Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 12/06/2017

Dokumenter og formaliteter ved indregistrering af biler

Uanset hvor du bor i EU, skal du indregistrere din bil i det land, hvor du har fast bopæl .

Normalt kan du ikke indregistrere din bil i et land, hvor du har fritidshus eller feriebolig.

Der er ingen fælles EU-regler for indregistrering af biler. Følgende oplysninger afspejler praksis i mange EU-lande.

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

 

For at indregistrere din bil, skal du indsende følgende dokumenter:

Overensstemmelsesattest for nye biler

Overensstemmelsesattesten udstedes af bilfabrikanten og viser, at bilens tekniske normer overholder sikkerheds- og miljøstandarderne. Det kan være enten en europæisk (EF) eller national attest.

EF-overensstemmelsesattest

EF-overensstemmelsesattesten gælder i alle EU-lande .

Hvis din bil har en gyldig EF-attest, må de nationale myndigheder ikke forlange yderligere teknisk dokumentation, medmindre din bil er blevet ændret, siden den forlod fabrikken (i så fald kan de kræve, at den skal til syn).

National overensstemmelsesattest

Den nationale overensstemmelsesattest gælder kun i det land, der har udstedt den.

Den udstedes typisk til busser, lastbiler, varevogne, påhængsvogne og specialbyggede biler fra før maj 2009 samt veteranbiler.

Hvis din bil allerede er indregistreret, og du flytter til et andet EU-land, vil myndighederne i dit nye land ofte bede om yderligere teknisk kontrol eller attester før indregistreringen.

Registreringsattester for biler, der allerede er indregistreret

Når du vil indregistrere en bil, der allerede var indregistreret (af dig eller den tidligere ejer) i et andet EU-land, skal du indsende den gamle registreringsattest til indregistreringsmyndighederne.

Attesten indeholder nyttige oplysninger om bilen, så indregistreringen går hurtigere og lettere.

Bevis for forsikringsdækning

Når du lader din bil indregistrere, skal du kunne bevise, at du har forsikringsdækning.

Myndighederne skal godkende forsikringsdækning fra et forsikringsselskab:

  • som har hjemsted eller kontor i landet
  • som ikke har kontor i landet, men har tilladelse til at sælge sine produkter der

Bevis for ejerskab

Du kan blive bedt om at bevise, at du ejer bilen. Sælgers momsnummer skal tydeligt fremgå af fakturaer til bevis af bilkøb.

Bevis for betaling af moms

Ved indregistrering af biler har de nationale myndigheder ret til at kontrollere, om momsen er betalt korrekt.

Momsreglerne varierer, afhængigt af om din bil er ny eller brugt, og om du køber den af en professionel forhandler eller en privatperson.

I momssammenhæng betragtes en bil som ny, hvis den ikke har kørt over 6 000 km ELLER ikke har været brugt i over 6 måneder.   

Tjek, hvor du skal betale moms for en bil, der er købt i et andet EU-land.

Bevis for teknisk kontrol

Myndighederne i det land, hvor du vil indregistrere bilen, kan kræve, at den først skal til syn.

Imidlertid skal de godkende en kontrolattest, der er udstedt i et andet EU-land.

Betaling af registreringsafgift/vejskat

Der er ingen fælles EU-regler om registreringsafgift eller vejskat. Du skal betale disse afgifter i henhold til loven i det land, som du bor i eller flytter til.

Du kan være berettiget til en afgiftsfritagelse, når din bil skal indregistreres i forbindelse med flytning til et andet land, hvis du opfylder de relevante betingelser og frister.

Før du flytter til det nye land, bør du kontakte de nationale myndighederEnglish der.

Eksempel

Spar penge ved at gøre alt i rette tid

Alex og Flora er lige gået på pension efter at have arbejdet i Tyskland i 30 år. Nu vil de flytte til Portugal og tage deres bil med.

I Portugal er de fritaget for portugisisk indregistreringsafgift (ISV), hvis de indregistrerer bilen inden for 6 måneder, efter de har forladt Tyskland. De portugisiske myndigheder skal bare have en attest fra de tyske myndigheder med angivelse af, hvilken dato de har forladt Tyskland.

Da den portugisiske indregistreringsafgift kan være meget høj, kan det godt betale sig for Alex og Flora at indregistrere bilen i tide.

Offentlige høringer
    Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
    Få hjælp og rådgivning