Senest tjekket: 05/08/2020

Krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

Brexit – hvad nu?

Hvis du mener, at dine intellektuelle ejendomsrettigheder er blevet krænket, er der forskellige myndigheder, du kan kontakte.

Hvis du vil undgå en retssag, kan du benytte dig af alternativ tvistbilæggelseen , som kan være en billigere og hurtigere løsning end at gå rettens vej.

Krænkelse af patenter

Hvis et produkt eller en opfindelse, som du har taget patent på, bliver brugt af andre uden din tilladelse , kan du forsvare dine rettigheder ved at gå til domstolene. Ved krænkelse af nationale patenter kan du kontakte den kompetente nationale domstol.

Efterligning af produkter med varemærke – forfalskede varer

Hvis nogen uden din tilladelse sælger en vare, som bærer dit varemærke, er der tale om varemærkeforfalskning.

Sådan får du blokeret mistænkelige produkter

Hvis du har mistanke om, at bestemte produkter krænker din intellektuelle ejendomsret, kan du anmode den kompetente nationale toldmyndighed om at tilbageholde dem. Det gør du ved at følge instrukserne på TAXUD-portalendefren. Du kan finde hjælp til at udfylde ansøgningen i vejledningen om varemærkeforfalskning.

Hvis du vil beskytte dine produkter mod forfalskning, kan du registrere dem i den håndhævelsesdatabase , som Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) står for. På den måde kommer du i direkte kontakt med de relevante myndigheder.

Hvis du har en virksomhed i EU og ønsker at indberette varemærkeforfalskning i et land uden for EU (I dette tilfælde uden for de 27 EU-lande), kan du benytte Efterretningssystemet til hurtig bekæmpelse af varemærkeforfalskning (ACRIS).

Identiske eller lignende EU-varemærker

Hvis nogen har registreret et varemærke, der ligner eller er identisk med et EU-varemærke, du har , kan du bede Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) om at annullere registreringen. Hvis registreringen ikke er afsluttet, kan du gøre indsigelse mod ansøgningen om registrering.

Hvis du vil vide mere om dine rettigheder, og hvad du kan gøre, kan du besøge EUIPO's side om håndhævelse af registrerede varemærker .

Krænkelse af forretningshemmeligheder

Hvis du bliver udsat for krænkelse af forretningshemmeligheder, kan du lægge sag an ved en domstol. Resultatet kan være en retskendelse, der forbyder krænkeren at anvende eller viderevideregive forretningshemmeligheden og/eller pålægger vedkommende at give dig økonomisk erstatning.

Tvist om domænenavne

Hvis du opdager, at nogen uretmæssigt har registreret et domænenavn, som du har intellektuel ejendomsret til, f.eks.

og denne person forsøger at sælge dig domænenavnet, er du offer for cybersquatting eller domænenavnspirateri. Ved tvister om domænenavne kan du enten gå rettens vej eller benytte dig af udenretslige midler som alternativ tvistbilæggelse via ICANNdeesfritpten . ​

Eksempel

Sofi er en svensk iværksætter, som handler med asiatiske fødevarer i Sverige og Finland. For at kunne sælge sine varer på nettet, har hun registreret websitet orientexpress-asianfood.com. Nogle måneder senere bliver hun kontaktet af et firma, der forsøger at sælge hende domænenavnet orientexpress-asianfood.eu. Hvis hun ikke indvilliger i at købe dette domæne, siger de, at de vil sælge det til et andet selskab, så hun risikerer at miste nogle af sine kunder. Sofi mener, at dette er en form for afpresning, så hun beslutter at indberette virksomheden til de svenske myndigheder.

Hvis du vil vide mere om emnet, kan du læse det faktablad om domænenavne og cybersquattingpdfen , som Den europæiske helpdesk vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder (EHD)en har skrevet.

Krænkelse af beskyttede geografiske betegnelser

Hvis du har et produkt, som er beskyttet af geografisk betegnelse, og du udsættes for forfalskning eller en anden form for overtrædelse af den geografiske betegnelse, skal du kontakte den kompetente nationale myndighedpdfen .

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Den europæiske IPR-helpdesk

Gratis rådgivning om og uddannelse i forvaltning af intellektuel ejendomsret i forbindelse med samfinansierede EU-projekter og tværnationale forretninger.

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: