Senest tjekket: 09/02/2023

Dokumenter og formaliteter ved indregistrering af biler

Uanset hvor du bor i EU, skal du som hovedregel indregistrere din bil i det land, hvor du har fast bopæl.

Der er ingen fælles EU-regler for indregistrering af biler. Følgende oplysninger afspejler praksis i mange EU-lande.

Du kan se, hvilke regler der gælder i dit land og det land, du flytter til.

Vælg land

For at indregistrere din bil, skal du indsende en række dokumenter:

Attest for, at bilen har bestået teknisk kontrol

Som bilejer er du ansvarlig for, at din bil opfylder de tekniske krav, og at den bliver synet 4 år, efter den først blev indregistreret og hvert andet år derefter.

Hvis du flytter til et andet EU-land og vil have genindregistreret din bil der, skal du kunne bevise over for myndighederne, at din bil har bestået den tekniske kontrol i dit tidligere bopælsland.

Advarsel

Hvor tit bilen skal synes, kan variere meget mellem EU-landene.

Attesten for den tekniske kontrol bør placeres tydeligt i din bil og skal indeholde kontrolresultater, bilens identitet og dato for næste syn. Attesten gyldighed skal anerkendes, selv om bilen skifter ejer i mellemtiden.

Læs mere om din synsattest og dokumentation for teknisk kontrol en (bl.a. sikkerhedselementerne) og om de modeller, der anvendes i andre EU-lande.

Registreringsattest

Når du indregistrerer en bil i EU, udsteder myndighederne en registreringsattest. Attesten består af en eller to dele. Dette afhænger af det enkelte lands regler. Din registreringsattest skal anerkendes af andre EU-lande, når du rejser eller flytter til et andet EU-land. Hvis det bliver nødvendigt at genindregistrere bilen i et andet EU-land, skal du aflevere den oprindelige registreringsattest til registreringsmyndighederne i dit nye land. Hvis din registreringsattest består af to dele, skal du aflevere begge dele. Visse EU-lande kan kræve yderligere dokumenter, før din bil bliver genindregistreret, så du bør undersøge, nøjagtig hvilke krav der gælder i dit nye land.

Du skal have dit registreringsattest med, når du kører i bil eller flytter til udlandet. Hvis dokumentet har to dele, er det nok at have del I med.

Læs mere om din registreringsattest en (bl.a. sikkerhedselementerne) og om de modeller, der anvendes i andre EU-lande.

Ejerskabsattest

Du kan blive bedt om at bevise, at du ejer bilen. Sælgers momsnummer skal tydeligt fremgå af fakturaer til bevis af bilkøb.

Bevis for betalt moms

Ved indregistrering af biler har de nationale myndigheder ret til at kontrollere, om momsen er betalt korrekt. Momsreglerne varierer, afhængigt af om din bil er ny eller brugt, og om du køber den af en professionel forhandler eller en privatperson.

I momssammenhæng betragtes en bil som ny, hvis den ikke har kørt over 6.000 km ELLER ikke har været brugt i over 6 måneder. Tjek, hvor du skal betale moms for en bil, der er købt i et andet EU-land.

Forsikringsbevis

Når du lader din bil indregistrere, skal du kunne bevise, at du har forsikringsdækning. Myndighederne skal godkende forsikringsdækning fra et forsikringsselskab:

Typeattest for nye biler

Typeattester udstedes af bilfabrikanten og viser, at bilens tekniske normer overholder sikkerheds- og miljøstandarderne. Det kan være enten en europæisk (EF) eller national attest.

EF-typeattest

EF-typeattesten gælder i alle EU-lande. Hvis din bil har en gyldig EF-attest, må de nationale myndigheder ikke forlange yderligere teknisk dokumentation, medmindre din bil er blevet ændret, siden den forlod fabrikken (i så fald kan de kræve, at den skal til syn).

National typeattest

Den nationale typeattest gælder kun i det land, der har udstedt den. Den udstedes typisk til busser, lastbiler, varevogne, påhængsvogne og specialbyggede biler fra før maj 2009 samt veteranbiler.

Hvis din bil allerede er indregistreret, og du flytter til et andet EU-land, vil myndighederne i dit nye land ofte bede om yderligere teknisk kontrol eller attester før genindregistreringen.

Advarsel

Oplysningerne på denne side gælder ikke for britiske statsborgere med bopæl i EU og EU-borgere med bopæl i Det Forenede Kongerige. I disse tilfælde finder nationale regler anvendelse.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: