Senest tjekket: 21/06/2022

Dobbeltbeskatning

Der er risiko for, at din indkomst kan blive beskattet to gange, hvis to lande har ret til at beskatte din indkomst, f.eks. fordi:

I disse tilfælde, hvor du altid skal følge skattereglerne i dit værtsland, skal du måske også betale skat i det andet land.

Heldigvis har de fleste lande indgået dobbeltbeskatningsaftaler . Med disse aftaler slipper du normalt for dobbeltbeskatning:

Du skal være opmærksom på, at skattesatserne i de to lande formentlig er forskellige. Hvis skattesatsen i det land, hvor du arbejder, er højest, er det den endelige sats du betaler – også selv om den skat, du har betalt i det pågældende land, modregnes i den skyldige skat i dit bopælsland, eller hvis dit bopælsland har fritaget dig for at skulle betale yderligere skat.

Hvis du vil søge om fritagelse for dobbeltbeskatning, skal du muligvis kunne bevise, hvor du er bosat, og at du allerede har betalt skat af din indkomst. Spørg skattemyndighederne om, hvilke beviser og dokumenter du skal indsende.

Advarsel

Alle EU-lande udveksler regelmæssigt skatteoplysninger for at sikre, at skatteyderne opfylder deres forpligtelser, og for at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse.

Nedenfor kan du læse om de mest almindelige dobbeltbeskatningsregler, som er i tråd med OECD's modeloverenskomst en . Tjek oplysningerne i den skatteaftale, der er relevant for din situation. 

Her er reglerne for:

Grænsependlere

Hvis du bor i ét EU-land og arbejder i et andet, afhænger de skatteregler, der gælder for din indkomst, af den nationale lovgivning og dobbeltbeskatningsaftalerne mellem de to lande, og reglerne kan være meget forskellige fra de regler, der afgør, hvilket land der er ansvarligt for din sociale sikring.

Afhængigt af dobbeltbeskatningsaftalen , skal du måske betale skat både i det land, hvor du arbejder, og i dit bopælsland:

Hvis du er lønmodtager, vil det land, hvor du arbejder, i de fleste tilfælde beskatte den indtægt, du har i landet.

Hvis du er registreret som selvstændig i dit bopælsland, men sælger tjenesteydelser på tværs af grænserne, skal du normalt betale indkomstskat i det land, hvor du yder tjenester, hvis du etablerer en "fast base" eller et "fast driftssted" (f.eks. et kontor eller en butik) i landet. Spørg skattemyndighederne, hvilke regler der gælder i dit tilfælde.

Hvis du bor i ét EU-land, men har hele eller næsten hele din indkomst i et andet og betaler skat dér, skal det land, hvor du har din indkomst, behandle dig på samme måde som en fastboende, dvs. at du skal have de skattelempelser, skattefritagelser og andre skattefordele, der gælder for indbyggerne, f.eks. personlige fradrag eller mulighed for sambeskatning med ægtefællen.

Det grænseoverskridende Eures-partnerskabLinket fører til en anden website i din region kan hjælpe dig med at finde ud af, om der er særlige skatteordninger for grænsependlere, som gælder for dig.

Udstationerede medarbejdere

Hvis du udstationeres i udlandet på en kort opgave (op til 2 år), hører du stadig under dit hjemlands sociale sikringssystem. Den indtægt, du har haft under udlandsopholdet, kan imidlertid blive beskattet i værtslandet.

Hvis dit firma udstationerer dig i udlandet, skal du måske ikke betale skat i det land, hvor du arbejder, af det, som du tjener under udstationeringen, hvis:

  • du bor i udlandet i under 6 måneder i løbet af et år, og
  • din løn betales direkte af din arbejdsgiver (i hjemlandet) i stedet for en filial eller et andet selskab, som din arbejdsgiver har i det land, hvor du arbejder

Direktører og bestyrelsesmedlemmer

Hvis du arbejder i ét land og sidder i ledelsen for en virksomhed i et andet land, kan det land, hvor virksomheden har hjemsted, beskatte honorarer og andre indtægter, der vedrører dit ledelsesarbejde.

EU-lande kan betragte eventuelle naturalydelser (f.eks. aktieoptioner eller firmabil), som du modtager som bestyrelsesmedlem, som en del af dit honorar.

Hvis du ud over at være bestyrelsesmedlem også arbejder for samme virksomhed som rådgiver, konsulent eller almindelig ansat, beskattes indtægter fra disse funktioner sandsynligvis på samme måde som andre grænsependleres indtægter (se ovenfor).

Lønmodtagere, der arbejder i ét EU-land for en virksomhed, der har hjemsted i et andet EU-land

Hvis du bor i ét EU-land og arbejder der for en virksomhed, som har hjemsted i et andet EU-land, kan du normalt (ifølge de fleste beskatningsaftaler) regne med kun at skulle betale skat i dit bopælsland.

Kunstnere og professionelle sportsudøvere

Hvis du arbejder som optrædende (f.eks. musiker, skuespiller eller radio- eller TV-kunster) eller professionel sportsudøver i et andet EU-land end dét, hvor du er skattepligtig, kan den indkomst, du modtager, blive beskattet i det land, hvor du har tjent pengene. Dette kan også være tilfældet, selv om du bliver betalt indirekte via en anden person eller en virksomhed (f.eks. et administrationsselskab, et team, en teatertrup eller et orkester).

Ofte tages det ikke i betragtning, hvor længe du opholder dig i udlandet, og hvorvidt du har en fast base dér – det, der gælder, er din optræden/opgave i landet.

Hvis din optræden eller arrangementet udelukkende eller overvejende gennemføres for offentlige midler, eller hvis dit honorar er ubetydeligt, vil nogle lande dog ikke beskatte din indkomst. Imidlertid vil din indkomst stadig være underlagt skattereglerne i dit hjemland (det land, du er skattemæssigt hjemmehørende i).

I de fleste tilfælde vil dit hjemland:

  • fritage dig fra at betale skat af de penge, du har tjent på optrædener eller arrangementer i et andet EU-land, eller
  • give dig skattefradrag for den indkomstskat, du har betalt ved kilden i det land, hvor du har tjent pengene.

Hvis du ansøger om skattefradrag i det land, hvor du bor, skal du sandsynligvis fremvise dokumentation for, at du har betalt skat af den indkomst, du har optjent i udlandet. Du kan blive bedt om at fremlægge autoriserede oversættelser af alle officielle dokumenter, du bruger til at underbygge din ansøgning.

Tjenestemænd

Hvis du er udstationeret i udlandet som tjenestemand, eller hvis du bor i ét EU-land, men arbejder som tjenestemand i et andet EU-land, gælder der normalt følgende betingelser:

  • du betaler stadig kun skat af indtægter fra dit arbejde som tjenestemand i det land, hvor den myndighed, du arbejder for, befinder sig
  • du betaler kun skat i det land, hvor du arbejder, hvis du bor der fast og
    • er statsborger i landet, eller
    • du ikke kun er flyttet dertil for at arbejde som tjenestemand (f.eks. hvis du boede der i forvejen, før du blev ansat som tjenestemand).

Arbejdsløse, der søger arbejde i udlandet

Hvis du tilbringer en kort periode ( under seks måneder i løbet af et år) i et andet EU-land uden at arbejde der, betragtes du normalt ikke som skatteborger i landet. I så fald beskattes eventuel overført arbejdsløshedsunderstøttelse kun i det land, der udbetaler den.

Hvis du tilbringer over seks måneder i løbet af et år i et andet EU-land, kan det være, at landet så betragter dig som skattepligtig, og at arbejdsløshedsunderstøttelse, der er overført fra et andet land, nu vil blive beskattet i landet. I henhold til mange bilaterale skatteaftaler beskattes arbejdsløshedsunderstøttelse kun i det land, hvor en person har skattemæssigt hjemsted.

Advarsel

Hvis du imidlertid beholder din faste bopæl samt en stærk personlig og økonomisk tilknytning til dit hjemland, kan du stadig blive betragtet som skatteborger i dit hjemland, selv om du bor i udlandet i mere end 6 måneder. I så fald har det andet EU-land ikke nødvendigvis ret til at beskatte din arbejdsløshedsunderstøttelse.

Pensionister i udlandet

Hvis du er gået på pension i et andet EU-land og tilbringer over seks måneder om året dér, kan landet betragte dig som skatteborger. I så fald skal du måske betale skat til landet af din samlede indkomst på verdensplan, herunder pensioner fra andre EU-lande.

Undtagelse: tjenestemandspensioner beskattes normalt kun i det land, hvor den myndighed, personen var ansat hos, ligger.

Her kan du få mere at vide

Dette er kun en kort oversigt over, hvad der normalt sker. Hvis du vil vide, hvilke regler der gælder i dit tilfælde:

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: