Senest tjekket: 24/01/2019

Dobbeltbeskatning

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

Der er risiko for, at din indkomst kan beskattes to gange, hvis to lande har ret til at beskatte din indkomst, f.eks. fordi:

I disse tilfælde, hvor du altid skal følge skattereglerne i dit værtsland, skal du måske også betale skat i det andet land.

Heldigvis har de fleste lande indgået dobbeltbeskatningsaftalerfrdeen. Med disse aftaler slipper du normalt for dobbeltbeskatning:

Du bør være opmærksom på, at skattesatserne i de to lande formentlig er forskellige. Hvis skattesatsen i det land, hvor du arbejder, er højere, er det den endelige sats du betaler - også selv om den skat, du har betalt i det pågældende land, modregnes den skyldige skat i dit bopælsland, eller hvis dit bopælsland har fritaget dig for at skulle betale yderligere skat.

Hvis du vil søge om fritagelse for dobbeltbeskatning, skal du muligvis kunne bevise, hvor du er bosat, og at du allerede har betalt skat af din indkomst. Spørg skattemyndighedernefrdeen om, hvilke beviser og dokumenter du skal indsende.

Oplysningerne på denne side beskriver de mest almindelige regler i dobbeltbeskatningsaftaler. Tjek detaljerne om den enkelte skatteaftale, der er relevant for dig. Den kan afvige fra disse regler.

Hvilke regler gælder, hvis du er:

Grænsependler

Hvis du bor i ét EU-land og arbejder i et andet, afhænger de skatteregler, der gælder for din indkomst, af den nationale lovgivning og dobbeltbeskatningsaftelerne mellem de to lande - og reglerne kan være meget forskellige fra de regler, der afgør, hvilket land der skal tage sig sociale sikringsspørgsmål.

Afhængigt af dobbeltbeskatningsaftalenfrdeen , skal du måske betale skat i både det land, hvor du arbejder, og i dit bopælsland:

Hivs du er lønmodtager, vil det land, hvor du arbejder, for det mest beskatte den indtægt, du har i landet.

Hvis du er selvstændig og indregistreret i dit bopælsland, men sælger tjenesteydelser på tværs af grænserne, skal du normalt betale indkomstskat i det land, hvor du yder tjenester, hvis du etablerer en "fast base" eller et "fast driftssted" (f.eks et kontor eller en butik) i landet. Spørg skattemyndighederne, hvilke regler der gælder i dit tilfælde.

Hvis du bor i ét EU-land, men har hele eller næsten hele din indkomst i et andet og skal betale skat dér, skal det land, hvor du har din indkomst, behandle dig på samme måde som en fastboende, dvs. at du skal have samme skattelempelser, skattefritagelser og andre skattefordele, der gælder for indbyggerne, f.eks. personlige fradrag eller mulighed for sambeskatning med ægtefællen.

Det grænseoverskridende Eures-partnerskab i din region kan hjælpe dig med at finde ud af, om der er særlige skatteordninger for grænsependlere, der gælder for dig.

Udstationerede medarbejdere

Hvis du udstationeres i udlandet for en kort opgave (op til 2 år), hører du stadig under dit hjemlands sociale sikringssystem. Den indtægt, du har haft under udlandsopholdet, kan imidlertid blive beskattet i værtslandet.

Når dit firma udstationerer dig i udlandet, skal du måske ikke betale skat i det land, hvor du arbejder, af det, som du tjener under udstationeringen, hvis:

  • du bor i udlandet i under 6 måneder i løbet af et år, og
  • din løn betales direkte af din arbejdsgiver (i hjemlandet) i stedet for en filial eller et andet selskab, som din arbejdsgiver har i det land, hvor du arbejder.

Direktører og bestyrelsesmedlemmer

Hvis du arbejder i ét land og sidder i ledelsen for en virksomhed i et andet land, kan det land, hvor virksomheden har hjemsted, beskatte honorarer og andre indtægter fra denne rolle.

EU-lande kan betragte eventuelle naturalydelser (f.eks. aktieoptioner eller firmabil), som du modtager som bestyrelsesmedlem, som en del af dit honorar. 

Hvis du ud over at være bestyrelsesmedlem også arbejder for samme virksomhed som rådgiver, konsulent eller almindelig ansat, behandles indtægter fra disse funktioner sandsynligvis på samme måde som for andre grænsependlere (se ovenfor).

En ansat, der arbejder i ét EU-land for en virksomhed, der har hjemsted i et andet EU-land

Hvis du bor i ét EU-land og arbejder i landet for en virksomhed, der har hjemsted i et andet EU-land, kan du normalt regne med (ifølge de fleste beskatningsaftaler) kun at skulle betale skat i dit bopælsland.

En omrejsende kunstner eller sportsudøver

Indtægter fra et andet EU-land, som du har tjent som entertainer (aktiv inden for musik, teater, film, radio eller tv) eller som sportsudøver, beskattes muligvis dér. Det kan være tilfældet, selv hvis du bliver betalt indirekte gennem et firma.

Der tages normalt ikke hensyn til, hvor længe dit ophold i udlandet varer, om du har fast opholdssted, eller hvor meget du tjener. Det, der er afgørende, er, at du optræder i landet.

Hvis en optræden eller et arrangement helt eller delvis støttes med offentlige midler, eller hvis honoraret er ubetydeligt, beskatter en række lande ikke din indkomst. Den vil dog stadig være omfattet af skattereglerne i dit hjemland.

Dit hjemland vil i de fleste tilfælde give fradrag for skat, der er betalt i udlandet på beløb fra en optræden eller en begivenhed. Hvis du vil kunne drage fordel af sådanne skattelettelser, skal du formentlig fremvise dokumenter, der beviser, at der er betalt skat af dine indtægter i udlandet.

En tjenestemand i udlandet

Hvis du er udstationeret i udlandet som tjenestemand, eller hvis du bor i ét EU-land, men arbejder som tjenestemand i et andet EU-land, gælder der normalt følgende betingelser:

  • du betaler stadig kun skat af indtægter fra dit arbejde som tjenestemand i det land, hvor den myndighed, du arbejder for, befinder sig
  • du betaler kun skat i det land, hvor du arbejder, hvis du bor der, og
    • du er statsborger i landet, eller
    • du er ikke kun flyttet dertil for at arbejde som tjenestemand (f.eks. boede du der måske allerede, før du blev ansat som tjenestemand).

En arbejdsløs, der søger arbejde i udlandet

Hvis du tilbringer en kort periode (under seks måneder i løbet af et år) i et andet EU-land uden at arbejde på stedet. betragtes du normalt ikke som skatteborger i landet. I så fald beskattes eventuel overført arbejdsløshedsunderstøttelse kun i det land, der udbetaler den.

Hvis du tilbringer over seks måneder i løbet af et år i et andet EU-land, kan det være, at landet betragter dig som skattepligtig, og arbejdsløshedsunderstøttelse, der er overført fra et andet land, kan nu beskattes i landet. I henhold til mange bilaterale skatteaftaler beskattes arbejdsløshedsunderstøttelse kun i det land, hvor du har skattemæssigt hjemsted.

Hvis du imidlertid beholder din faste bopæl samt en stærk personlig og økonomisk tilknytning til dit hjemland, kan du stadig blive betragtet som skatteborger i dit hjemland, selv om du bor i udlandet i mere end 6 måneder. I så fald har det andet EU-land ikke nødvendigvis ret til at beskatte din arbejdsløshedsunderstøttelse

Pensionist i udlandet

Hvis du er gået på pension i et andet EU-land og tilbringer over seks måneder på stedet, kan landet betragte dig som skatteborger. I så fald skal du måske betale skat til landet af din samlede indkomst på verdensplan, herunder pensioner fra andre EU-lande.

Undtagelse: tjenestemandspensioner beskattes normalt kun i det land, hvor den myndighed, du var ansat hos, ligger.

Her kan du forhøre dig

Dette er kun en kort oversigt over, hvad der normalt sker. Hvis du vil vide, hvilke regler der gælder i dit tilfælde:

Spørgsmål og svar

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: