako externý odkaz, aby túto registráciu zrušil. Ak uvedená registrácia stále prebieha, môžete proti nej podať námietku.

Ďalšie informácie o svojich právach a návody postupov nájdete na stránke EUIPO bg Otvoriť ako externý odkaz v časti venovanej tematike ochrany vašej zaregistrovanej ochrannej známkyOtvoriť ako externý odkaz .

Porušovanie obchodného tajomstva

V prípade porušenia obchodného tajomstva môžete začať súdne konanie. Výsledkom môže byť súdny príkaz zakazujúci porušovateľovi využívať alebo ďalej zverejňovať obchodné tajomstvo, prípadne aj peňažná náhrada.

Spor o názvy domén

Ak zistíte, že si niekto podvodne zaregistroval názov domény, ktorej práva duševného vlastníctva patria vám, ako sú napríklad:

Ak sa vám táto osoba pokúsi takúto doménu predať, ste obeťou doménového pirátstva (cybersquatting). V prípadoch sporov o názov domény sa môžete obrátiť buď na súd, alebo využiť mimosúdne prostriedky vrátane alternatívneho konania v rámci inštitúcie ICANN de en es fr it pt  (Internetová korporácia pre prideľovanie mien a čísel) ​

Príklad

Sofi je švédska podnikateľka a obchoduje s ázijskými potravinami vo Švédsku a Fínsku. Aby mohla predávať výrobky na internete, zaregistrovala si webové sídlo s názvom orientexpress-asianfood.com. Niekoľko mesiacov po registrácii sa na Sofi obrátila istá spoločnosť, ktorá sa jej pokúsila predať názov domény orientexpress-asianfood.eu. Spoločnosť ju informovala, že ak Sofi túto doménu nekúpi, predajú ju inej firme, čím by mohla Sofi prísť o časť zákazníkov. Sofi sa domnieva, že ide o formu vydierania, rozhodla sa preto nahlásiť túto spoločnosť švédskym orgánom.

Porušovanie chránených zemepisných označení

Ak bol váš výrobok chránený zemepisným označením sfalšovaný alebo došlo k inému porušeniu zemepisného označenia, mali by ste sa obrátiť na príslušný vnútroštátny orgán en en .

Pozri tiež

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európske poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva

Bezplatné poradenstvo a odborná príprava v oblasti riadenia duševného vlastníctva pre projekty spolufinancované EÚ alebo nadnárodné obchodné dohody.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: